Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Installatievergadering)

woensdag 29 maart 2023

15:00 - 15:35

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 29 maart 2023 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2
  Toelating en installatie nieuwe Statenleden tot Provinciale Staten
 3. 3

  N.v.t.

 4. 3.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:


  N.v.t.

 5. 4
  BEHANDELSTUKKEN
 6. 4.1

  In het overdrachtsdocument staan de aandachtspunten die de Staten van 2019-2023 mee willen geven aan de nieuwe Staten. Daarin is de nadruk gelegd op een tweetal ontwikkelingen die ook van invloed zullen zijn op deze Statenperiode:
  • het proces dat in gang is gezet om de positie van Provinciale Staten te versterken en
  • het Werkplan bestuurscultuur 2023-2027 met de handreiking Risicoanalyse integriteit.
  Tot slot zijn er aandachtspunten opgenomen die uit de verschillende Statencommissies naar voren zijn gekomen.


  Voorgesteld wordt om het overdrachtsdocument te agenderen in een van de eerste bijeenkomsten van het Seniorenconvent. Daarin kunnen werkafspraken worden gemaakt hoe de aandachtspunten verder op te pakken zijn.

 7. 5
  Sluiting