Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

3e Gewijzigde Motie 3001 Smeets c.s. inzake zorgen voor onze zorg

ID
3001
Nr.
3001
Titel
3e Gewijzigde Motie 3001 Smeets c.s. inzake zorgen voor onze zorg
Hoofdindieners
  • (SP) Smeets, C.A.H.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (BBB) Schoolmeesters, A.M.A.
  • (CDA) Absil, M.G.J.A.C.
  • (Horizon) Loomans, P.J.M.
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
  • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: - In het kader van de sociale agenda de huidige stand van zaken in het totale zorglandschap in Limburg en enkele scenario’s voor de toekomst in kaart te brengen en over deze resultaten aan PS te rapporteren; - Aanvullend daarop in de uitwerking van de Strategische Arbeidsmarktagenda in het bijzonder oog te hebben voor de zorg.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen Met stemverklaring tegen PVV
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Caldenberg van, M. (Marc)
Cluster
Cultuur
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
28-2-2024 Is opgenomen in het nieuwe beleidskader ‘Samen leven en Bestaanszekerheid’
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Motie is afgedaan als kader is vastgesteld.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
8-3-2024
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 84%
tegen 16%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
Forum voor Democratie (Statenleden) (1), PVV (Statenleden) (6)