Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 3021 Koopman c.s. inzake Maximaal veilig varen Maasplassen

ID
3021
Nr.
3021
Titel
Gewijzigde Motie 3021 Koopman c.s. inzake Maximaal veilig varen Maasplassen
Hoofdindieners
  • (VVD) Koopman, S.N.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (Forum voor Democratie) Driessen, R.B.
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Peters, A.C.P.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: - De veiligheid van watersporters blijvend onder de aandacht te brengen in overleggen met Rijkswaterstaat; - Namens de Provincie aan Rijkswaterstaat 2 scheepvaartborden, met bijbehorende onderborden in het Nederlands, Duits en Engels cadeau te doen, waardoor watersporters bij de sluizen gewaarschuwd worden wat de maximale snelheid is op dat deel van de Maasplassen; - Hellingen van jachthavens ook te voorzien van deze bebording (ca. 10 stuks); - Ondernemers die rechtstreeks in contact staan met particulieren die een vaartuig willen huren of kopen, wijzen op hun verantwoordelijkheid van het goed communiceren van vaarregels in het algemeen en vaarsnelheid in het bijzonder.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Kuntzelaers, J.J.M. (Jasper)
Cluster
Mobiliteit
Medewerker
L. van Damme
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
10-1-2024 Zie MP van 9 januari 2024 (GS DOC 00596799). 27-02-2024: In Q1 2024 vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen Provincie Limburg, gemeente Roermond, RWS en een vertegenwoordiger van Watersport Limburg. Dat overleg wordt momenteel gepland. Na afloop van dit overleg kan hierover verslag worden gedaan middels een mededeling portefeuillehouder en de motie worden afgedaan. 10-4-2024 Zie MP inzake afdoening gewijzigde motie 3021 Veilig varen op de Maasplassen van 9-4-2024 (GS DOC-00637829)
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
7-6-2024
Relatie met
Bijlage(n)
Gerelateerde items
Stemmen
voor 73%
tegen 27%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (2), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PVV (Statenleden) (6)