Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Financiële verordening en wijzigingen p&c-cyclus

ID

9163

Nr

9163

Titel

Financiële verordening en wijzigingen p&c-cyclus

Toezegging

Ged. Roest zegt toe voor het einde van de statenperiode de gewijzigde Financiële verordening voor te leggen

Deadline

3-2-2023

Agendapunt
(CC-deels besloten) Controlecommissie deels besloten 2022 (1.7.1. P&C-cyclus: evaluatie uitgangspunten 2022, digitalisering en vaststellen uitgangspunten 2023)
vrijdag 23 september 14:00 tot 16:00
Veldekezaal
Datum

23-9-2022

Gremium

Controlecommissie

Verantwoordelijke

Roest, A.G.M. (Ad)

Cluster

Financiën

Medewerker

N. Engbersen

Stand van zaken GS

24-11-2022 In voorbereiding.

Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan
Afgedaan
Niet afgedaan