Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 1 oktober 2021

10:00 - 18:00

Locatie
Statenzaal
Voorzitter
Remkes, J.W. (Johan)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze agenda is in opbouw.

Agendapunten

Het Statenvoorstel Omgevingsvisie Limburg 2020 is identiek aan de versie die besproken is tijdens de vergadering van RLN op 15-1-2021. In de mededeling portefeuillehouder wordt verwezen naar 2 bijlagen (ook toegevoegd) een overzicht met de wijzigingen, alsmede de beantwoording van de (schriftelijk) gestelde vragen.

Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN. De commissie heeft het Statenvoorstel als bespreekstuk doorgeleid naar de vergadering van PS op 9-4-2021.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. in te stemmen met de bestuurlijke standpunten ten aanzien van de ingediende zienswijzen, zoals geformuleerd in de Nota van Zienswijzen;
2. de Omgevingsvisie Limburg vast te stellen met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen in de Nota van zienswijzen;
3. Gedeputeerde Staten op te dragen de verdere afhandeling en publicatie van de Omgevingsvisie Limburg te verzorgen;
4. de volgende POL-aanvullingen in te trekken:
- zandmaas (2002, 2004, 2010);
- uitbreiding Groeve ’t Rooth (2006);
- beëindiging kalksteenwinning St. Pietersberg (2009);
- de POL-aanvulling grensmaas (2005, 2010) blijft in stand, maar wordt opgevat als een programma onder de Omgevingsvisie.

Bijlagen

Datum behandeling Statenvoorstel is afhankelijk van nationale besluitvorming.

Niet eerder dan Q2 2021