Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 09-02-2023 met voortgang op 10-02-2023 gewijzigd vast te stellen.

  00:09:19 - 00:14:20 - E.G.M. Roemer
  00:14:20 - 00:15:25 - E.E.C. Palmen
  00:15:25 - 00:16:45 - E.G.M. Roemer
  00:16:45 - 00:17:20 - E.E.C. Palmen
  00:17:20 - 00:19:02 - E.G.M. Roemer
  00:19:02 - 00:19:06 - R.A.B. Claassen
  00:19:06 - 00:26:19 - E.G.M. Roemer
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Het inspreken vindt plaats voorafgaand aan het betreffende agendapunt.

  00:19:32 - 00:26:19 - E.G.M. Roemer
 3. 3

  00:25:54 - 00:26:19 - E.G.M. Roemer
  00:26:19 - 00:28:08 - R.B. Driessen
  00:28:08 - 00:28:19 - E.G.M. Roemer
  00:28:19 - 00:30:40 - A.G.M. Roest
  00:30:40 - 00:31:26 - R.B. Driessen
  00:31:26 - 00:32:10 - A.G.M. Roest
  00:32:10 - 00:33:13 - R.A.B. Claassen
  00:33:13 - 00:34:21 - A.G.M. Roest
  00:34:21 - 00:35:11 - T.M. Heldens
  00:35:11 - 00:35:36 - A.G.M. Roest
  00:35:36 - 00:35:43 - E.G.M. Roemer
  00:35:43 - 00:35:47 - A.G.M. Roest
  00:35:47 - 00:37:04 - E.G.M. Roemer
 4. 4

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 15-12-2022 met voortgang op 16-12-2022 en 19-12-2022 ongewijzigd vast te stellen.

  00:35:48 - 00:37:04 - E.G.M. Roemer
 5. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:36:12 - 00:37:04 - E.G.M. Roemer
 6. 6

  00:36:20 - 00:37:04 - E.G.M. Roemer
 7. 6.1

  In de Voorjaarsnota 2022 is aangekondigd dat de begroting werd gedigitaliseerd en de spelregels worden herzien onder het motto “Uitvoering, inzicht en sturing”. De begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening worden zo ingericht dat er een directe koppeling ontstaat tussen beleidsprestaties zoals vastgelegd in de beleidskaders en de planning- en control-cyclus. Er wordt daarbij toegewerkt naar een nieuwe begrotings- en verantwoordingscyclus uit die als hoofddoel heeft: Méér transparantie en méér sturingsmogelijkheden voor Provinciale Staten. Met dit Statenvoorstel wordt beoogd de Financiële verordening te actualiseren om de planning en control cyclus te herinrichten.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 20-1-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van
  09-02-2023.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de Financiële verordening Provincie Limburg 2023 vast te stellen onder intrekking van de Financiële verordening Provincie Limburg 2020.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), Belang van Nederland (BVNL) (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Omzien! (Statenlid) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  De Financiële verordening Provincie Limburg 2023 vast te stellen onder intrekking van de Financiële verordening Provincie Limburg 2020.


  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SVL, Omzien! en BVNL.

  Toezeggingen

  Titel
  Evalueren procedure wensen en bedenkingen
  00:36:44 - 00:37:04 - E.G.M. Roemer
  00:37:04 - 00:38:06 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:38:06 - 00:38:51 - J. van Wageningen
  00:38:51 - 00:39:11 - E.G.M. Roemer
  00:39:11 - 00:42:44 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:42:44 - 00:43:13 - E.G.M. Roemer
  00:43:13 - 00:43:33 - T.G.M. Jetten
  00:43:33 - 00:44:00 - E.G.M. Roemer
  00:44:00 - 00:47:49 - R.J.H. Franssen
  00:47:49 - 00:47:57 - E.G.M. Roemer
  00:47:57 - 00:51:04 - M. van Caldenberg
  00:51:04 - 00:51:52 - R.J.H. Franssen
  00:51:52 - 00:52:36 - M. van Caldenberg
  00:52:36 - 00:53:10 - R.J.H. Franssen
  00:53:10 - 00:55:30 - M. van Caldenberg
  00:55:30 - 00:55:38 - E.G.M. Roemer
  00:55:38 - 00:55:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:55:40 - 00:55:44 - E.G.M. Roemer
  00:55:44 - 00:57:44 - R.A.B. Claassen
  00:57:44 - 01:00:25 - P.S.M.L. Plusquin
  01:00:25 - 01:00:32 - E.G.M. Roemer
  01:00:32 - 01:03:08 - A.G.M. Roest
  01:03:08 - 01:04:02 - M. van Caldenberg
  01:04:02 - 01:04:05 - A.G.M. Roest
  01:04:05 - 01:04:12 - M. van Caldenberg
  01:04:12 - 01:04:48 - A.G.M. Roest
  01:04:48 - 01:05:51 - M. van Caldenberg
  01:05:51 - 01:06:29 - A.G.M. Roest
  01:06:29 - 01:06:45 - M. van Caldenberg
  01:06:45 - 01:07:19 - R.A.B. Claassen
  01:07:19 - 01:07:57 - A.G.M. Roest
  01:07:57 - 01:08:50 - E.G.M. Roemer
  01:08:50 - 01:09:40 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:09:40 - 01:11:38 - J. van Wageningen
  01:11:38 - 01:16:30 - T.M. Heldens
 8. 6.2

  De drie grote regionale netwerkbedrijven, Alliander, Enexis en Stedin (hierna RNB’s), en hun aandeelhouderscommissies zijn sinds de zomer van 2021 in gesprek met de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat over een eventuele toekomstige rol voor het Rijk in het versterken van de kapitaalbasis van de RNB’s. Deze gesprekken worden gevoerd binnen het hiervoor opgezette project ‘Nachtwacht’. Inzet van de gesprekken was om de RNB’s van voldoende financiering te voorzien zodat de energietransitie succesvol kan worden gerealiseerd en Nederland de beschikking houdt over veilige, betrouwbare en betaalbare energienetwerken.
  De gesprekken hebben geleid tot een Afsprakenkader waarin de randvoorwaarden zijn vastgelegd voor toekomstige toetreding van het Rijk als aandeelhouder in de RNB’s. Zowel Enexis als haar aandelencommissie (hierna AHC) zijn positief over het Afsprakenkader en zijn van mening dat de eerder vastgelegde uitgangspunten van de AHC voldoende terugkomen in het Afsprakenkader. Het doel van het Afsprakenkader is om Enexis op lange termijn in staat te stellen haar eigen vermogen te versterken om te kunnen voldoen aan haar rol in de energietransitie en Klimaatdoelen.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 20-1-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van
  09-02-2023.


  Provinciale Staten besluiten:
  geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten:

  • om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2023 akkoord te gaan met ondertekening van het voorgestelde Afsprakenkader zoals overeengekomen met het Rijk, en
  • om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis in april 2023 in te stemmen met een éénmalige dividenduitkering van € 100 mln. aan de aandeelhouders van Enexis uit de boekwinst van de verkoop van Fudura en de overige opbrengst in Enexis te behouden voor de toekomstige benodigde investeringen ten behoeve van de energietransitie.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  Belang van Nederland (BVNL) (Statenlid) (1), Omzien! (Statenlid) (1), PVV (Statenleden) (7)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten:
  • om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2023 akkoord te gaan met ondertekening van het voorgestelde Afsprakenkader zoals overeengekomen met het Rijk, en
  • om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis in april 2023 in te stemmen met een éénmalige dividenduitkering van € 100 mln. aan de aandeelhouders van Enexis uit de boekwinst van de verkoop van Fudura en de overige opbrengst in Enexis te behouden voor de toekomstige benodigde investeringen ten behoeve van de energietransitie.

  Stemuitslag


  Aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS en SVL


  Tegen: PVV, Omzien! en BVNL

  01:11:42 - 01:16:30 - T.M. Heldens
  01:16:30 - 01:16:33 - E.G.M. Roemer
  01:16:33 - 01:17:27 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:17:27 - 01:17:34 - T.M. Heldens
  01:17:34 - 01:18:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:18:28 - 01:18:48 - T.M. Heldens
  01:18:48 - 01:21:34 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:21:34 - 01:22:00 - T.M. Heldens
  01:22:00 - 01:22:09 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:22:09 - 01:22:17 - T.M. Heldens
  01:22:17 - 01:22:26 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:22:26 - 01:22:39 - E.G.M. Roemer
  01:22:39 - 01:23:30 - O.D. Westen
  01:23:30 - 01:26:54 - R.J.H. Franssen
  01:26:54 - 01:29:07 - M. van Caldenberg
  01:29:07 - 01:29:14 - E.G.M. Roemer
  01:29:14 - 01:29:17 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:29:17 - 01:31:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:31:51 - 01:36:12 - R.A.B. Claassen
  01:36:12 - 01:39:23 - P.J.M. Loomans
  01:39:23 - 01:42:34 - R.B. Driessen
  01:42:34 - 01:44:17 - A.G.M. Roest
  01:44:17 - 01:45:32 - R.J.H. Franssen
  01:45:32 - 01:46:02 - A.G.M. Roest
  01:46:02 - 01:46:53 - R.J.H. Franssen
  01:46:53 - 01:47:35 - A.G.M. Roest
  01:47:35 - 01:48:40 - R.J.H. Franssen
  01:48:40 - 01:51:53 - A.G.M. Roest
  01:51:53 - 01:52:13 - E.G.M. Roemer
  01:52:13 - 01:53:28 - R.J.H. Franssen
  01:53:28 - 01:53:34 - E.G.M. Roemer
  01:53:34 - 01:54:17 - M. van Caldenberg
  01:54:17 - 01:54:38 - E.G.M. Roemer
  01:54:38 - 01:55:53 - A.G.M. Roest
  01:55:53 - 01:56:55 - E.G.M. Roemer
 9. 6.3

  Met dit voorstel wordt aan uw Staten enerzijds gevraagd wensen en bedenkingen te uiten vanwege de afwijking op het eerdere besluit inzake de fondsverhoging van LEF (documentnummer 2020/24561), onderdeel subfonds warmte.
  Anderzijds wordt u op basis van de financiële verordening gevraagd wensen en bedenkingen te uiten voor de voor dit investeringsvoorstel benodigde fondsverhoging van LEF met € 15 miljoen en de LEF financiering van € 40 mln. aan Mijnwater. Dit voorstel is getoetst aan de beleidsinhoudelijke kaders (PES) en aan de kaders van Sturing in Samenwerking (SIS) 3.0.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 9-12-2022 en vervolgd op 20-1-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 09-02-2023.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  in te stemmen met het dekkingsvoorstel zoals opgenomen onder paragraaf 8 voor de dotatie aan de risicoreserve SIS 3.0 ter hoogte van € 1,66 mln. Deze financiële consequentie wordt middels begrotingswijziging verwerkt in het Statenvoorstel Jaarstukken 2022.
  De volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten:

  • accepteren dat netten zoals Mijnwater naar hun aard een onrendabele top hebben, minstens in hun eerste exploitatieperiode, en - passend bij het Kabinetsstandpunt dat dergelijke netten essentieel zijn in de energietransitie en om dergelijke netten in overheidseigendom te hebben - afdekking van deze onrendabele top door het Rijk te laten betalen;
  • sturen op een ontvlechting van LEF en Mijnwater op een logisch moment (waarbij de Provincie rechtstreeks aandeelhouder wordt) alsook verdere professionalisering van (de governance, bestuur en organisatie van) Mijnwater. Dit in combinatie met benutting van kennis van aandeelhouder Enpuls alsook van mogelijke nieuwe toetreders. dit om het risico voor LEF te verminderen en geen druk op de doelen van het LEF te zetten, alsook om Mijnwater in staat te stellen op enig moment als professioneel bedrijf in een genormaliseerde governance structuur te functioneren;
  • zet in op lobbytraject voor - in het kader van het publieke eigendom van warmtenetwerken - passend beleid en wetgeving die dit deel van de duurzaamheidsgedachte bevordert;
  • zet (verder) in op een lobbytraject om deze vitale infrastructuur ook (mede) gefinancierd te krijgen door de Rijksoverheid of EU, waardoor (de revolverendheid van) het LEF minder belast wordt of (mede) uit een apart fonds of entiteit geput wordt;
  • breng de go/no-go momenten in beeld met de daarbij behorende investeringen, gedaan en nog te doen;
  • dat de Provincie Limburg bij het Rijk lobbyt voor gunstige beleidsmatige omstandigheden voor doorontwikkeling van de mijnwatermethode onder publieke governance waartoe thans wordt besloten;
  • dat de Provincie Limburg zich inzet voor co-financiering door het Rijk en Europa, hetzij in de vorm van subsidies hetzij in de vorm van investeringen;
  • integraal overzicht van risico's en maatregelen hoe deze risico's kunnen worden beperkt/aangepakt;
  • bij dit project, en ook andere projecten die door de provincie Limburg voor een substantieel deel langjarig worden gefinancierd, de Staten blijven betrekken door periodiek een werkbezoek te organiseren zodat niet na de initiële investering(en) de interesse en controle wegebt.

  met betrekking tot het voornemen tot

  1. fondsvergroting van LEF van € 15 mln. via agiostorting, onder de verplichting aan LEF om dit bedrag beschikbaar te stellen aan Mijnwater conform voorwaarden in de agio overeenkomst;
  2. het inzetten van € 25 mln. bestemd voor het subfonds warmte, ten behoeve van de financiering in Mijnwater;
  3. de LEF financiering aan Mijnwater van € 40 mln.

  Stemuitslag

  voor 52%
  tegen 48%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (3), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (4)
  tegen
  Belang van Nederland (BVNL) (Statenlid) (1), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Omzien! (Statenlid) (1), PVV (Statenleden) (7), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  met inachtneming van de volgende amendementen:
   Amendement 166 Depondt en Van Caldenberg inzake normalisering governance Mijnwater en
   Amendement 164 Lodewijks inzake Statenvoorstel G-22-047 LEF ten behoeve van Mijnwater.
  in te stemmen met het dekkingsvoorstel zoals opgenomen onder paragraaf 8 voor de dotatie aan de risicoreserve SIS 3.0 ter hoogte van € 1,66 mln. Deze financiële consequentie wordt middels begrotingswijziging verwerkt in het Statenvoorstel Jaarstukken 2022
  • Dit onder de voorwaarden dat GS op korte termijn het risico van de aanvullende financiering van € 40 mln. aan Mijnwater vanuit het Limburgs Energie Fonds verlegt naar de Provincie (middels bijvoorbeeld een garantstelling) én dat GS zich maximaal inspant om op termijn een volledige ontvlechting van LEF en Mijnwater te realiseren, bijvoorbeeld op het moment dat ofwel invoering van de Wet Collectieve Warmtevoorziening, of de toetreding van een nieuwe aandeelhouder in Mijnwater Energy B.V. leidt tot een herziening resp. heroverweging van de bestaande structuur. GS informeren Provinciale Staten actief over de resultante van deze inspanning en geconstateerde mogelijkheden en onmogelijkheden;
  de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten:
  • In de komende Statenperiode het scenario “doorgaan met het mijnwaterproject” wordt vergeleken met het scenario “stoppen met het mijnwaterproject”;
  • accepteren dat netten zoals Mijnwater naar hun aard een onrendabele top hebben, minstens in hun eerste exploitatieperiode, en - passend bij het Kabinetsstandpunt dat dergelijke netten essentieel zijn in de energietransitie en om dergelijke netten in overheidseigendom te hebben - afdekking van deze onrendabele top door het Rijk te laten betalen;
  • sturen op een ontvlechting van LEF en Mijnwater op een logisch moment (waarbij de Provincie rechtstreeks aandeelhouder wordt) alsook verdere professionalisering van (de governance, bestuur en organisatie van) Mijnwater. Dit in combinatie met benutting van kennis van aandeelhouder Enpuls alsook van mogelijke nieuwe toetreders. dit om het risico voor LEF te verminderen en geen druk op de doelen van het LEF te zetten, alsook om Mijnwater in staat te stellen op enig moment als professioneel bedrijf in een genormaliseerde governance structuur te functioneren;
  • zet in op lobbytraject voor - in het kader van het publieke eigendom van warmtenetwerken - passend beleid en wetgeving die dit deel van de duurzaamheidsgedachte bevordert;
  • zet (verder) in op een lobbytraject om deze vitale infrastructuur ook (mede) gefinancierd te krijgen door de Rijksoverheid of EU, waardoor (de revolverendheid van) het LEF minder belast wordt of (mede) uit een apart fonds of entiteit geput wordt;
  • breng de go/no-go momenten in beeld met de daarbij behorende investeringen, gedaan en nog te doen;
  • dat de Provincie Limburg bij het Rijk lobbyt voor gunstige beleidsmatige omstandigheden voor doorontwikkeling van de mijnwatermethode onder publieke governance waartoe thans wordt besloten;
  • dat de Provincie Limburg zich inzet voor co-financiering door het Rijk en Europa, hetzij in de vorm van subsidies hetzij in de vorm van investeringen;
  • integraal overzicht van risico's en maatregelen hoe deze risico's kunnen worden beperkt/aangepakt;
  • bij dit project, en ook andere projecten die door de provincie Limburg voor een substantieel deel langjarig worden gefinancierd, de Staten blijven betrekken door periodiek een werkbezoek te organiseren zodat niet na de initiële investering(en) de interesse en controle wegebt.
  met betrekking tot het voornemen tot

  1. fondsvergroting van LEF van € 15 mln. via agiostorting, onder de verplichting aan LEF om dit bedrag beschikbaar te stellen aan Mijnwater conform voorwaarden in de agio overeenkomst
  2. het inzetten van € 25 mln. bestemd voor het subfonds warmte, ten behoeve van de financiering in Mijnwater
  3. de LEF financiering aan Mijnwater van € 40 mln.

  Stemuitslag


  Geamendeerd aangenomen


  Voor: CDA, SP, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS,


  Tegen: Forum voor Democratie, PVV, VVD, LOKAAL-LIMBURG, SVL, Omzien! en BVNL


  Met stemverklaring tegen: VVD, PVV en LOKAAL-LIMBURG

  Amendementen

  Titel
  Amendement 164 Lodewijks inzake Statenvoorstel G-22-047 LEF ten behoeve van Mijnwater.docx
  Amendement 166 Depondt en Van Caldenberg inzake normalisering governance Mijnwater.docx

  Moties

  Titel
  2e Gewijzigde Motie 2953 Van Caldenberg Depondt inzake Oproep aan Kabinet
  01:11:41 - 01:16:30 - T.M. Heldens
  01:16:30 - 01:16:33 - E.G.M. Roemer
  01:16:33 - 01:17:27 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:17:27 - 01:17:34 - T.M. Heldens
  01:17:34 - 01:18:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:18:28 - 01:18:48 - T.M. Heldens
  01:18:48 - 01:21:34 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:21:34 - 01:22:00 - T.M. Heldens
  01:22:00 - 01:22:09 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:22:09 - 01:22:17 - T.M. Heldens
  01:22:17 - 01:22:26 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:22:26 - 01:22:39 - E.G.M. Roemer
  01:22:39 - 01:23:30 - O.D. Westen
  01:23:30 - 01:26:54 - R.J.H. Franssen
  01:26:54 - 01:29:07 - M. van Caldenberg
  01:29:07 - 01:29:14 - E.G.M. Roemer
  01:29:14 - 01:29:17 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:29:17 - 01:31:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:31:51 - 01:36:12 - R.A.B. Claassen
  01:36:12 - 01:39:23 - P.J.M. Loomans
  01:39:23 - 01:42:34 - R.B. Driessen
  01:42:34 - 01:44:17 - A.G.M. Roest
  01:44:17 - 01:45:32 - R.J.H. Franssen
  01:45:32 - 01:46:02 - A.G.M. Roest
  01:46:02 - 01:46:53 - R.J.H. Franssen
  01:46:53 - 01:47:35 - A.G.M. Roest
  01:47:35 - 01:48:40 - R.J.H. Franssen
  01:48:40 - 01:51:53 - A.G.M. Roest
  01:51:53 - 01:52:13 - E.G.M. Roemer
  01:52:13 - 01:53:28 - R.J.H. Franssen
  01:53:28 - 01:53:34 - E.G.M. Roemer
  01:53:34 - 01:54:17 - M. van Caldenberg
  01:54:17 - 01:54:38 - E.G.M. Roemer
  01:54:38 - 01:55:53 - A.G.M. Roest
  01:55:53 - 01:56:55 - E.G.M. Roemer
  01:56:55 - 02:02:39 - R.J.H. Westhoff
  02:02:39 - 02:06:27 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:06:27 - 02:10:10 - J. van Wageningen
  02:10:10 - 02:13:54 - B.B.P.M. Smeets
  02:13:54 - 02:13:55 - M. van Caldenberg
  02:13:55 - 02:14:24 - M. van Caldenberg
  02:14:24 - 02:14:37 - B.B.P.M. Smeets
  02:14:37 - 02:19:28 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:19:28 - 02:19:50 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:19:50 - 02:20:38 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:20:38 - 02:21:01 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:21:01 - 02:21:19 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:21:19 - 02:21:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:21:48 - 02:22:13 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:22:13 - 02:22:58 - J. van Wageningen
  02:22:58 - 02:23:30 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:23:30 - 02:24:07 - M. van Caldenberg
  02:24:07 - 02:24:08 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:24:08 - 02:24:09 - M. van Caldenberg
  02:24:09 - 02:24:44 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:24:44 - 02:24:45 - M. van Caldenberg
  02:24:45 - 02:25:07 - M. van Caldenberg
  02:25:07 - 02:25:09 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:25:09 - 02:25:56 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:25:56 - 02:26:50 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:26:50 - 02:27:49 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:27:49 - 02:27:54 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:27:54 - 02:28:12 - R.J.H. Westhoff
  02:28:12 - 02:28:24 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:28:24 - 02:29:42 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:29:42 - 02:30:17 - R.A.M.M. Ernst
  02:30:17 - 02:34:23 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:34:23 - 02:35:18 - R.J.H. Franssen
  02:35:18 - 02:36:08 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:36:08 - 02:37:23 - R.J.H. Franssen
  02:37:23 - 02:38:48 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:38:48 - 02:39:34 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:39:34 - 02:40:57 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:40:57 - 02:41:18 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:41:18 - 02:43:59 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:43:59 - 02:44:52 - O.D. Westen
  02:44:52 - 02:49:50 - R.J.H. Franssen
  02:49:50 - 02:50:05 - J. van Wageningen
  02:50:05 - 02:51:04 - R.J.H. Franssen
  02:51:04 - 02:51:15 - J. van Wageningen
  02:51:15 - 02:52:02 - R.J.H. Franssen
  02:52:02 - 02:52:11 - J. van Wageningen
  02:52:11 - 02:53:36 - R.J.H. Franssen
  02:53:36 - 03:01:09 - M. van Caldenberg
  03:01:09 - 03:04:55 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:04:55 - 03:10:09 - R.A.M.M. Ernst
  03:10:09 - 03:11:05 - B.B.P.M. Smeets
  03:11:05 - 03:12:51 - R.A.M.M. Ernst
  03:12:51 - 03:13:27 - M. van Caldenberg
  03:13:27 - 03:14:26 - R.A.M.M. Ernst
  03:14:26 - 03:16:40 - P.S.M.L. Plusquin
  03:16:40 - 03:16:57 - M. van Caldenberg
  03:16:57 - 03:20:07 - P.S.M.L. Plusquin
  03:20:07 - 03:21:18 - R.B. Driessen
  03:21:18 - 03:24:22 - M.L.H. Depondt-Olivers
  03:24:22 - 03:39:01 - E.G.M. Roemer
  03:39:01 - 03:39:45 - G.J.W. Gabriëls
  03:39:45 - 03:39:59 - R.J.H. Franssen
  03:39:59 - 03:40:09 - G.J.W. Gabriëls
  03:40:09 - 03:41:23 - R.J.H. Franssen
  03:41:23 - 03:42:08 - G.J.W. Gabriëls
  03:42:08 - 03:43:12 - R.J.H. Franssen
  03:43:12 - 03:44:10 - G.J.W. Gabriëls
  03:44:10 - 03:44:28 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:44:28 - 03:54:00 - G.J.W. Gabriëls
  03:54:00 - 03:54:01 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:54:01 - 03:55:09 - R.J.H. Franssen
  03:55:09 - 03:55:35 - G.J.W. Gabriëls
  03:55:35 - 03:56:04 - R.J.H. Franssen
  03:56:04 - 03:58:26 - G.J.W. Gabriëls
  03:58:26 - 03:59:29 - R.A.M.M. Ernst
  03:59:29 - 04:03:54 - G.J.W. Gabriëls
  04:03:54 - 04:03:57 - E.G.M. Roemer
  04:03:57 - 04:04:32 - R.A.M.M. Ernst
  04:04:32 - 04:04:43 - G.J.W. Gabriëls
  04:04:43 - 04:04:44 - M. van Caldenberg
  04:04:44 - 04:04:54 - B.B.P.M. Smeets
  04:04:54 - 04:05:53 - G.J.W. Gabriëls
  04:05:53 - 04:05:57 - P.S.M.L. Plusquin
  04:05:57 - 04:06:02 - G.J.W. Gabriëls
  04:06:02 - 04:07:14 - G.J.W. Gabriëls
  04:07:14 - 04:08:07 - B.B.P.M. Smeets
  04:08:07 - 04:08:51 - G.J.W. Gabriëls
  04:08:51 - 04:09:22 - B.B.P.M. Smeets
  04:09:22 - 04:11:54 - G.J.W. Gabriëls
  04:11:54 - 04:12:19 - P.S.M.L. Plusquin
  04:12:19 - 04:13:06 - G.J.W. Gabriëls
  04:13:06 - 04:13:08 - P.S.M.L. Plusquin
  04:13:08 - 04:13:33 - G.J.W. Gabriëls
  04:13:33 - 04:13:54 - P.S.M.L. Plusquin
  04:13:54 - 04:14:35 - G.J.W. Gabriëls
  04:14:35 - 04:15:25 - E.G.M. Roemer
  04:15:25 - 04:16:05 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:16:05 - 04:16:42 - R.A.M.M. Ernst
  04:16:42 - 04:17:23 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:17:23 - 04:19:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
  04:19:28 - 04:19:35 - E.G.M. Roemer
  04:19:35 - 04:23:18 - R.J.H. Franssen
  04:23:18 - 04:23:23 - E.G.M. Roemer
  04:23:23 - 04:25:48 - M. van Caldenberg
  04:25:48 - 04:25:59 - E.G.M. Roemer
  04:25:59 - 04:29:01 - R.A.M.M. Ernst
  04:29:01 - 04:33:02 - G.J.W. Gabriëls
  04:33:02 - 04:33:46 - E.G.M. Roemer
 10. 6.4

  De voorgenomen investering door LEF in PCDF met een omvang van € 25 mln. vloeit voort uit de eerdere besluitvorming door PS in 2020 over een fondsvergroting van het LEF. Toen werd als voorwaarde gesteld dat er gezorgd werd voor cofinanciering.
  Ondertussen heeft de EIB besloten tot 50% cofinanciering. Hiermee is het LEF het eerste fonds waaraan de EIB een vervolgfinanciering heeft verstrekt. Dit is per brief in juli 2022 medegedeeld aan de Staten. Deze brief is besproken in de vergadering van FEB op 18-11-2022.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 20-1-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van
  09-02-2023.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten:

  • aangezien er feitelijk sprake is van een participatie door LEF in een ander fonds wordt vanaf nu het begrip ‘ subfonds van het LEF’ niet meer gehanteerd aangezien dit een verticale onderlinge verhouding suggereert die er feitelijk niet is;
  • mede om de mogelijke conflict of interests tussen het LEF bestuur en de PCDF beheerder (beiden Polestar) te mitigeren wordt op korte termijn beoordeeld of het instellen van een RvC voor LEF als interne toezichthouder een adequate optie is

  met betrekking tot het voornemen tot de voorgenomen investering door LEF van € 25 mln. in het circulair subfonds PCDF als onderdeel van de eerdere besluitvorming rondom de fondsvergroting van LEF in 2020.

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (3), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  Belang van Nederland (BVNL) (Statenlid) (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Omzien! (Statenlid) (1), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  met inachtneming van het volgende amendement:
   3e Gewijzigd amendement 165 Smeets inzake het openbaar maken investeringen LEF
  de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten:
  Het in 2023 opnieuw vast te stellen ondernemingsplan van het LEF zodanig aan te passen dat een lijst met alle investeringen die door het LEF gedaan zijn vanaf datum oprichting openbaar worden gemaakt en het LEF deze plaatst op haar website.
  • Daarbij wordt opgenomen dat het streven is zoveel mogelijk informatie openbaar te maken en dat bij nieuwe klanten hier op voorhand afspraken over gemaakt worden.
  • Daarbij openbaar wordt gemaakt de naam van de instantie, het kwartaal van verstrekking en een korte beschrijving van de activiteit van de doelonderneming.

  • Dat maximale transparantie ten inzake aanvullende informatie ten aanzien van bedrag, looptijd en tarief/rendement wordt betracht, maar dat deze informatie op een van onderstaande gronden vertrouwelijk ter inzage wordt gelegd:
  o Het tast de concurrentie- en onderhandelingspositie van LEF aan
  o Het conflicteert met bestaande juridische afspraken
  o Andere reden die het belang van LEF of de doelonderneming onevenredig schaadt (in lijn met de Wet Open Overheid).
  • aangezien er feitelijk sprake is van een participatie door LEF in een ander fonds wordt vanaf nu het begrip ‘ subfonds van het LEF’ niet meer gehanteerd aangezien dit een verticale onderlinge verhouding suggereert die er feitelijk niet is;
  • mede om de mogelijke conflict of interest tussen het LEF bestuur en de PCDF beheerder (beiden Polestar) te mitigeren wordt op korte termijn beoordeeld of het instellen van een RvC voor LEF als interne toezichthouder een adequate optie is
  met betrekking tot het voornemen tot de voorgenomen investering door LEF van € 25 mln. in het circulair subfonds PCDF als onderdeel van de eerdere besluitvorming rondom de fondsvergroting van LEF in 2020.

  Stemuitslag


  Geamendeerd aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS,


  Tegen: PVV, SP, LOKAAL-LIMBURG, SVL, Omzien! en BVNL

  Amendementen

  Titel
  3e Gewijzigd Amendement 165 Smeets inzake het openbaar maken investeringen LEF.docx

  Toezeggingen

  Titel
  2e Gewijzigd Statenvoorstel Financieringsvoorstel LEF t.b.v. investering in het circulair fonds PCDF
  2e Gewijzigd Statenvoorstel Financieringsvoorstel LEF t.b.v. investering in het circulair fonds PCDF
 11. 7

  00:09:19 - 00:14:20 - E.G.M. Roemer
  00:14:20 - 00:15:25 - E.E.C. Palmen
  00:15:25 - 00:16:45 - E.G.M. Roemer
  00:16:45 - 00:17:20 - E.E.C. Palmen
  00:17:20 - 00:19:02 - E.G.M. Roemer
  00:19:02 - 00:19:06 - R.A.B. Claassen
  00:19:06 - 00:26:19 - E.G.M. Roemer
  00:26:19 - 00:28:08 - R.B. Driessen
  00:28:08 - 00:28:19 - E.G.M. Roemer
  00:28:19 - 00:30:40 - A.G.M. Roest
  00:30:40 - 00:31:26 - R.B. Driessen
  00:31:26 - 00:32:10 - A.G.M. Roest
  00:32:10 - 00:33:13 - R.A.B. Claassen
  00:33:13 - 00:34:21 - A.G.M. Roest
  00:34:21 - 00:35:11 - T.M. Heldens
  00:35:11 - 00:35:36 - A.G.M. Roest
  00:35:36 - 00:35:43 - E.G.M. Roemer
  00:35:43 - 00:35:47 - A.G.M. Roest
  00:35:47 - 00:37:04 - E.G.M. Roemer
  00:37:04 - 00:38:06 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:38:06 - 00:38:51 - J. van Wageningen
  00:38:51 - 00:39:11 - E.G.M. Roemer
  00:39:11 - 00:42:44 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:42:44 - 00:43:13 - E.G.M. Roemer
  00:43:13 - 00:43:33 - T.G.M. Jetten
  00:43:33 - 00:44:00 - E.G.M. Roemer
  00:44:00 - 00:47:49 - R.J.H. Franssen
  00:47:49 - 00:47:57 - E.G.M. Roemer
  00:47:57 - 00:51:04 - M. van Caldenberg
  00:51:04 - 00:51:52 - R.J.H. Franssen
  00:51:52 - 00:52:36 - M. van Caldenberg
  00:52:36 - 00:53:10 - R.J.H. Franssen
  00:53:10 - 00:55:30 - M. van Caldenberg
  00:55:30 - 00:55:38 - E.G.M. Roemer
  00:55:38 - 00:55:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:55:40 - 00:55:44 - E.G.M. Roemer
  00:55:44 - 00:57:44 - R.A.B. Claassen
  00:57:44 - 01:00:25 - P.S.M.L. Plusquin
  01:00:25 - 01:00:32 - E.G.M. Roemer
  01:00:32 - 01:03:08 - A.G.M. Roest
  01:03:08 - 01:04:02 - M. van Caldenberg
  01:04:02 - 01:04:05 - A.G.M. Roest
  01:04:05 - 01:04:12 - M. van Caldenberg
  01:04:12 - 01:04:48 - A.G.M. Roest
  01:04:48 - 01:05:51 - M. van Caldenberg
  01:05:51 - 01:06:29 - A.G.M. Roest
  01:06:29 - 01:06:45 - M. van Caldenberg
  01:06:45 - 01:07:19 - R.A.B. Claassen
  01:07:19 - 01:07:57 - A.G.M. Roest
  01:07:57 - 01:08:50 - E.G.M. Roemer
  01:08:50 - 01:09:40 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:09:40 - 01:11:38 - J. van Wageningen
  01:11:38 - 01:16:30 - T.M. Heldens
  01:16:30 - 01:16:33 - E.G.M. Roemer
  01:16:33 - 01:17:27 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:17:27 - 01:17:34 - T.M. Heldens
  01:17:34 - 01:18:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:18:28 - 01:18:48 - T.M. Heldens
  01:18:48 - 01:21:34 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:21:34 - 01:22:00 - T.M. Heldens
  01:22:00 - 01:22:09 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:22:09 - 01:22:17 - T.M. Heldens
  01:22:17 - 01:22:26 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:22:26 - 01:22:39 - E.G.M. Roemer
  01:22:39 - 01:23:30 - O.D. Westen
  01:23:30 - 01:26:54 - R.J.H. Franssen
  01:26:54 - 01:29:07 - M. van Caldenberg
  01:29:07 - 01:29:14 - E.G.M. Roemer
  01:29:14 - 01:29:17 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:29:17 - 01:31:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:31:51 - 01:36:12 - R.A.B. Claassen
  01:36:12 - 01:39:23 - P.J.M. Loomans
  01:39:23 - 01:42:34 - R.B. Driessen
  01:42:34 - 01:44:17 - A.G.M. Roest
  01:44:17 - 01:45:32 - R.J.H. Franssen
  01:45:32 - 01:46:02 - A.G.M. Roest
  01:46:02 - 01:46:53 - R.J.H. Franssen
  01:46:53 - 01:47:35 - A.G.M. Roest
  01:47:35 - 01:48:40 - R.J.H. Franssen
  01:48:40 - 01:51:53 - A.G.M. Roest
  01:51:53 - 01:52:13 - E.G.M. Roemer
  01:52:13 - 01:53:28 - R.J.H. Franssen
  01:53:28 - 01:53:34 - E.G.M. Roemer
  01:53:34 - 01:54:17 - M. van Caldenberg
  01:54:17 - 01:54:38 - E.G.M. Roemer
  01:54:38 - 01:55:53 - A.G.M. Roest
  01:55:53 - 01:56:55 - E.G.M. Roemer
  01:56:55 - 02:02:39 - R.J.H. Westhoff
  02:02:39 - 02:06:27 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:06:27 - 02:10:10 - J. van Wageningen
  02:10:10 - 02:13:54 - B.B.P.M. Smeets
  02:13:54 - 02:13:55 - M. van Caldenberg
  02:13:55 - 02:14:24 - M. van Caldenberg
  02:14:24 - 02:14:37 - B.B.P.M. Smeets
  02:14:37 - 02:19:28 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:19:28 - 02:19:50 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:19:50 - 02:20:38 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:20:38 - 02:21:01 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:21:01 - 02:21:19 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:21:19 - 02:21:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:21:48 - 02:22:13 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:22:13 - 02:22:58 - J. van Wageningen
  02:22:58 - 02:23:30 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:23:30 - 02:24:07 - M. van Caldenberg
  02:24:07 - 02:24:08 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:24:08 - 02:24:09 - M. van Caldenberg
  02:24:09 - 02:24:44 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:24:44 - 02:24:45 - M. van Caldenberg
  02:24:45 - 02:25:07 - M. van Caldenberg
  02:25:07 - 02:25:09 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:25:09 - 02:25:56 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:25:56 - 02:26:50 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:26:50 - 02:27:49 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:27:49 - 02:27:54 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:27:54 - 02:28:12 - R.J.H. Westhoff
  02:28:12 - 02:28:24 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:28:24 - 02:29:42 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:29:42 - 02:30:17 - R.A.M.M. Ernst
  02:30:17 - 02:34:23 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:34:23 - 02:35:18 - R.J.H. Franssen
  02:35:18 - 02:36:08 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:36:08 - 02:37:23 - R.J.H. Franssen
  02:37:23 - 02:38:48 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:38:48 - 02:39:34 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:39:34 - 02:40:57 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:40:57 - 02:41:18 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:41:18 - 02:43:59 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:43:59 - 02:44:52 - O.D. Westen
  02:44:52 - 02:49:50 - R.J.H. Franssen
  02:49:50 - 02:50:05 - J. van Wageningen
  02:50:05 - 02:51:04 - R.J.H. Franssen
  02:51:04 - 02:51:15 - J. van Wageningen
  02:51:15 - 02:52:02 - R.J.H. Franssen
  02:52:02 - 02:52:11 - J. van Wageningen
  02:52:11 - 02:53:36 - R.J.H. Franssen
  02:53:36 - 03:01:09 - M. van Caldenberg
  03:01:09 - 03:04:55 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:04:55 - 03:10:09 - R.A.M.M. Ernst
  03:10:09 - 03:11:05 - B.B.P.M. Smeets
  03:11:05 - 03:12:51 - R.A.M.M. Ernst
  03:12:51 - 03:13:27 - M. van Caldenberg
  03:13:27 - 03:14:26 - R.A.M.M. Ernst
  03:14:26 - 03:16:40 - P.S.M.L. Plusquin
  03:16:40 - 03:16:57 - M. van Caldenberg
  03:16:57 - 03:20:07 - P.S.M.L. Plusquin
  03:20:07 - 03:21:18 - R.B. Driessen
  03:21:18 - 03:24:22 - M.L.H. Depondt-Olivers
  03:24:22 - 03:39:01 - E.G.M. Roemer
  03:39:01 - 03:39:45 - G.J.W. Gabriëls
  03:39:45 - 03:39:59 - R.J.H. Franssen
  03:39:59 - 03:40:09 - G.J.W. Gabriëls
  03:40:09 - 03:41:23 - R.J.H. Franssen
  03:41:23 - 03:42:08 - G.J.W. Gabriëls
  03:42:08 - 03:43:12 - R.J.H. Franssen
  03:43:12 - 03:44:10 - G.J.W. Gabriëls
  03:44:10 - 03:44:28 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:44:28 - 03:54:00 - G.J.W. Gabriëls
  03:54:00 - 03:54:01 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:54:01 - 03:55:09 - R.J.H. Franssen
  03:55:09 - 03:55:35 - G.J.W. Gabriëls
  03:55:35 - 03:56:04 - R.J.H. Franssen
  03:56:04 - 03:58:26 - G.J.W. Gabriëls
  03:58:26 - 03:59:29 - R.A.M.M. Ernst
  03:59:29 - 04:03:54 - G.J.W. Gabriëls
  04:03:54 - 04:03:57 - E.G.M. Roemer
  04:03:57 - 04:04:32 - R.A.M.M. Ernst
  04:04:32 - 04:04:43 - G.J.W. Gabriëls
  04:04:43 - 04:04:44 - M. van Caldenberg
  04:04:44 - 04:04:54 - B.B.P.M. Smeets
  04:04:54 - 04:05:53 - G.J.W. Gabriëls
  04:05:53 - 04:05:57 - P.S.M.L. Plusquin
  04:05:57 - 04:06:02 - G.J.W. Gabriëls
  04:06:02 - 04:07:14 - G.J.W. Gabriëls
  04:07:14 - 04:08:07 - B.B.P.M. Smeets
  04:08:07 - 04:08:51 - G.J.W. Gabriëls
  04:08:51 - 04:09:22 - B.B.P.M. Smeets
  04:09:22 - 04:11:54 - G.J.W. Gabriëls
  04:11:54 - 04:12:19 - P.S.M.L. Plusquin
  04:12:19 - 04:13:06 - G.J.W. Gabriëls
  04:13:06 - 04:13:08 - P.S.M.L. Plusquin
  04:13:08 - 04:13:33 - G.J.W. Gabriëls
  04:13:33 - 04:13:54 - P.S.M.L. Plusquin
  04:13:54 - 04:14:35 - G.J.W. Gabriëls
  04:14:35 - 04:15:25 - E.G.M. Roemer
  04:15:25 - 04:16:05 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:16:05 - 04:16:42 - R.A.M.M. Ernst
  04:16:42 - 04:17:23 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:17:23 - 04:19:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
  04:19:28 - 04:19:35 - E.G.M. Roemer
  04:19:35 - 04:23:18 - R.J.H. Franssen
  04:23:18 - 04:23:23 - E.G.M. Roemer
  04:23:23 - 04:25:48 - M. van Caldenberg
  04:25:48 - 04:25:59 - E.G.M. Roemer
  04:25:59 - 04:29:01 - R.A.M.M. Ernst
  04:29:01 - 04:33:02 - G.J.W. Gabriëls
  04:33:02 - 04:33:46 - E.G.M. Roemer