Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Aanleveren financieel overzicht en inzet middelen "Wellsmeer"

ID

9090

Nr

9090

Titel

Aanleveren financieel overzicht en inzet middelen "Wellsmeer"

Toezegging

Gedeputeerde Gabriëls zegt voor het einde van Q2/22 een financieel overzicht toe over de ‘Wellsmeer” middelen, alsmede een voorstel hoe de middelen in te zetten.

Deadline

1-1-2023

Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2022 (9.2. G-21-048 Statenvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering)
vrijdag 18 februari 9:30 tot 17:00
Statenzaal
Datum

18-2-2022

Gremium

Ruimte, Landbouw en Natuur

Verantwoordelijke

Gabriëls, G.J.W. (Geert)

Cluster

Programma's en Projecten (PP)

Medewerker
Stand van zaken GS

2-12-2022 Er volgt eind december een MP waarin diverse zaken inzake stikstof en LPLG worden medegedeeld.

Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan
Relatie met
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)