Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 12-4-2024 ongewijzigd vast te stellen.

  00:12:44 - 00:13:59 - E.G.M. Roemer
  00:15:13 - 00:17:40 - E.G.M. Roemer
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  00:17:39 - 00:17:40 - E.G.M. Roemer
  00:17:50 - 00:24:17 - Inspreker
  00:24:17 - 00:25:27 - E.G.M. Roemer
 3. 3

  N.v.t.

 4. 4

  N.v.t.

 5. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:24:26 - 00:25:27 - E.G.M. Roemer
 6. 6

  00:24:28 - 00:25:27 - E.G.M. Roemer
 7. 7

  00:24:31 - 00:25:27 - E.G.M. Roemer
 8. 7.1

  Dit Statenvoorstel betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zijn de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken (12, 19, 26 januari en 2 februari 2024). Daarna zijn de acht provinciale concept-beleidskaders aangeboden voor een oordeelsvormende bespreking in de Statencommissies.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie ESA van 8-03-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de Statenvergadering van 05 april 2024.


  Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van het eerdere concept-beleidskader is een separate ‘nota van wijzigingen’ opgesteld als aparte bijlage bij de stukken.


  Het Coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt!’ geeft de richting aan voor het regionaal economisch beleid voor deze collegeperiode. De nadruk ligt op de uitvoering en de realisatie van de doelen: wat gaat de provincie daarvoor doen en op welke manier.


  Toelichting Gewijzigd Statenvoorstel:
  In het gewijzigd Statenvoorstel zijn het Statenvoorstel en de bijlagen als één document opgenomen. Zoals vaste afspraak zijn de wijzigingen inzichtelijk gemaakt.


  Voorgesteld besluit:


  Provinciale Staten wordt gevraagd
  In te stemmen met de vaststelling van het bijgevoegde kader ‘Werken aan toekomstbestendige economie voor Limburg’ – beleidskader voor het regionaal economisch domein 2024 – 2027.

  Stemuitslag

  voor 72%
  tegen 28%
  voor
  BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  50PLUS (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PVV (Statenleden) (6)

  Bijlagen

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  In te stemmen met de vaststelling van het bijgevoegde kader ‘Werken aan toekomstbestendige economie voor Limburg’ – beleidskader voor het regionaal economisch domein 2024 – 2027.

  Aangenomen


  Met stemverklaring tegen: GroenLinks en Horizon

  Amendementen

  Titel
  Amendement 174 Sol c.s. inzake Breng voeding ook in beeld
  Amendement 175 Megens inzake eerst grip op investeringen

  Moties

  Titel
  2e Gewijzigde Motie 3057 Jenneskens c.s. inzake MKB-toets voor provincie
  2e Gewijzigde Motie 3058 Schyns c.s. inzake Een goede onderbouwing is nooit verloren
  2e Gewijzigde Motie 3060 Berghorst c.s. inzake LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden
  2e Gewijzigde motie 3062 Loomans c.s. inzake Brightlands prijs beste PWS leerlingen uit voortgezet onderwijs
  Gewijzigde Motie 3056 Smeets c.s. inzake Visie Limburgse industrie politiek
  Gewijzigde Motie 3059 Schyns c.s. inzake Beter zicht op het Limburgse vestigingsklimaat
  Gewijzigde Motie 3061 Berghorst c.s. inzake Vitaal toerisme in balans met de omgeving
  Gewijzigde Motie 3063 Zeedzen c.s. inzake Geef VDL NedCar medewerkers een toekomstperspectief
  Motie 3055 Sol c.s. inzake Logistieke centra in de Limburgse economie.
  Motie 3064 Franssen inzake Verhoging Financiële Bijdrage Provincie Limburg aan Realisering Dataportaal voor Toerisme en Recreatie.
  Motie 3065 Hanegraaff c.s. inzake Economische Effecten Rapportage.
  Motie 3066 Hanegraaff c.s. inzake Chemelot hoort bij Limburg.

  Toezeggingen

  Titel
  In contact treden met wethouders toerisme
  Leegstaande wijken/panden
  Nader onderzoeken concept 'impact analyse'
  Opbrengsten 'Factfinding' Distributiecentra
  Propositie 'Project Mozart'
  00:24:37 - 00:25:27 - E.G.M. Roemer
  00:25:27 - 00:34:49 - H.P.A. Sol
  00:34:49 - 00:40:04 - C.A.H. Smeets
  00:40:04 - 00:40:18 - E.G.M. Roemer
  00:40:18 - 00:46:37 - M.T.P. Jenneskens
  00:46:37 - 00:47:06 - R.J.H. Franssen
  00:47:06 - 00:49:37 - M.T.P. Jenneskens
  00:49:37 - 00:49:45 - R.J.H. Franssen
  00:49:45 - 00:50:14 - M.T.P. Jenneskens
  00:50:14 - 00:50:40 - M.C. Hanegraaff
  00:50:40 - 00:51:17 - M.T.P. Jenneskens
  00:51:17 - 00:51:31 - M.C. Hanegraaff
  00:51:31 - 00:51:42 - M.T.P. Jenneskens
  00:51:42 - 00:52:04 - D. Zeedzen
  00:52:04 - 00:53:08 - M.T.P. Jenneskens
  00:53:08 - 00:53:19 - C.A.H. Smeets
  00:53:19 - 00:54:23 - M.T.P. Jenneskens
  00:54:23 - 00:56:02 - P.F.M. Schyns
  00:56:02 - 00:56:20 - A. Berghorst
  00:56:20 - 00:56:40 - P.F.M. Schyns
  00:56:40 - 00:57:12 - A. Berghorst
  00:57:12 - 00:57:29 - P.F.M. Schyns
  00:57:29 - 00:57:33 - A. Berghorst
  00:57:33 - 00:57:39 - P.F.M. Schyns
  00:57:39 - 00:57:55 - H.P.A. Sol
  00:57:55 - 00:58:26 - P.F.M. Schyns
  00:58:26 - 00:59:01 - H.P.A. Sol
  00:59:01 - 00:59:09 - P.F.M. Schyns
  00:59:09 - 00:59:37 - H.P.A. Sol
  00:59:37 - 01:02:16 - P.F.M. Schyns
  01:02:16 - 01:02:40 - S. Maillé
  01:02:40 - 01:03:57 - P.F.M. Schyns
  01:03:57 - 01:04:12 - H.P.A. Sol
  01:04:12 - 01:05:56 - P.F.M. Schyns
  01:05:56 - 01:06:16 - C.A.H. Smeets
  01:06:16 - 01:06:47 - P.F.M. Schyns
  01:06:47 - 01:07:03 - C.A.H. Smeets
  01:07:03 - 01:07:39 - P.F.M. Schyns
  01:07:39 - 01:07:48 - E.G.M. Roemer
  01:10:05 - 01:10:31 - E.G.M. Roemer
  01:10:31 - 01:15:43 - S. Maillé
  01:15:43 - 01:16:06 - E.G.M. Roemer
  01:16:06 - 01:22:35 - A. Berghorst
  01:22:35 - 01:22:55 - E.G.M. Roemer
  01:22:55 - 01:28:48 - P.J.M. Loomans
  01:28:48 - 01:29:09 - R.B. Driessen
  01:29:09 - 01:29:19 - P.J.M. Loomans
  01:29:19 - 01:29:26 - R.B. Driessen
  01:29:26 - 01:29:40 - S. Maillé
  01:29:40 - 01:29:50 - P.J.M. Loomans
  01:29:50 - 01:30:07 - E.G.M. Roemer
  01:30:07 - 01:33:41 - D. Zeedzen
  01:33:41 - 01:33:59 - E.G.M. Roemer
  01:33:59 - 01:38:07 - B.J.M.H. Megens
  01:38:07 - 01:38:16 - A. Berghorst
  01:38:16 - 01:38:29 - B.J.M.H. Megens
  01:38:29 - 01:38:51 - A. Berghorst
  01:38:51 - 01:39:26 - B.J.M.H. Megens
  01:39:26 - 01:40:15 - M.T.P. Jenneskens
  01:40:15 - 01:40:35 - B.J.M.H. Megens
  01:40:35 - 01:41:13 - M.T.P. Jenneskens
  01:41:13 - 01:41:25 - B.J.M.H. Megens
  01:41:25 - 01:41:45 - M.T.P. Jenneskens
  01:41:45 - 01:42:11 - B.J.M.H. Megens
  01:42:11 - 01:42:40 - M.C. Hanegraaff
  01:42:40 - 01:43:08 - B.J.M.H. Megens
  01:43:08 - 01:43:42 - M.C. Hanegraaff
  01:43:42 - 01:44:12 - B.J.M.H. Megens
  01:44:12 - 01:45:07 - A. Berghorst
  01:45:07 - 01:45:15 - B.J.M.H. Megens
  01:45:15 - 01:45:43 - A. Berghorst
  01:45:43 - 01:47:04 - B.J.M.H. Megens
  01:47:04 - 01:56:23 - R.J.H. Franssen
  01:56:23 - 01:56:53 - M.T.P. Jenneskens
  01:56:53 - 01:58:07 - R.J.H. Franssen
  01:58:07 - 02:00:19 - M.T.P. Jenneskens
  02:00:19 - 02:01:17 - R.J.H. Franssen
  02:01:17 - 02:02:02 - A. Berghorst
  02:02:02 - 02:02:22 - R.J.H. Franssen
  02:02:22 - 02:02:27 - A. Berghorst
  02:02:27 - 02:02:45 - R.J.H. Franssen
  02:02:45 - 02:03:32 - A. Berghorst
  02:03:32 - 02:04:38 - R.J.H. Franssen
  02:04:38 - 02:04:53 - A. Berghorst
  02:04:53 - 02:06:00 - R.J.H. Franssen
  02:06:00 - 02:14:44 - M.C. Hanegraaff
  02:14:44 - 02:15:12 - E.G.M. Roemer
  02:15:12 - 02:19:10 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:19:10 - 02:19:30 - E.G.M. Roemer
  02:19:30 - 02:24:26 - R.B. Driessen
  02:24:26 - 02:24:49 - E.G.M. Roemer
  02:24:49 - 02:29:11 - S.H.M. Satijn
  02:29:11 - 02:29:31 - I. Boven
  02:29:31 - 02:31:13 - S.H.M. Satijn
  02:31:13 - 02:31:44 - A. Berghorst
  02:31:44 - 02:35:28 - S.H.M. Satijn
  02:35:28 - 02:35:49 - R.J.H. Franssen
  02:35:49 - 02:36:26 - S.H.M. Satijn
  02:36:26 - 02:37:14 - R.J.H. Franssen
  02:37:14 - 02:38:14 - S.H.M. Satijn
  02:38:14 - 02:38:50 - M.C. Hanegraaff
  02:38:50 - 02:39:39 - S.H.M. Satijn
  02:39:39 - 02:40:05 - C.A.H. Smeets
  02:40:05 - 02:40:16 - S.H.M. Satijn
  02:40:16 - 02:40:35 - B.J.M.H. Megens
  02:40:35 - 02:41:12 - S.H.M. Satijn
  02:41:12 - 02:41:17 - B.J.M.H. Megens
  02:41:17 - 02:41:58 - S.H.M. Satijn
  02:41:58 - 02:42:03 - B.J.M.H. Megens
  02:42:03 - 02:42:06 - S.H.M. Satijn
  02:42:06 - 02:45:03 - S.H.M. Satijn
  02:45:03 - 02:45:34 - E.G.M. Roemer
  02:45:34 - 02:50:35 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:50:35 - 02:51:18 - R.J.H. Franssen
  02:51:18 - 02:52:14 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:52:14 - 02:52:46 - R.J.H. Franssen
  02:52:46 - 02:55:12 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:55:12 - 02:55:34 - R.J.H. Franssen
  02:55:34 - 02:55:58 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:55:58 - 02:56:11 - E.G.M. Roemer
  02:56:11 - 02:59:25 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:59:25 - 02:59:50 - R.J.H. Franssen
  02:59:50 - 03:01:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:01:27 - 03:01:37 - H.P.A. Sol
  03:01:37 - 03:03:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:03:37 - 03:03:51 - I. Boven
  03:03:51 - 03:07:25 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:07:25 - 03:08:24 - M.C. Hanegraaff
  03:08:24 - 03:09:36 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:09:36 - 03:10:13 - E.G.M. Roemer
  04:15:09 - 04:16:34 - E.G.M. Roemer
  04:16:34 - 04:16:54 - E.G.M. Roemer
  04:16:54 - 04:17:21 - R.B. Driessen
  04:17:21 - 04:17:51 - L.A.P. Vaessen
  04:17:51 - 04:19:17 - H.P.A. Sol
  04:19:17 - 04:19:27 - B.J.M.H. Megens
  04:19:27 - 04:22:00 - H.P.A. Sol
  04:22:00 - 04:25:29 - C.A.H. Smeets
  04:25:29 - 04:28:44 - M.T.P. Jenneskens
  04:29:02 - 04:30:19 - I. Boven
  04:30:34 - 04:31:37 - S. Maillé
  04:31:37 - 04:31:58 - M.C. Hanegraaff
  04:31:58 - 04:32:33 - S. Maillé
  04:32:33 - 04:33:08 - M.C. Hanegraaff
  04:33:08 - 04:33:58 - S. Maillé
  04:33:58 - 04:34:30 - M.C. Hanegraaff
  04:34:30 - 04:35:16 - S. Maillé
  04:35:16 - 04:36:13 - A. Berghorst
  04:36:13 - 04:37:46 - P.J.M. Loomans
  04:37:46 - 04:40:28 - D. Zeedzen
  04:40:28 - 04:40:47 - C.A.H. Smeets
  04:40:47 - 04:41:00 - C.A.H. Smeets
  04:41:00 - 04:42:22 - D. Zeedzen
  04:42:22 - 04:42:47 - C.A.H. Smeets
  04:42:47 - 04:43:28 - D. Zeedzen
  04:43:28 - 04:43:47 - I. Boven
  04:43:47 - 04:45:02 - D. Zeedzen
  04:45:02 - 04:46:06 - I. Boven
  04:46:06 - 04:46:15 - B.J.M.H. Megens
  04:46:15 - 04:47:31 - D. Zeedzen
  04:47:31 - 04:47:56 - B.J.M.H. Megens
  04:47:56 - 04:48:11 - D. Zeedzen
  04:48:11 - 04:49:15 - M.T.P. Jenneskens
  04:49:15 - 04:50:02 - D. Zeedzen
  04:50:02 - 04:50:24 - M.T.P. Jenneskens
  04:50:24 - 04:50:55 - D. Zeedzen
  04:50:55 - 04:51:58 - B.J.M.H. Megens
  04:51:58 - 04:53:01 - M.T.P. Jenneskens
  04:53:01 - 04:53:02 - B.J.M.H. Megens
  04:53:02 - 04:53:36 - B.J.M.H. Megens
  04:53:36 - 04:54:17 - M.T.P. Jenneskens
  04:54:17 - 04:54:40 - B.J.M.H. Megens
  04:54:40 - 04:55:15 - M.T.P. Jenneskens
  04:55:15 - 04:55:43 - B.J.M.H. Megens
  04:55:43 - 04:59:53 - R.J.H. Franssen
  04:59:53 - 05:01:14 - M.C. Hanegraaff
  05:01:14 - 05:01:24 - B.J.M.H. Megens
  05:01:24 - 05:01:43 - M.C. Hanegraaff
  05:01:43 - 05:04:55 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:04:55 - 05:10:41 - S.H.M. Satijn
  05:10:41 - 05:16:26 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  05:16:26 - 05:16:45 - C.A.H. Smeets
  05:16:45 - 05:18:44 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  05:18:44 - 05:19:00 - C.A.H. Smeets
  05:19:00 - 05:19:46 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  05:19:46 - 05:20:12 - S. Maillé
  05:20:12 - 05:20:53 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  05:20:53 - 05:21:18 - S. Maillé
  05:21:18 - 05:22:25 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  05:22:25 - 05:22:49 - S. Maillé
  05:22:49 - 05:31:19 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  05:39:04 - 05:40:21 - E.G.M. Roemer
  05:40:21 - 05:40:31 - H.P.A. Sol
  05:40:31 - 05:42:01 - E.G.M. Roemer
  05:42:01 - 05:42:29 - H.P.A. Sol
  05:42:29 - 05:43:39 - P.J.M. Loomans
  05:43:39 - 05:44:28 - E.G.M. Roemer
  05:44:28 - 05:44:44 - D. Zeedzen
  05:44:44 - 05:45:09 - H.P.A. Sol
  05:45:09 - 05:47:02 - P.F.M. Schyns
  05:47:02 - 05:49:03 - E.G.M. Roemer
  05:49:03 - 05:49:09 - D. Zeedzen
  05:49:09 - 05:50:59 - E.G.M. Roemer
  05:50:59 - 05:51:14 - S. Maillé
  05:51:14 - 05:51:25 - M.T.P. Jenneskens
  05:51:25 - 05:54:32 - E.G.M. Roemer
  05:54:32 - 05:55:02 - R.J.H. Franssen
  05:55:02 - 05:55:16 - E.G.M. Roemer
  05:55:16 - 05:57:16 - J. Huizing
 9. 7.2

  In 2018 is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de rol en inzet van de provincies in de energietransitie. Dit heeft geleid tot een overkoepelend landelijk rapport voor alle provincies en een rapport van bevindingen per provincie.
  Tussen 2018 en 2023 hebben zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, waardoor er wachtrijen zijn voor aansluitingen op het elektriciteitsnet. In het Nederlandse Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 terug te drinken en het demissionaire kabinet Rutte IV heeft deze klimaatambities nog verder opgeschroefd.
  Vanuit deze context en met het bewustzijn dat bepaalde doelen concrete acties vereisen vóór 2025, heeft de ZRK opnieuw gekeken naar de voortgang van de energietransitie in Limburg. Nu met specifieke aandacht voor: de opvolging van de aanbevelingen van de ZRK uit 2018, de voortgang van de doelstellingen en de mogelijkheden die de provincie heeft om de energietransitie te bevorderen.
  Als bijlagen zijn toegevoegd de beantwoording door zowel GS als de ZRK van de schriftelijk gestelde vragen.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 1-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 12-4-2024.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  A. Gedeputeerde Staten te verzoeken de volgende aanbevelingen die aan hen zijn gericht in het Bestuurlijk rapport over te nemen:

  1. maak meer gebruik van landelijke monitoringssystematiek om PS inzicht te geven in de voortgang van de energietransitie volgens landelijke methoden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de ‘bestuurlijke samenvatting’ uit de Klimaatmonitor. Doe dit bij de eerst volgende voortgangsrapportage PES. (A2)
  2. maak in het nieuwe kader voor Energie & Milieu, hoe je aansluit bij de met de Rijksoverheid gemaakte afspraken en landelijke monitoringssystematieken. (A3)
  3. pak een stevigere regierol richting de RES Zuid-Limburg, om de doelstelling zo veel mogelijk te realiseren. Begin daar het eerst volgende contactmoment mee. (A6)
  4. maak beleid voor energieplanologie zodat er beter ruimtelijk kan worden gestuurd op aanbod, vraag en opslag van energie. (A9)   B. De volgende aanbevelingen die aan PS zijn gericht over te nemen: 
  5. wees, ondersteund door de Griffie, blijvend scherp op het controleren van de opvolging van de overgenomen aanbevelingen van ieder rekenkameronderzoek. (A1) 
  6. bespreek als PS in hoeverre het wenselijk is om meer gebruik te maken van landelijke monitoringssystematieken voor het in beeld brengen van de voortgang van de energietransitie. Vertaal de uitkomst daarvan naar het gesprek met GS over het nieuwe kader Energie & Milieu. (A4) 
  7. vraag GS om een samenvattend overzicht van alle KPI’s, waarmee in één oogopslag duidelijk wordt welke KPI’s mogelijk extra aandacht vereisen, aan de (eerst volgende) voortgangsrapportage toe te voegen. (A5) 
  8. overweeg als PS om een doelstelling voor duurzame energie en energiegebruik vast te stellen. (A7) 
  9. laat GS, PS begin 2024 informeren hoe de regierol richting de RES Zuid-Limburg wordt ingevuld om de mate van realisatie van de eigen doelstellingen te verhogen. (A8)
  10. geef GS opdracht om een onderzoek te laten uitvoeren waarbij potentiegebieden voor windenergie en zonneperken worden geconcretiseerd. Doe dat, in elk geval voor RES Zuid-Limburg, in het 1e kwartaal van 2024. (A10) 
  11. vraag GS om binnen een jaar te komen met beleid voor energieplanologie en stel dit, na bespreking, vast in een kader. (A11)

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (4), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  met inachtneming van het volgende amendement:


  - 2e Gewijzigd Amendement 176 Pelzer c.s. inzake Voortgang Energietransitie.
  Het dictum van het ontwerpbesluit P-24-002 m.b.t. de aanbevelingen 8 en 10 die aan PS zijn gericht, te wijzigingen.


  A. Gedeputeerde Staten te verzoeken de volgende aanbevelingen die aan hen zijn gericht in het Bestuurlijk rapport over te nemen:
  1. Maak meer gebruik van landelijke monitoringssystematiek om PS inzicht te geven in de voortgang van de energietransitie volgens landelijke methoden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de ‘bestuurlijke samenvatting’ uit de Klimaatmonitor. Doe dit bij de eerst volgende voortgangsrapportage PES. (A2)
  2. Maak in het nieuwe kader voor Energie & Milieu, hoe je aansluit bij de met de Rijksoverheid gemaakte afspraken en landelijke monitoringssystematieken. (A3)
  3. Pak een stevigere regierol richting de RES Zuid-Limburg, om de doelstelling zo veel mogelijk te realiseren. Begin daar het eerst volgende contactmoment mee. (A6)
  4. Maak beleid voor energieplanologie zodat er beter ruimtelijk kan worden gestuurd op aanbod, vraag en opslag van energie. (A9)


  B. De volgende aanbevelingen die aan PS zijn gericht over te nemen:
  5. Wees, ondersteund door de Griffie, blijvend scherp op het controleren van de opvolging van de overgenomen aanbevelingen van ieder rekenkameronderzoek. (A1)
  6. Bespreek als PS in hoeverre het wenselijk is om meer gebruik te maken van landelijke monitoringssystematieken voor het in beeld brengen van de voortgang van de energietransitie. Vertaal de uitkomst daarvan naar het gesprek met GS over het nieuwe kader Energie & Milieu. (A4)
  7. Vraag GS om een samenvattend overzicht van alle KPI’s, waarmee in één oogopslag duidelijk wordt welke KPI’s mogelijk extra aandacht vereisen, aan de (eerst volgende) voortgangsrapportage toe te voegen. (A5)
  8. “PS zal een doelstelling voor een duurzame en betaalbare energiemix bestaande uit ten minste wind, zon, en restwarmte voor zover rendabel, geothermie, waterstof, groen gas uit vergisting en kernenergie, binnen de grenzen van de provincie Limburg vaststellen. In totaliteit en met een verbijzondering voor de Limburgse bedrijven en publieke instellingen”. (A7)
  9. Laat GS, PS begin 2024 informeren hoe de regierol richting de RES Zuid-Limburg wordt ingevuld om de mate van realisatie van de eigen doelstellingen te verhogen. (A8)
  10. ''Geef GS opdracht om een energiesysteemstudie te laten uitvoeren waarbij verschillende scenario’s voor de energiemix van de toekomst worden opgesteld”. (A10)
  11. Vraag GS om binnen een jaar te komen met beleid voor energieplanologie en stel dit, na bespreking, vast in een kader. (A11)

  Geamendeerd aangenomen


  Met stemverklaring tegen: PvdA

  Aanbevelingen onderzoeken

  Titel
  Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Voortgang Energietransitie Provincie Limburg
  Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Voortgang Energietransitie Provincie Limburg
  Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Voortgang Energietransitie Provincie Limburg
  Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Voortgang Energietransitie Provincie Limburg
  Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Voortgang Energietransitie Provincie Limburg
  Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Voortgang Energietransitie Provincie Limburg
  Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Voortgang Energietransitie Provincie Limburg
  Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Voortgang Energietransitie Provincie Limburg
  Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Voortgang Energietransitie Provincie Limburg
  Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Voortgang Energietransitie Provincie Limburg
  Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Voortgang Energietransitie Provincie Limburg

  Amendementen

  Titel
  2e Gewijzigd Amendement 176 Pelzer c.s. inzake Voortgang Energietransitie

  Moties

  Titel
  Gewijzigde Motie 3067 Blijlevens c.s. inzake Bescherm het Zuid-Limburgse landschap en realistische doelen stellen
  05:57:04 - 05:57:16 - J. Huizing
 10. 7.3

  Dit Statenvoorstel betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zijn de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken (12, 19, 26 januari en 2 februari). Daarna zijn de acht provinciale concept-beleidskaders aangeboden voor een oordeelsvormende bespreking in de Statencommissies.
  Dit beleidskader vormt een uitwerking van hoofdstuk 5 Nieuwe energie en schoon leefmilieu van het coalitieakkoord. Dit vervangt voor het thema energie de huidige Provinciale Energie Strategie (deel 2) (december 2020) en de Limburgse Waterstofagenda 2.0 (december 2020). De prioriteiten in dit kader voor een schoon leefmilieu zijn bouwstenen voor de nog te actualiseren Provinciale Omgevingsvisie.


  Dit beleidskader is sonderend besproken in de vergadering van de Statencommissie Leefomgeving op 26 januari 2024. Naar aanleiding van deze behandeling zijn er aanpassingen gedaan in het beleidskader. De verwerkte wijzigingen zijn geduid in een Nota van Wijzigingen aan Provinciale Staten, zodat inzichtelijk is wat er gewijzigd is ten opzichte van de sonderende versie. Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van het eerdere concept-beleidskader is de separate ‘nota van wijzigingen’ opgesteld als bijlage bij de stukken.
  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie LEO van 29-3-2024. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 12 april 2024.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. in te stemmen met de vaststelling van voorliggend beleidskader ‘Nieuwe Energie en een Schoon Leefmilieu’.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  50PLUS (Statenlid) (1), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PVV (Statenleden) (4)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  In te stemmen met de vaststelling van het voorliggend beleidskader ‘Nieuwe Energie en een Schoon Leefmilieu’.

  Aangenomen.


  Met stemverklaring tegen: GroenLinks, Horizon en Partij voor de Dieren.

  Moties

  Titel
  2e Gewijzigde Motie 3069 IJpelaar c.s. inzake Netcongestie in control
  3e Gewijzigde Motie 3068 Sol c.s. inzake energie opslag studiedag
  4e Gewijzigde Motie 3070 Wesseling c.s. inzake creatieve oplossingen netcongestie
  05:57:12 - 05:57:16 - J. Huizing
  05:57:16 - 05:57:55 - E.G.M. Roemer
  05:57:55 - 06:00:32 - J. Wolters Gregório
  06:00:32 - 06:00:51 - E.G.M. Roemer
  06:00:51 - 06:04:53 - L.C.C.M. Wolters
  06:04:53 - 06:05:19 - E.G.M. Roemer
  06:05:19 - 06:10:51 - R.P. Blijlevens
  06:10:51 - 06:11:06 - E.G.M. Roemer
  06:11:06 - 06:15:24 - B.J.M.H. Megens
  06:15:24 - 06:15:50 - E.G.M. Roemer
  06:15:50 - 06:20:27 - A. Wesseling
  06:20:27 - 06:27:11 - E.G.M. Roemer
  06:27:11 - 06:27:34 - J. Wolters Gregório
  06:27:34 - 06:28:24 - W.A.J IJpelaar
  06:28:24 - 06:28:51 - A. Wesseling
  06:28:51 - 06:29:15 - W.A.J IJpelaar
  06:29:15 - 06:29:26 - B.J.M.H. Megens
  06:29:26 - 06:29:59 - W.A.J IJpelaar
  06:29:59 - 06:30:03 - B.J.M.H. Megens
  06:30:03 - 06:31:02 - W.A.J IJpelaar
  06:31:02 - 06:31:30 - E.G.M. Roemer
  06:31:30 - 06:37:15 - E.M. Pelzer
  06:37:15 - 06:37:43 - E.G.M. Roemer
  06:37:43 - 06:40:13 - P.J.M. Loomans
  06:40:13 - 06:40:48 - J. Huizing
  06:40:48 - 06:40:58 - P.J.M. Loomans
  06:40:58 - 06:41:06 - J. Huizing
  06:41:06 - 06:43:53 - P.J.M. Loomans
  06:43:53 - 06:44:11 - E.G.M. Roemer
  06:44:11 - 06:50:15 - I. Boven
  06:50:15 - 06:50:43 - A. Wesseling
  06:50:43 - 06:51:00 - I. Boven
  06:51:00 - 06:51:28 - A. Wesseling
  06:51:28 - 06:52:50 - I. Boven
  06:52:50 - 06:53:32 - E.G.M. Roemer
  06:53:32 - 06:58:05 - J. Huizing
  06:58:05 - 06:58:39 - H.P.A. Sol
  06:58:39 - 06:59:21 - J. Huizing
  06:59:21 - 06:59:27 - H.P.A. Sol
  06:59:27 - 07:00:53 - J. Huizing
  07:00:53 - 07:01:06 - E.G.M. Roemer
  07:01:06 - 07:04:02 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  07:04:02 - 07:04:15 - E.G.M. Roemer
  07:04:15 - 07:08:37 - H.P.A. Sol
  07:08:37 - 07:08:51 - W.A.J IJpelaar
  07:08:51 - 07:10:02 - H.P.A. Sol
  07:10:02 - 07:14:39 - R.J.H. Franssen
  07:14:39 - 07:14:56 - E.G.M. Roemer
  07:14:56 - 07:20:04 - R.B. Driessen
  07:20:04 - 07:20:20 - E.G.M. Roemer
  07:22:39 - 07:28:43 - M. van Caldenberg
  07:28:43 - 07:29:19 - J. Huizing
  07:29:19 - 07:30:01 - M. van Caldenberg
  07:30:01 - 07:30:13 - J. Huizing
  07:30:13 - 07:30:54 - M. van Caldenberg
  07:30:54 - 07:31:09 - J. Huizing
  07:31:09 - 07:33:16 - M. van Caldenberg
  07:33:16 - 07:34:07 - W.A.J IJpelaar
  07:34:07 - 07:34:53 - M. van Caldenberg
  07:34:53 - 07:35:03 - W.A.J IJpelaar
  07:35:03 - 07:35:25 - M. van Caldenberg
  07:35:25 - 07:35:47 - W.A.J IJpelaar
  07:35:47 - 07:36:46 - M. van Caldenberg
  07:36:46 - 07:37:22 - R.J.H. Franssen
  07:37:22 - 07:37:58 - M. van Caldenberg
  07:37:58 - 07:38:04 - R.J.H. Franssen
  07:38:04 - 07:52:17 - M. van Caldenberg
  07:52:17 - 07:52:52 - I. Boven
  07:52:52 - 07:57:30 - M. van Caldenberg
  07:57:30 - 07:57:51 - A. Wesseling
  07:57:51 - 07:59:30 - M. van Caldenberg
  07:59:30 - 07:59:54 - A. Wesseling
  07:59:54 - 08:02:04 - M. van Caldenberg
  08:02:04 - 08:02:13 - J. Huizing
  08:02:13 - 08:03:27 - M. van Caldenberg
  08:03:27 - 08:03:51 - A. Wesseling
  08:03:51 - 08:04:02 - M. van Caldenberg
  08:04:02 - 08:04:06 - A. Wesseling
  08:04:06 - 08:04:12 - M. van Caldenberg
  08:04:12 - 08:04:53 - W.A.J IJpelaar
  08:04:53 - 08:06:08 - M. van Caldenberg
  08:06:08 - 08:07:12 - W.A.J IJpelaar
  08:07:12 - 08:09:02 - M. van Caldenberg
  08:09:02 - 08:09:11 - W.A.J IJpelaar
  08:09:11 - 08:09:29 - M. van Caldenberg
  08:09:29 - 08:09:53 - W.A.J IJpelaar
  08:09:53 - 08:13:28 - M. van Caldenberg
  08:13:28 - 08:14:07 - H.P.A. Sol
  08:14:07 - 08:14:36 - M. van Caldenberg
  08:14:36 - 08:15:36 - E.G.M. Roemer
  08:26:27 - 08:26:47 - E.G.M. Roemer
  08:26:47 - 08:29:17 - J. Wolters Gregório
  08:29:17 - 08:29:40 - E.G.M. Roemer
  08:29:40 - 08:29:42 - J. Wolters Gregório
  08:29:42 - 08:31:10 - L.C.C.M. Wolters
  08:31:10 - 08:31:33 - E.G.M. Roemer
  08:31:33 - 08:32:20 - R.P. Blijlevens
  08:32:20 - 08:32:32 - E.G.M. Roemer
  08:32:32 - 08:32:54 - A. Wesseling
  08:32:54 - 08:33:25 - R.P. Blijlevens
  08:33:25 - 08:34:33 - B.J.M.H. Megens
  08:34:33 - 08:35:04 - E.G.M. Roemer
  08:35:04 - 08:36:08 - A. Wesseling
  08:36:08 - 08:36:10 - J. Huizing
  08:36:10 - 08:36:26 - A. Wesseling
  08:36:26 - 08:36:40 - J. Huizing
  08:36:40 - 08:38:22 - A. Wesseling
  08:38:22 - 08:38:45 - E.G.M. Roemer
  08:38:45 - 08:41:03 - W.A.J IJpelaar
  08:41:03 - 08:41:18 - E.G.M. Roemer
  08:41:18 - 08:42:52 - E.M. Pelzer
  08:42:52 - 08:43:00 - L.C.C.M. Wolters
  08:43:00 - 08:43:34 - E.M. Pelzer
  08:43:34 - 08:44:08 - L.C.C.M. Wolters
  08:44:08 - 08:45:36 - E.M. Pelzer
  08:45:36 - 08:46:26 - J. Wolters Gregório
  08:46:26 - 08:47:16 - E.M. Pelzer
  08:47:16 - 08:47:28 - J. Wolters Gregório
  08:47:28 - 08:47:38 - E.M. Pelzer
  08:47:38 - 08:48:00 - E.G.M. Roemer
  08:48:00 - 08:50:48 - I. Boven
  08:50:48 - 08:51:08 - E.G.M. Roemer
  08:51:08 - 08:52:57 - J. Huizing
  08:52:57 - 08:53:17 - J. Wolters Gregório
  08:53:17 - 08:53:55 - J. Huizing
  08:53:55 - 08:54:06 - J. Wolters Gregório
  08:54:06 - 08:54:19 - J. Huizing
  08:54:19 - 08:56:42 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:56:42 - 08:59:28 - H.P.A. Sol
  08:59:28 - 09:03:31 - R.J.H. Franssen
  09:03:31 - 09:04:07 - E.G.M. Roemer
  09:04:07 - 09:06:56 - M. van Caldenberg
  09:06:56 - 09:07:16 - B.J.M.H. Megens
  09:07:16 - 09:08:12 - M. van Caldenberg
  09:08:12 - 09:10:02 - R.J.H. Franssen
  09:10:02 - 09:11:26 - M. van Caldenberg
  09:11:26 - 09:12:13 - J. Huizing
  09:12:13 - 09:13:06 - M. van Caldenberg
  09:13:06 - 09:13:16 - J. Huizing
  09:13:16 - 09:14:30 - M. van Caldenberg
  09:14:30 - 09:15:18 - I. Boven
  09:15:18 - 09:18:29 - M. van Caldenberg
  09:18:29 - 09:18:40 - I. Boven
  09:18:40 - 09:18:46 - M. van Caldenberg
  09:18:46 - 09:18:49 - I. Boven
  09:18:49 - 09:19:21 - M. van Caldenberg
  09:19:21 - 09:19:31 - I. Boven
  09:19:31 - 09:21:39 - M. van Caldenberg
  09:21:39 - 09:22:32 - E.G.M. Roemer
  09:25:05 - 09:27:29 - E.G.M. Roemer
  09:27:29 - 09:27:42 - J. Wolters Gregório
  09:27:42 - 09:27:58 - L.C.C.M. Wolters
  09:27:58 - 09:29:03 - E.G.M. Roemer
  09:29:03 - 09:29:08 - L.C.C.M. Wolters
  09:29:08 - 09:30:56 - E.G.M. Roemer
  09:30:56 - 09:31:14 - I. Boven
  09:31:14 - 09:31:49 - P.J.M. Loomans
  09:31:49 - 09:31:53 - H.P.A. Sol
  09:31:53 - 09:34:38 - E.G.M. Roemer
 11. 8

  Moties

  Titel
  3e Gewijzigde Motie vreemd 3054 Huizing c.s. inzake Nederweert verkeersveilig
  09:33:27 - 09:34:38 - E.G.M. Roemer
  09:34:38 - 09:38:27 - J. Huizing
  09:38:34 - 09:41:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  09:41:57 - 09:42:48 - J. Huizing
  09:42:48 - 09:43:11 - J.J.M. Kuntzelaers
  09:43:11 - 09:43:15 - J. Huizing
  09:43:15 - 09:44:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  09:44:59 - 09:45:18 - H.P.A. Sol
  09:45:18 - 09:45:47 - J.J.M. Kuntzelaers
  09:45:47 - 09:46:20 - A.C.P Peters
  09:46:20 - 09:47:06 - J.J.M. Kuntzelaers
  09:47:06 - 09:47:19 - W.A.J IJpelaar
  09:47:19 - 09:47:52 - J.J.M. Kuntzelaers
  09:47:52 - 09:48:12 - E.G.M. Roemer
  09:48:12 - 09:48:49 - A. Berghorst
  09:48:49 - 09:49:04 - J. Wolters Gregório
  09:49:04 - 09:49:30 - R.B. Driessen
  09:49:30 - 09:50:09 - W.A.J IJpelaar
  09:50:09 - 09:51:31 - E.G.M. Roemer
 12. 9

  09:51:29 - 09:51:31 - E.G.M. Roemer