Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie vreemd 2935 Plusquin inzake Startnotitie conform businesscase MAA

ID
2935
Nr.
2935
Titel
Gewijzigde Motie vreemd 2935 Plusquin inzake Startnotitie conform businesscase MAA
Hoofdindieners
  • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (GroenLinks) Mertens, K.G.M.
  • (PvdA) Berghorst, A.
  • (SP) Wolters Gregório, J.
Dictum
Verzoeken het college van gedeputeerde staten: • Om de startnotitie naar de businesscase van MAA openbaar te maken • De startnotitie van de businesscase te doen toekomen aan provinciale staten
Deadline
Status
Verworpen
Stemuitslag
Verworpen Voor: SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Fractie Palmen, Tegen: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, D66, LOKAAL-LIMBURG, JA21, 50PLUS en Fractie Westhoff Stemverklaring tegen: CDA, D66, VVD,
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2022 (8. Moties vreemd aan de orde van de dag)
vrijdag 11 november 9:30 tot 16:44
Statenzaal
Datum
11-11-2022
Gremium
Verantwoordelijke
Cluster
Medewerker
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
11-11-2022
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 31%
tegen 69%
voor
Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3)
tegen
50PLUS (1), CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), Fractie Westhoff (Statenlid) (1), JA21 (5), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (5), VVD (Statenleden) (4)