Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 21 juni 2024

09:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.


Deze agenda is in opbouw.

Agendapunten

 1. Basisrapportage MAA
 2. Statenvoorstel beleidsnota Grond- en Vastgoed
 3. Q2 2024, in ieder geval voor 1-7-2024.

 4. Statenvoorstel voor deelname aan fase 3 van Warmtenet Zuid Limburg
 5. Statenvoorstel Wijziging Omgevingsverordening inzake aanpassing normering wateroverlast
 6. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van ... ongewijzigd vast te stellen.

 7. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 8. 3
  Vragenuur
 9. 4

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van ... ongewijzigd vast te stellen.

 10. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 11. 6
  HAMERSTUKKEN
 12. 7
  BEHANDELSTUKKEN
 13. 8
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 14. 9
  Sluiting