Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Inbreng regionale bestuurlijke overleggen wonen

ID
9494
Nr
9494
Titel
Inbreng regionale bestuurlijke overleggen wonen
Toezegging
Gedeputeerde Theuns zegt toe om in Q2 in de regionale Bestuurlijke Overleggen Wonen, naast aandacht voor ‘het straatje erbij’, ook aandacht te vragen voor transformatie van bestaand vastgoed binnen het bestaand bebouwd gebied tot wooneenheden.
Deadline
30-9-2024
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2024 (9.5. G-24-013 GEWIJZIGD Statenvoorstel Beleidskader Leefbare Steden en Dorpen, brief GS van 9-4-2024 (GS DOC-00615441))
vrijdag 26 april 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
26-4-2024
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Theuns, M.L.M. (Michael)
Cluster
Wonen en Leefomgeving
Medewerker
K. Zafarin
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
15-5-2024 In voorbereiding, de eerstvolgende geplande BO’s Wonen vinden plaats in Q3.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan
Relatie met
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)