Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 3033 Franssen c.s. inzake betreffende de Promotie en Bescherming van de Limburgse Taal

ID
3033
Nr.
3033
Titel
Gewijzigde Motie 3033 Franssen c.s. inzake betreffende de Promotie en Bescherming van de Limburgse Taal
Hoofdindieners
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
Medeindiener(s)
  • (Forum voor Democratie) Driessen, R.B.
  • (JA21) Blijlevens, R.P.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: - Zich actief in te spannen voor de promotie en bescherming van de Limburgse taal. - Bewustwordingscampagnes op te zetten die de waarde en diversiteit van de Limburgse taal benadrukken. - Samen te werken met relevante instanties en gemeenten om initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het behoud en de bevordering van de Limburgse taal.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Met algemene stemmen aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Kuntzelaers, J.J.M. (Jasper)
Cluster
Cultuur
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
28-2-2024 Is opgenomen in het nieuwe beleidskader Cultuur en erfgoed’.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Motie is afgedaan als kader is vastgesteld.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
8-3-2024
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 100%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)