Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (profielschets Commissaris van de Koning)

woensdag 7 juli 2021

17:00 - 18:00

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 7-7-2021 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. n.v.t

 4. n.v.t.

 5. n.v.t.

 6. Om te komen tot een Kroonbenoemde Commissaris van de Koning dient een profielschets te worden vastgesteld door Provinciale Staten. Deze profielschets Commissaris van de Koning in Limburg 2021 wordt tijdens de Statenvergadering in het bijzijn van Provinciale Staten formeel aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de profielschets Commissaris van de Koning in Limburg 2021 vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  de profielschets Commissaris van de Koning in Limburg 2021 vast te stellen.

  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS en SVL.

  00:06:13 - 00:11:01 - T.G.M. Jetten
  00:11:25 - 00:22:31 - K.H. Ollongren
  00:23:01 - 00:27:31 - T.G.M. Jetten
  00:27:41 - 00:28:37 - K.H. Ollongren
  00:28:38 - 00:31:01 - J.W. Remkes
 7. Om te komen tot een Kroonbenoemde Commissaris van de Koning dient er een Vertrouwenscommissie te worden ingesteld die zich bezighoudt met de selectie van kandidaten en dient een verordening op de Vertrouwenscommissie te worden vastgesteld die de werkwijze van deze commissie vastlegt.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. een Vertrouwenscommissie in te stellen belast met de beoordeling van kandidaten voor de vervulling van de vacature van de Commissaris van de Koning in Limburg;
  2. de Vertrouwenscommissie als volgt samen te stellen:
  • mevrouw Jetten (voorzitter);
  • de heer Claassen;
  • de heer Driessen;
  • mevrouw Fischer-Otten;
  • de heer Franssen;
  • mevrouw Jenneskens;
  • de heer Kuntzelaers;
  • de heer Nijskens;
  • mevrouw Plusquin;
  • de heer Reuser;
  • mevrouw Werrij-Wetzels;
  1. de ‘Verordening op de Vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van de Commissaris van de Koning van Limburg 2021’ vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. een Vertrouwenscommissie in te stellen belast met de beoordeling van kandidaten voor de vervulling van de vacature van de Commissaris van de Koning in Limburg;
  2. de Vertrouwenscommissie als volgt samen te stellen:
  • mevrouw Jetten (voorzitter);
  • de heer Claassen;
  • de heer Driessen;
  • mevrouw Fischer-Otten;
  • de heer Franssen;
  • mevrouw Jenneskens;
  • de heer Kuntzelaers;
  • de heer Nijskens;
  • mevrouw Plusquin;
  • de heer Reuser;
  • mevrouw Werrij-Wetzels;
  1. de ‘Verordening op de Vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van de Commissaris van de Koning van Limburg 2021’ vast te stellen.

  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS en SVL.

 8. n.v.t.