Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 3002 Wolters Gregório c.s. inzake Belangen de Peel

ID
3002
Nr.
3002
Titel
Gewijzigde Motie 3002 Wolters Gregório c.s. inzake Belangen de Peel
Hoofdindieners
  • (SP) Wolters Gregório, J.
Medeindiener(s)
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.
  • (Horizon) Loomans, P.J.M.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om - PS in Q1 2024 overzichtelijk te maken hoe het proces rondom deze ontwikkeling verloopt, - Bij het Rijk er zowel mondeling als schriftelijk op aan te dringen dat de regio de Peel een kwetsbaar gebied met veel opgaven is, en het daarom voor extra activiteiten moet worden ontzien.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen Mat stemverklaring tegen: VVD
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Theuns, M.L.M. (Michael)
Cluster
Wonen en Leefomgeving
Medewerker
M. Bovy
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
26-1-2024
Bijlage(n)
Stemmen
voor 61%
tegen 39%
voor
BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), SP (Statenleden) (3)
tegen
50PLUS (Statenlid) (1), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), VVD (Statenleden) (5)