Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde motie 2970 Schyns c.s. inzake SMR heeft de toekomst

ID
2970
Nr.
2970
Titel
Gewijzigde motie 2970 Schyns c.s. inzake SMR heeft de toekomst
Hoofdindieners
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
Medeindiener(s)
  • (PVV) Claassen, R.A.B.
Dictum
Verzoeken het college om: ● Kernenergie (SMR’s) nadrukkelijk mee te nemen in de energiemix in de opdracht voor de nog op te richten provinciale energiemaatschappij ● Met de beschikbare informatie, initiatieven en resultaten uit de alliantie, samen met het Rijk een business case uit te werken vóór 1 juli 2024 om te komen tot de realisatie van een Limburgse SMR en PS hierover te informeren.
Deadline
Status
Verworpen
Stemuitslag
Verworpen Met stemverklaring tegen: Sp, CDA, D66, BBB en LOKAAL-LIMBURG
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (7.1. G-23-004 Statenvoorstel inzake Voorjaarsnota 2023, brief GS van 16-5-2023 (GS DOC-00481928))
vrijdag 30 juni 9:30 tot 18:11
Statenzaal
Datum
30-6-2023
Gremium
Verantwoordelijke
Cluster
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
30-6-2023
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 31%
tegen 69%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (1), PVV (Statenleden) (6), VVD (Statenleden) (5)
tegen
BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3)