Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 2788 Gewijzigd Jenneskens cs inzake Groene schoolpleinen in Limburg

ID
2788
Nr.
2788
Titel
Motie 2788 Gewijzigd Jenneskens cs inzake Groene schoolpleinen in Limburg
Hoofdindieners
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (CDA) Werrij-Wetzels, M.
  • (GroenLinks) Mertens, K.G.M.
  • (PvdA) Kuntzelaers, J.J.M.
  • (SP) Valk van der, R.E.
Dictum
Verzoeken het College om: ● Te komen tot een subsidieregeling Groene Schoolpleinen, waar basis- en middelbare scholen voor ontwerp én aanplant van groene schoolpleinen maximaal 20.000,- en 75 procent van de kosten per schoolplein kunnen aanvragen; ● Als voorwaarden op te nemen dat (1) een deel van de bestrating wordt vervangen door waterdoorlatende ondergrond en het schoolplein natuurlijke elementen en beplanting bevat (2) een buitenlokaal wordt gecreëerd en (3) het schoolplein met leerlingen en leraren wordt ontworpen én aangelegd. ● Hiervoor 750.000,- beschikbaar te stellen voor 2022 en 2023 en een voorstel te doen voor dekking van dit budget vanuit de intensiveringsmiddelen Onderwijs en Arbeidsmarkt, Klimaat & Energie, Sociale Agenda, Onderwijs, Landbouw, Landschap en Natuur, Het 1 miljoen bomenplan en/of Kwaliteit Limburgse Centra; ● Te verkennen of andere organisaties zoals bijvoorbeeld gemeenten, het Waterschap Limburg, natuurbeherende organisaties, IVN Limburg, de LLTB en andere partners met vergelijkbare doelstellingen hier een bijdrage aan willen leveren om zo te komen tot een gezamenlijke aanpak.
Deadline
31-3-2022
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen Voor: CDA, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS. Tegen: Forum voor Democratie, PVV, VVD en SVL. Statenlid Jetten (GroenLinks) heeft op eigen initiatief niet deelgenomen aan de stemming wegens betrokkenheid met het onderliggende dossier.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2021 (8.2. G-21-032 Statenvoorstel Programmabegroting 2022 brief GS van 14-9-2021 (GS DOC-00181065))
vrijdag 5 november 9:30 tot 0:00
Feestzaal
Datum
5-11-2021
Gremium
Ruimte, Landbouw en Natuur
Verantwoordelijke
Gabriëls, G.J.W. (Geert)
Cluster
Plattelandsontwikkeling
Medewerker
V. Bessems
Stand van zaken GS
9-3-2022 Momenteel worden de mogelijkheden voor een adequate uitvoering van de motie verkend. Voorstel aanpak en start uitvoering regeling Q1 -2022. 19-4-2022 Zie MP van 19-4-2022 (GS DOC-00255347). .
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
20-5-2022
Bijlage(n)
Stemmen
voor 59%
tegen 41%
voor
50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (4)
tegen
Forum voor Democratie (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)