Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

In gesprek tijdens sonderende sessie leefbaarheidsfonds

ID
9497
Nr
9497
Titel
In gesprek tijdens sonderende sessie leefbaarheidsfonds
Toezegging
Gedeputeerde Theuns zegt toe om in de sonderende sessie over het leefbaarheidsfonds (14 juni), met Provinciale Staten in gesprek te gaan over het werken met tranches, het juiste moment van heroverweging van het uitgangspunt van maximaal €200.000 per gemeente voor initiatieven van stichtingen en verenigingen ook in relatie tot de schaal van gemeenten.
Deadline
14-6-2024
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2024 (9.5. G-24-013 GEWIJZIGD Statenvoorstel Beleidskader Leefbare Steden en Dorpen, brief GS van 9-4-2024 (GS DOC-00615441))
vrijdag 26 april 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
26-4-2024
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Theuns, M.L.M. (Michael)
Cluster
Programma's en Projecten (PP)
Medewerker
J. Engels/M. Severeijns
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
15-5-2024 In voorbereiding. 14 juni is infosessie gepland.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan
Relatie met
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)