Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

OV-bereikbaarheid bedrijventerreinen in Limburg

ID
9214
Nr
9214
Titel
OV-bereikbaarheid bedrijventerreinen in Limburg
Toezegging
Gedeputeerde Van Gaans-Gijbels zegt toe een studie te verrichten naar de OV-bereikbaarheid van bedrijventerreinen in Limburg en hierover de Staten in Q1 2023 te informeren
Deadline
1-8-2023
Agendapunt
(MD) Mobiliteit en Duurzaamheid 2022 (7.2. Informerend Stuk Vijfde Voortgangsrapportage Integraal Programma Mobiliteitsopgave Limburg)
vrijdag 25 november 13:00 tot 18:19
Statenzaal
Datum
25-11-2022
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Kuntzelaers, J.J.M. (Jasper)
Cluster
Mobiliteit
Medewerker
M. L├╝cker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
29-08-2023 Is onderdeel van het onderzoek van Ecorys waarover PS op korte termijn wordt geïnformeerd.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Datum afgedaan
15-9-2023
Relatie met
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(n)