Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 3056 Smeets c.s. inzake Visie Limburgse industrie politiek

ID
3056
Nr.
3056
Titel
Gewijzigde Motie 3056 Smeets c.s. inzake Visie Limburgse industrie politiek
Hoofdindieners
  • (SP) Smeets, C.A.H.
Medeindiener(s)
  • (CDA) Hanegraaff, M.C.
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.
  • (PvdA) Berghorst, A.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: - In de ‘Economische Visie 2040’ enkele scenario's uit te werken voor de Limburgse economie van de toekomst, waaronder een specifiek voor groene industrie inclusief perspectief voor innovatiekracht, investeringsklimaat, duurzaamheid, de arbeidsmarkt en brede welvaart naast andere economische pijlers; - En Provinciale staten over de ‘Economische Visie 2040’ voor Limburg een expliciet besluit te laten nemen;
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2024 (7.1. GEWIJZIGD Statenvoorstel G-24-007 Beleidskader Werken aan een toekomstbestendige economie voor Limburg 2024 - 2027, brief GS van 26-3-2024 (GS DOC-00631390))
vrijdag 12 april 9:30 tot 19:16
Statenzaal
Datum
12-4-2024
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Satijn, S.H.M. (Stephan)
Cluster
Economie en Innovatie
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 66%
tegen 34%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3)
tegen
Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), VVD (Statenleden) (5)