Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 13 december 2024

09:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.


Deze agenda is in opbouw.

Agendapunten

 1. Statenvoorstel Midterm Review OV-concessie
 2. Statenvoorstel opheffen status groot project spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf
 3. Statenvoorstel ZRK-rapport inzake drinkwaterbeheer
 4. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van ... ongewijzigd vast te stellen.

 5. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 6. 3
  Vragenuur
 7. 4

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van ... ongewijzigd vast te stellen.

 8. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 9. 6
  HAMERSTUKKEN
 10. 7
  BEHANDELSTUKKEN
 11. 8
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 12. 9
  Sluiting