Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Uitvoeringsprogramma sport

ID
8965
Nr
8965
Titel
Uitvoeringsprogramma sport
Toezegging
Gedeputeerde Van Toorenburg zegt toe de uitvoering van motie 2652 en amendement 45 te evalueren, de uitkomsten hiervan te delen met de Staten en deze mee te nemen in de Uitvoeringsprogramma Sport 2022 – 2023
Deadline
22-12-2021
Agendapunt
(CS) Cultuur en Samenleving 2021 (7.2. Mededeling portefeuillehouder inzake Voortgangsrapportage 2021 Beleidskader Sport 2020-2023, brief gedeputeerde Van Toorenburg van 20-7-2021 (GS 2021-17774))
vrijdag 10 september 9:00 tot 10:45
Statenzaal
Datum
10-9-2021
Gremium
Cultuur en Samenleving
Verantwoordelijke
Toorenburg, van M.M. (Madeleine)
Cluster
Cultuur
Medewerker
M. Demeijer/T. Peters
Stand van zaken GS
12-11-2021 PS wordt in november geïnformeerd via een MP. Het uitvoeringsprogramma Sport 2022-2023 wordt eind 2021 in GS vastgesteld en gedeeld met PS. In het Uitvoeringsprogramma wordt de uitkomsten van de uitvoering van motie 2652 en amendement 45 verwerkt
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan
Afgedaan
Niet afgedaan