Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 3-6-2021 ongewijzigd vast te stellen.

  00:05:03 - 00:10:09 - G.H.C. Frische
 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. n.v.t.

 4. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 5. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Interim Statencommissie opgelegde verplichting tot geheimhouding van de (concept)notulen en audio-opname van het besloten deel van de vergadering van de Interim Statencommissie van 1-6-2021, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Interim Statencommissie opgelegde verplichting tot geheimhouding van de (concept)notulen en audio-opname van het besloten deel van de vergadering van de Interim Statencommissie van 1-6-2021, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 6. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid en aanhef en sub b en g van de Wet openbaarheid van Bestuur, de door het College van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de als vertrouwelijk aangemerkte nota toepassing § 6.6. Maatwerkbepaling inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Limburg 2019 zoals genoemd in het informerend Statenstuk “Integrale Jaarrapportage inzake inkoop en aanbesteding 2020” met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid en aanhef en sub b en g van de Wet openbaarheid van Bestuur, de door het College van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de als vertrouwelijk aangemerkte nota toepassing § 6.6. Maatwerkbepaling inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Limburg 2019 zoals genoemd in het informerend Statenstuk “Integrale Jaarrapportage inzake inkoop en aanbesteding 2020” met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 7. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de halfjaarrapportage treasury ‘uitzettingen publieke taak’ inclusief dashboard (bijlagen 3 en 4) zoals genoemd in het informerend Statenvoorstel G- ‘Treasuryrapportages 2e halfjaar 2020’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de halfjaarrapportage treasury ‘uitzettingen publieke taak’ inclusief dashboard (bijlagen 3 en 4) zoals genoemd in het informerend Statenvoorstel G- ‘Treasuryrapportages 2e halfjaar 2020’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 8. Het Presidium heeft op 21-5-2021 besloten om op 3-6-2021 een Statenvergadering te beleggen inzake de onderwerpen integriteit en gewenste bestuurscultuur.

  Moties

  Titel
  Motie 2736 Plusquin inzake Zinnig en zuinig besteden provinciale subsidies
  Motie 2737 Driessen inzake Maximum bedrag 1 op 1 gunningen
  Motie 2738 Driessen inzake Inventarisatielijst bestuurders die samenwerken met de provincie
  Motie 2739 Driessen inzake Openbaarheid aanbestedingen
  Motie 2740 Driessen inzake Overzicht deelnemers joint-venture constructie
  Motie 2741 Driessen inzake Publicatie jaarcijfers
  Motie 2742 Driessen inzake Uitgebreide netwerk-check bestuurders-toezichthouders
  Motie 2743 2e Gewijzigd Plusquin cs inzake Invoeren lobbyregister bij het Limburgse provinciebestuur

  Toezeggingen

  Titel
  Gedragscode Statenleden
  Jaarverslag integriteit
  Organisaties zonder jaarverslag
  Rapportage onderhandse aanbestedingen
  Seniorenconvent
  00:10:09 - 00:10:26 - P.S.M.L. Plusquin
  00:10:26 - 00:10:38 - M. van Caldenberg
  00:10:38 - 00:10:55 - G.H.C. Frische
  00:10:55 - 00:14:35 - P.S.M.L. Plusquin
  00:14:35 - 00:14:51 - G.H.C. Frische
  00:14:51 - 00:15:03 - M. Werrij-Wetzels
  00:15:03 - 00:15:14 - P.S.M.L. Plusquin
  00:15:14 - 00:15:25 - M. Werrij-Wetzels
  00:15:25 - 00:15:26 - P.S.M.L. Plusquin
  00:15:26 - 00:15:40 - M. Werrij-Wetzels
  00:15:40 - 00:16:06 - P.S.M.L. Plusquin
  00:16:06 - 00:16:28 - M. Werrij-Wetzels
  00:16:28 - 00:17:08 - P.S.M.L. Plusquin
  00:17:08 - 00:17:45 - M. van Caldenberg
  00:17:45 - 00:18:14 - P.S.M.L. Plusquin
  00:18:14 - 00:18:18 - M. van Caldenberg
  00:18:18 - 00:18:28 - G.H.C. Frische
  00:18:28 - 00:22:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:22:15 - 00:23:16 - R.A.B. Claassen
  00:23:16 - 00:23:30 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:23:30 - 00:23:33 - R.A.B. Claassen
  00:23:33 - 00:23:42 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:23:42 - 00:24:06 - R.A.B. Claassen
  00:24:06 - 00:24:36 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:24:36 - 00:25:01 - R.A.B. Claassen
  00:25:01 - 00:25:30 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:25:30 - 00:25:37 - R.A.B. Claassen
  00:25:37 - 00:25:42 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:25:42 - 00:25:54 - R.A.B. Claassen
  00:25:54 - 00:27:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:27:43 - 00:27:46 - R.A.B. Claassen
  00:27:46 - 00:27:50 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:27:50 - 00:28:33 - R.A.B. Claassen
  00:28:33 - 00:28:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:28:37 - 00:29:41 - R.A.B. Claassen
  00:29:41 - 00:31:34 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:31:34 - 00:31:50 - M. van Caldenberg
  00:31:50 - 00:32:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:32:37 - 00:34:41 - M. Werrij-Wetzels
  00:34:41 - 00:35:02 - M. van Caldenberg
  00:35:02 - 00:35:29 - M. Werrij-Wetzels
  00:35:29 - 00:35:43 - R.J.H. Franssen
  00:35:43 - 00:36:10 - M. Werrij-Wetzels
  00:36:10 - 00:36:22 - R.J.H. Franssen
  00:36:22 - 00:37:01 - M. Werrij-Wetzels
  00:37:01 - 00:37:13 - R.J.H. Franssen
  00:37:13 - 00:37:24 - M. Werrij-Wetzels
  00:37:24 - 00:37:40 - R.J.H. Franssen
  00:37:40 - 00:37:42 - M. Werrij-Wetzels
  00:37:42 - 00:37:54 - R.J.H. Franssen
  00:37:54 - 00:38:35 - M. Werrij-Wetzels
  00:38:35 - 00:38:55 - R.J.H. Franssen
  00:38:55 - 00:39:25 - M. Werrij-Wetzels
  00:39:25 - 00:40:18 - R.J.H. Franssen
  00:40:18 - 00:41:21 - M. Werrij-Wetzels
  00:41:21 - 00:42:24 - M. van Caldenberg
  00:42:24 - 00:43:06 - M. Werrij-Wetzels
  00:43:06 - 00:43:49 - M. van Caldenberg
  00:43:49 - 00:44:50 - M. Werrij-Wetzels
  00:44:50 - 00:45:40 - M. van Caldenberg
  00:45:40 - 00:45:42 - M. Werrij-Wetzels
  00:45:42 - 00:46:00 - M. van Caldenberg
  00:46:00 - 00:46:21 - M. Werrij-Wetzels
  00:46:21 - 00:46:59 - P.S.M.L. Plusquin
  00:46:59 - 00:47:33 - M. Werrij-Wetzels
  00:47:33 - 00:48:09 - P.S.M.L. Plusquin
  00:48:09 - 00:48:28 - M. Werrij-Wetzels
  00:48:28 - 00:49:27 - R.A.B. Claassen
  00:49:27 - 00:49:48 - M. Werrij-Wetzels
  00:49:48 - 00:50:03 - R.A.B. Claassen
  00:50:03 - 00:50:54 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:50:54 - 00:50:55 - R.A.B. Claassen
  00:50:55 - 00:51:49 - M. Werrij-Wetzels
  00:51:49 - 00:52:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:52:23 - 00:53:46 - M. Werrij-Wetzels
  00:53:46 - 00:53:57 - K.C.J. Straus
  00:53:57 - 00:54:15 - M. Werrij-Wetzels
  00:54:15 - 00:54:49 - K.C.J. Straus
  00:54:49 - 00:54:56 - M. Werrij-Wetzels
  00:54:57 - 00:56:23 - K.C.J. Straus
  00:56:23 - 00:57:35 - M. Werrij-Wetzels
  00:57:35 - 00:58:10 - K.C.J. Straus
  00:58:10 - 00:58:59 - M. Werrij-Wetzels
  00:58:59 - 01:00:55 - M. van Caldenberg
  01:00:55 - 01:01:15 - M. Werrij-Wetzels
  01:01:15 - 01:02:34 - M.T.P. Jenneskens
  01:02:34 - 01:03:43 - M. Werrij-Wetzels
  01:03:43 - 01:04:27 - M. van Caldenberg
  01:04:27 - 01:05:04 - M. Werrij-Wetzels
  01:05:04 - 01:05:18 - M. van Caldenberg
  01:05:18 - 01:05:20 - M. Werrij-Wetzels
  01:07:34 - 01:07:42 - M. van Caldenberg
  01:07:42 - 01:07:49 - M. Werrij-Wetzels
  01:07:50 - 01:08:33 - M. van Caldenberg
  01:08:33 - 01:10:26 - M. Werrij-Wetzels
  01:10:26 - 01:10:42 - P.S.M.L. Plusquin
  01:10:42 - 01:11:10 - M. Werrij-Wetzels
  01:11:10 - 01:11:47 - R.A.B. Claassen
  01:11:47 - 01:11:48 - M. Werrij-Wetzels
  01:12:08 - 01:12:17 - P.S.M.L. Plusquin
  01:12:17 - 01:12:58 - M. Werrij-Wetzels
  01:12:58 - 01:13:43 - P.S.M.L. Plusquin
  01:13:43 - 01:14:09 - M. Werrij-Wetzels
  01:14:09 - 01:14:28 - P.S.M.L. Plusquin
  01:14:28 - 01:14:57 - M. Werrij-Wetzels
  01:14:57 - 01:15:20 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:15:20 - 01:15:42 - M. Werrij-Wetzels
  01:15:42 - 01:15:58 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:15:58 - 01:16:19 - M. van Caldenberg
  01:16:19 - 01:16:20 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:16:20 - 01:16:55 - M. Werrij-Wetzels
  01:16:55 - 01:17:26 - M. van Caldenberg
  01:17:26 - 01:18:32 - M. Werrij-Wetzels
  01:18:32 - 01:24:37 - M. van Caldenberg
  01:24:37 - 01:28:25 - K.C.J. Straus
  01:28:25 - 01:29:07 - R.A.B. Claassen
  01:29:07 - 01:33:33 - K.C.J. Straus
  01:33:33 - 01:34:00 - M. van Caldenberg
  01:34:00 - 01:34:40 - R.B. Driessen
  01:34:40 - 01:36:30 - M. Werrij-Wetzels
  01:36:30 - 01:36:56 - K.C.J. Straus
  01:36:56 - 01:37:27 - R.A.B. Claassen
  01:37:27 - 01:38:13 - K.C.J. Straus
  01:38:13 - 01:39:00 - M. van Caldenberg
  01:39:00 - 01:41:56 - K.C.J. Straus
  01:41:56 - 01:42:25 - M. van Caldenberg
  01:42:25 - 01:43:46 - K.C.J. Straus
  01:43:46 - 01:44:20 - M. van Caldenberg
  01:44:20 - 01:44:29 - K.C.J. Straus
  01:44:29 - 01:44:57 - M. van Caldenberg
  01:44:57 - 01:47:17 - K.C.J. Straus
  01:47:17 - 01:48:11 - M.T.P. Jenneskens
  01:48:11 - 01:48:26 - R.A.B. Claassen
  01:48:26 - 01:51:00 - M.T.P. Jenneskens
  01:51:00 - 01:51:38 - M. van Caldenberg
  01:51:38 - 01:52:00 - M.T.P. Jenneskens
  01:52:00 - 01:52:39 - M. van Caldenberg
  01:52:39 - 01:53:03 - M.T.P. Jenneskens
  01:53:03 - 01:53:28 - M. van Caldenberg
  01:53:28 - 01:58:01 - M.T.P. Jenneskens
  01:58:01 - 02:03:03 - J.A.A.M. Reuser
  02:03:03 - 02:03:22 - R.A.B. Claassen
  02:03:22 - 02:04:52 - J.A.A.M. Reuser
  02:04:52 - 02:05:18 - M. van Caldenberg
  02:05:18 - 02:05:22 - J.A.A.M. Reuser
  02:05:22 - 02:05:41 - M. van Caldenberg
  02:05:41 - 02:05:47 - J.A.A.M. Reuser
  02:05:47 - 02:06:30 - M. van Caldenberg
  02:06:30 - 02:07:24 - J.A.A.M. Reuser
  02:07:24 - 02:07:58 - M. van Caldenberg
  02:07:58 - 02:09:51 - J.A.A.M. Reuser
  02:09:51 - 02:10:17 - R.A.B. Claassen
  02:10:17 - 02:11:23 - J.A.A.M. Reuser
  02:11:23 - 02:15:21 - T.G.M. Jetten
  02:15:21 - 02:16:20 - M. van Caldenberg
  02:16:20 - 02:18:55 - T.G.M. Jetten
  02:18:55 - 02:22:27 - R.B. Driessen
  02:22:27 - 02:25:25 - R.J.H. Franssen
  02:25:25 - 02:26:14 - M. Werrij-Wetzels
  02:26:14 - 02:27:11 - R.J.H. Franssen
  02:27:11 - 02:27:49 - M. Werrij-Wetzels
  02:27:49 - 02:28:31 - R.J.H. Franssen
  02:28:31 - 02:28:51 - M. van Caldenberg
  02:28:51 - 02:28:54 - T.G.M. Jetten
  02:28:54 - 02:32:02 - R.J.H. Franssen
  02:32:02 - 02:32:13 - M. van Caldenberg
  02:32:13 - 02:37:09 - R.J.H. Franssen
  02:37:09 - 02:37:23 - P.S.M.L. Plusquin
  02:37:23 - 02:37:37 - R.J.H. Franssen
  02:37:37 - 02:37:44 - P.S.M.L. Plusquin
  02:37:44 - 02:38:10 - R.B. Driessen
  02:38:10 - 02:38:46 - R.J.H. Franssen
  02:38:46 - 02:43:35 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:43:35 - 02:49:59 - R.A.B. Claassen
  02:49:59 - 02:50:38 - M.T.P. Jenneskens
  02:50:38 - 02:52:11 - R.A.B. Claassen
  02:52:11 - 02:52:24 - M.T.P. Jenneskens
  02:52:24 - 02:54:39 - R.A.B. Claassen
  02:54:39 - 02:55:19 - M.T.P. Jenneskens
  02:55:19 - 02:56:24 - R.A.B. Claassen
  02:56:24 - 02:58:38 - M.T.P. Jenneskens
  02:58:38 - 02:58:42 - R.A.B. Claassen
  02:58:42 - 02:59:26 - K.C.J. Straus
  02:59:26 - 02:59:47 - R.A.B. Claassen
  02:59:47 - 03:00:04 - K.C.J. Straus
  03:00:04 - 03:00:20 - R.A.B. Claassen
  03:00:20 - 03:01:08 - K.C.J. Straus
  03:12:17 - 03:37:55 - J.W. Remkes
  03:46:05 - 03:48:19 - R.B. Driessen
  03:48:19 - 03:49:56 - G.H.C. Frische
  03:49:56 - 03:51:32 - P.S.M.L. Plusquin
  03:51:32 - 03:51:50 - G.H.C. Frische
  03:51:50 - 03:52:22 - P.S.M.L. Plusquin
  03:52:22 - 03:56:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:56:27 - 03:58:09 - M. Werrij-Wetzels
  03:58:09 - 03:58:47 - M. van Caldenberg
  03:58:47 - 03:59:11 - M. Werrij-Wetzels
  03:59:11 - 03:59:42 - R.J.H. Franssen
  03:59:42 - 04:03:39 - M. Werrij-Wetzels
  04:03:39 - 04:06:47 - M. van Caldenberg
  04:06:47 - 04:08:33 - K.C.J. Straus
  04:08:33 - 04:11:19 - M.T.P. Jenneskens
  04:11:19 - 04:11:23 - K.C.J. Straus
  04:11:23 - 04:13:08 - J.A.A.M. Reuser
  04:13:08 - 04:14:43 - T.G.M. Jetten
  04:14:43 - 04:15:59 - R.B. Driessen
  04:15:59 - 04:17:16 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:17:16 - 04:17:35 - R.B. Driessen
  04:17:35 - 04:18:26 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:18:26 - 04:19:13 - M.T.P. Jenneskens
  04:19:13 - 04:20:05 - R.B. Driessen
  04:20:05 - 04:21:10 - M.T.P. Jenneskens
  04:21:10 - 04:21:28 - R.B. Driessen
  04:21:28 - 04:22:16 - R.J.H. Franssen
  04:22:16 - 04:23:02 - R.B. Driessen
  04:23:02 - 04:24:16 - R.J.H. Franssen
  04:24:16 - 04:24:47 - R.B. Driessen
  04:24:47 - 04:25:05 - R.J.H. Franssen
  04:25:05 - 04:26:49 - R.B. Driessen
  04:26:49 - 04:29:14 - R.J.H. Franssen
  04:29:14 - 04:30:09 - M.T.P. Jenneskens
  04:30:09 - 04:32:10 - R.J.H. Franssen
  04:32:10 - 04:33:00 - M.T.P. Jenneskens
  04:33:00 - 04:33:27 - R.J.H. Franssen
  04:33:27 - 04:33:57 - M. van Caldenberg
  04:33:57 - 04:35:45 - R.J.H. Franssen
  04:35:45 - 04:36:13 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:36:13 - 04:39:53 - R.A.B. Claassen
  04:39:53 - 04:39:55 - M.T.P. Jenneskens
  04:39:55 - 04:40:06 - R.A.B. Claassen
  04:40:07 - 04:41:03 - M.T.P. Jenneskens
  04:41:03 - 04:45:13 - R.A.B. Claassen
  04:45:13 - 04:46:38 - J.W. Remkes
  04:46:38 - 04:46:50 - R.B. Driessen
  04:46:50 - 04:55:32 - J.W. Remkes
  04:55:32 - 04:55:49 - M. van Caldenberg
  04:55:49 - 04:56:45 - J.W. Remkes
  04:56:45 - 04:57:07 - M. van Caldenberg
  04:57:07 - 04:57:50 - J.W. Remkes
  04:57:50 - 04:58:16 - R.J.H. Franssen
  04:58:16 - 05:00:55 - J.W. Remkes
  05:00:55 - 05:01:32 - R.B. Driessen