Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie vreemd 2990 Blijlevens c.s. inzake Wolf in Limburg wie beschermt wie

ID
2990
Nr.
2990
Titel
Motie vreemd 2990 Blijlevens c.s. inzake Wolf in Limburg wie beschermt wie
Hoofdindieners
  • (JA21) Blijlevens, R.P.
Medeindiener(s)
  • (BBB) Franssen, R.F.R.P.
Dictum
Verzoekt het college om: ● Een geactualiseerd wolvenplan vast te stellen waarin duidelijk wordt gemaakt onder welke omstandigheden het college ontheffing verleent in het belang van de openbare veiligheid én wanneer de afweging bij burgemeesters wordt gelaten ● Vooruitlopend op het te actualiseren wolvenplan aan de Limburgse burgemeesters aanbevelingen te doen hoe te handelen mochten inwoners aangevallen worden door wilde dieren ● Zich uit te spreken over wie primaire bescherming geniet, inwoners of dieren, en daarbij aan te geven wie verantwoordelijk is mocht het onverhoopt tot dodelijk letsel komen bij een inwoner van Limburg
Deadline
Status
Verworpen
Stemuitslag
Verworpen Met stemverklaring tegen: SP, D66, Horizon en 50PLUS
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (9. Moties vreemd aan de orde van de dag)
vrijdag 3 november 9:30 tot 11:42
Statenzaal
Datum
3-11-2023
Gremium
Verantwoordelijke
Cluster
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
3-11-2023
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 39%
tegen 61%
voor
BBB (Statenleden) (9), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (4)
tegen
50PLUS (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), Horizon (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3)