Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

POVI

ID

8980

Nr

8980

Titel

POVI

Toezegging

Gedeputeerde Roefs zegt toe om in Q4 2022 de uitwerkingen van de POVI, de aanscherpingen van provinciale doelstellingen op de thema’s en de wijze waarop deze doelstellingen gebiedsgericht via Ontwerpend Onderzoek tot ontwikkelscenario’s met keuzemogelijkheden worden vertaald, voor te leggen aan PS ter mogelijke aanvulling op/van de POVI.

Deadline

31-12-2022

Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2021 (8.3. G-20-086 Gewijzigd Statenvoorstel Omgevingsvisie, brief GS van 6-4-2021 (GS 2021-9452))
vrijdag 1 oktober 9:30 tot 0:00
Statenzaal
Datum

1-10-2021

Gremium

Ruimte, Landbouw en Natuur

Verantwoordelijke

Roefs, C.W.J.M. (Lia)

Cluster

Ruimte

Medewerker

J. Merkus

Stand van zaken GS

19-12-2022 Pilot Noord-Limburg is gestart, panorama Zuid-Limburg is in uitvoering, Midden-Limburg is bestuurlijk akkoord met aanpak in de vorm van tweedaagse werksessie in oktober 2022. De statenwerkgroep Omgevingsvisie is 14-10-2022 geïnformeerd over de voortgang van deze processen.

Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan
Relatie met
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)