Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 2808 Gewijzigd Van Caldenberg cs inzake Terugbrengen van het budget over verschillende kaders van 25 miljoen naar 1 miljoen.

ID
2808
Nr
2808
Titel
Motie 2808 Gewijzigd Van Caldenberg cs inzake Terugbrengen van het budget over verschillende kaders van 25 miljoen naar 1 miljoen.
Hoofdindieners
  • (SP) Caldenberg van, M.
Medeindiener(s)
  • (PvdA) Kuntzelaers, J.J.M.
Dictum
Draagt het College op om: In ‘’Sturing in Samenwerking 3.0’’ de volgende wijzigingen door te voren en voor te leggen in de eerst volgende commissie FEB: • Ervoor te zorgen dat indien bij het cumuleren van bedragen uit verschillende kaders en/of verschillende instrumenten het totaalbedrag hoger is dan 1 miljoen, dit ter goedkeuring voorgelegd zal worden aan Provinciale Staten. • Het bedrag van 1 miljoen euro, dat het college kadervrij mag inzetten, te verlagen tot 500.000 euro.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen Voor: Forum voor Democratie, PvdA, SP, VVD, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV en SVL Tegen: CDA, LOKAAL-LIMBURG, Met stemverklaring tegen: LOKAAL-LIMBURG
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2021 (2.5. G-21-045 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Financiële Eindejaarsbijstelling, brief GS van 22-11-2021 (GS DOC-00199665))
vrijdag 17 december 16:45 tot 17:45
Videoconference
Datum
17-12-2021
Gremium
Financiën, Economische Zaken en Bestuur
Verantwoordelijke
Roest, A.G.M. (Ad)
Cluster
Financiën
Medewerker
Stand van zaken GS
14-1: Deadline verstreken, notitie niet ontvangen
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan
Relatie met
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)
Stemmen