Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde motie 2969 Schyns c.s. inzake Schild van de schutterij

ID
2969
Nr.
2969
Titel
Gewijzigde motie 2969 Schyns c.s. inzake Schild van de schutterij
Hoofdindieners
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
Medeindiener(s)
  • (LOKAAL-LIMBURG) Peters, A.C.P.
  • (PVV) Claassen, R.A.B.
Dictum
Roepen het College op: Om bij de Europese commissie te pleiten schutterijen op te laten nemen in de lijst van uitzonderingen. Zich samen te pakken met andere provincies waar schutterijen en gildes zich bevinden om dit te verwezenlijken.
Deadline
30-9-2023
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen Met stemverklaring tegen: GroenLinks en Partij voor de Dieren
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (7.1. G-23-004 Statenvoorstel inzake Voorjaarsnota 2023, brief GS van 16-5-2023 (GS DOC-00481928))
vrijdag 30 juni 9:30 tot 18:11
Statenzaal
Datum
30-6-2023
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Kuntzelaers, J.J.M. (Jasper)
Cluster
Cultuur
Medewerker
T. Deij
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
4-10-2023 Zie MP van 3 oktober 2023 (GS DOC-00551652).
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
24-11-2023
Relatie met
Bijlage(n)
Gerelateerde items
Stemmen
voor 89%
tegen 11%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
GroenLinks (Statenleden) (4), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1)