Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 3-6-2021 ongewijzigd vast te stellen.

00:05:00 - 00:10:05 - G.H.C. Frische

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

n.v.t.

Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Interim Statencommissie opgelegde verplichting tot geheimhouding van de (concept)notulen en audio-opname van het besloten deel van de vergadering van de Interim Statencommissie van 1-6-2021, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Interim Statencommissie opgelegde verplichting tot geheimhouding van de (concept)notulen en audio-opname van het besloten deel van de vergadering van de Interim Statencommissie van 1-6-2021, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen.

Zonder beraad aangenomen.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid en aanhef en sub b en g van de Wet openbaarheid van Bestuur, de door het College van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de als vertrouwelijk aangemerkte nota toepassing § 6.6. Maatwerkbepaling inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Limburg 2019 zoals genoemd in het informerend Statenstuk “Integrale Jaarrapportage inzake inkoop en aanbesteding 2020” met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid en aanhef en sub b en g van de Wet openbaarheid van Bestuur, de door het College van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de als vertrouwelijk aangemerkte nota toepassing § 6.6. Maatwerkbepaling inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Limburg 2019 zoals genoemd in het informerend Statenstuk “Integrale Jaarrapportage inzake inkoop en aanbesteding 2020” met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

Zonder beraad aangenomen.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de halfjaarrapportage treasury ‘uitzettingen publieke taak’ inclusief dashboard (bijlagen 3 en 4) zoals genoemd in het informerend Statenvoorstel G- ‘Treasuryrapportages 2e halfjaar 2020’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de halfjaarrapportage treasury ‘uitzettingen publieke taak’ inclusief dashboard (bijlagen 3 en 4) zoals genoemd in het informerend Statenvoorstel G- ‘Treasuryrapportages 2e halfjaar 2020’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

Zonder beraad aangenomen.

Het Presidium heeft op 21-5-2021 besloten om op 3-6-2021 een Statenvergadering te beleggen inzake de onderwerpen integriteit en gewenste bestuurscultuur.

Moties

Titel
Motie 2736 Plusquin inzake Zinnig en zuinig besteden provinciale subsidies
Motie 2737 Driessen inzake Maximum bedrag 1 op 1 gunningen
Motie 2738 Driessen inzake Inventarisatielijst bestuurders die samenwerken met de provincie
Motie 2739 Driessen inzake Openbaarheid aanbestedingen
Motie 2740 Driessen inzake Overzicht deelnemers joint-venture constructie
Motie 2741 Driessen inzake Publicatie jaarcijfers
Motie 2742 Driessen inzake Uitgebreide netwerk-check bestuurders-toezichthouders
Motie 2743 2e Gewijzigd Plusquin cs inzake Invoeren lobbyregister bij het Limburgse provinciebestuur

Toezeggingen

Titel
Gedragscode Statenleden
Jaarverslag integriteit
Organisaties zonder jaarverslag
Rapportage onderhandse aanbestedingen
Seniorenconvent
00:10:05 - 00:10:22 - P.S.M.L. Plusquin
00:10:22 - 00:10:34 - M. van Caldenberg
00:10:34 - 00:10:51 - G.H.C. Frische
00:10:51 - 00:14:32 - P.S.M.L. Plusquin
00:14:32 - 00:14:47 - G.H.C. Frische
00:14:47 - 00:14:59 - M. Werrij-Wetzels
00:14:59 - 00:15:10 - P.S.M.L. Plusquin
00:15:10 - 00:15:21 - M. Werrij-Wetzels
00:15:21 - 00:15:22 - P.S.M.L. Plusquin
00:15:22 - 00:15:36 - M. Werrij-Wetzels
00:15:36 - 00:16:02 - P.S.M.L. Plusquin
00:16:02 - 00:16:24 - M. Werrij-Wetzels
00:16:24 - 00:17:04 - P.S.M.L. Plusquin
00:17:04 - 00:17:41 - M. van Caldenberg
00:17:41 - 00:18:10 - P.S.M.L. Plusquin
00:18:10 - 00:18:14 - M. van Caldenberg
00:18:14 - 00:18:24 - G.H.C. Frische
00:18:24 - 00:22:11 - J.J.M. Kuntzelaers
00:22:11 - 00:23:13 - R.A.B. Claassen
00:23:13 - 00:23:27 - J.J.M. Kuntzelaers
00:23:27 - 00:23:30 - R.A.B. Claassen
00:23:30 - 00:23:38 - J.J.M. Kuntzelaers
00:23:38 - 00:24:02 - R.A.B. Claassen
00:24:02 - 00:24:32 - J.J.M. Kuntzelaers
00:24:32 - 00:24:57 - R.A.B. Claassen
00:24:57 - 00:25:26 - J.J.M. Kuntzelaers
00:25:26 - 00:25:33 - R.A.B. Claassen
00:25:33 - 00:25:38 - J.J.M. Kuntzelaers
00:25:38 - 00:25:51 - R.A.B. Claassen
00:25:51 - 00:27:40 - J.J.M. Kuntzelaers
00:27:40 - 00:27:43 - R.A.B. Claassen
00:27:43 - 00:27:46 - J.J.M. Kuntzelaers
00:27:46 - 00:28:29 - R.A.B. Claassen
00:28:29 - 00:28:33 - J.J.M. Kuntzelaers
00:28:33 - 00:29:38 - R.A.B. Claassen
00:29:38 - 00:31:31 - J.J.M. Kuntzelaers
00:31:31 - 00:31:47 - M. van Caldenberg
00:31:47 - 00:32:33 - J.J.M. Kuntzelaers
00:32:33 - 00:34:37 - M. Werrij-Wetzels
00:34:37 - 00:34:58 - M. van Caldenberg
00:34:58 - 00:35:25 - M. Werrij-Wetzels
00:35:25 - 00:35:39 - R.J.H. Franssen
00:35:39 - 00:36:06 - M. Werrij-Wetzels
00:36:06 - 00:36:19 - R.J.H. Franssen
00:36:19 - 00:36:57 - M. Werrij-Wetzels
00:36:57 - 00:37:09 - R.J.H. Franssen
00:37:09 - 00:37:20 - M. Werrij-Wetzels
00:37:20 - 00:37:36 - R.J.H. Franssen
00:37:36 - 00:37:38 - M. Werrij-Wetzels
00:37:38 - 00:37:50 - R.J.H. Franssen
00:37:50 - 00:38:31 - M. Werrij-Wetzels
00:38:31 - 00:38:51 - R.J.H. Franssen
00:38:51 - 00:39:21 - M. Werrij-Wetzels
00:39:21 - 00:40:14 - R.J.H. Franssen
00:40:14 - 00:41:18 - M. Werrij-Wetzels
00:41:18 - 00:42:20 - M. van Caldenberg
00:42:20 - 00:43:02 - M. Werrij-Wetzels
00:43:02 - 00:43:46 - M. van Caldenberg
00:43:46 - 00:44:47 - M. Werrij-Wetzels
00:44:47 - 00:45:37 - M. van Caldenberg
00:45:37 - 00:45:38 - M. Werrij-Wetzels
00:45:38 - 00:45:57 - M. van Caldenberg
00:45:57 - 00:46:17 - M. Werrij-Wetzels
00:46:17 - 00:46:55 - P.S.M.L. Plusquin
00:46:55 - 00:47:30 - M. Werrij-Wetzels
00:47:30 - 00:48:05 - P.S.M.L. Plusquin
00:48:05 - 00:48:25 - M. Werrij-Wetzels
00:48:25 - 00:49:23 - R.A.B. Claassen
00:49:23 - 00:49:45 - M. Werrij-Wetzels
00:49:45 - 00:49:59 - R.A.B. Claassen
00:49:59 - 00:50:50 - J.J.M. Kuntzelaers
00:50:50 - 00:50:51 - R.A.B. Claassen
00:50:51 - 00:51:46 - M. Werrij-Wetzels
00:51:46 - 00:52:19 - J.J.M. Kuntzelaers
00:52:19 - 00:53:42 - M. Werrij-Wetzels
00:53:42 - 00:53:54 - K.C.J. Straus
00:53:54 - 00:54:11 - M. Werrij-Wetzels
00:54:11 - 00:54:45 - K.C.J. Straus
00:54:45 - 00:54:52 - M. Werrij-Wetzels
00:54:54 - 00:56:20 - K.C.J. Straus
00:56:20 - 00:57:32 - M. Werrij-Wetzels
00:57:32 - 00:58:06 - K.C.J. Straus
00:58:06 - 00:58:56 - M. Werrij-Wetzels
00:58:56 - 01:00:51 - M. van Caldenberg
01:00:51 - 01:01:12 - M. Werrij-Wetzels
01:01:12 - 01:02:30 - M.T.P. Jenneskens
01:02:30 - 01:03:39 - M. Werrij-Wetzels
01:03:39 - 01:04:24 - M. van Caldenberg
01:04:24 - 01:05:00 - M. Werrij-Wetzels
01:05:00 - 01:05:15 - M. van Caldenberg
01:05:15 - 01:05:16 - M. Werrij-Wetzels
01:07:30 - 01:07:38 - M. van Caldenberg
01:07:38 - 01:07:45 - M. Werrij-Wetzels
01:07:46 - 01:08:29 - M. van Caldenberg
01:08:29 - 01:10:22 - M. Werrij-Wetzels
01:10:22 - 01:10:39 - P.S.M.L. Plusquin
01:10:39 - 01:11:07 - M. Werrij-Wetzels
01:11:07 - 01:11:43 - R.A.B. Claassen
01:11:43 - 01:11:44 - M. Werrij-Wetzels
01:12:04 - 01:12:13 - P.S.M.L. Plusquin
01:12:13 - 01:12:55 - M. Werrij-Wetzels
01:12:55 - 01:13:39 - P.S.M.L. Plusquin
01:13:39 - 01:14:06 - M. Werrij-Wetzels
01:14:06 - 01:14:25 - P.S.M.L. Plusquin
01:14:25 - 01:14:53 - M. Werrij-Wetzels
01:14:53 - 01:15:16 - A.M.J.N. Fischer-Otten
01:15:16 - 01:15:39 - M. Werrij-Wetzels
01:15:39 - 01:15:54 - A.M.J.N. Fischer-Otten
01:15:54 - 01:16:15 - M. van Caldenberg
01:16:15 - 01:16:16 - A.M.J.N. Fischer-Otten
01:16:16 - 01:16:51 - M. Werrij-Wetzels
01:16:51 - 01:17:23 - M. van Caldenberg
01:17:23 - 01:18:28 - M. Werrij-Wetzels
01:18:28 - 01:24:33 - M. van Caldenberg
01:24:33 - 01:28:21 - K.C.J. Straus
01:28:21 - 01:29:03 - R.A.B. Claassen
01:29:03 - 01:33:30 - K.C.J. Straus
01:33:30 - 01:33:57 - M. van Caldenberg
01:33:57 - 01:34:37 - R.B. Driessen
01:34:37 - 01:36:27 - M. Werrij-Wetzels
01:36:27 - 01:36:52 - K.C.J. Straus
01:36:52 - 01:37:24 - R.A.B. Claassen
01:37:24 - 01:38:09 - K.C.J. Straus
01:38:09 - 01:38:56 - M. van Caldenberg
01:38:56 - 01:41:52 - K.C.J. Straus
01:41:52 - 01:42:21 - M. van Caldenberg
01:42:21 - 01:43:42 - K.C.J. Straus
01:43:42 - 01:44:17 - M. van Caldenberg
01:44:17 - 01:44:26 - K.C.J. Straus
01:44:26 - 01:44:53 - M. van Caldenberg
01:44:53 - 01:47:14 - K.C.J. Straus
01:47:14 - 01:48:07 - M.T.P. Jenneskens
01:48:07 - 01:48:22 - R.A.B. Claassen
01:48:22 - 01:50:56 - M.T.P. Jenneskens
01:50:56 - 01:51:34 - M. van Caldenberg
01:51:34 - 01:51:57 - M.T.P. Jenneskens
01:51:57 - 01:52:35 - M. van Caldenberg
01:52:35 - 01:52:59 - M.T.P. Jenneskens
01:52:59 - 01:53:25 - M. van Caldenberg
01:53:25 - 01:57:57 - M.T.P. Jenneskens
01:57:57 - 02:02:59 - J.A.A.M. Reuser
02:02:59 - 02:03:18 - R.A.B. Claassen
02:03:18 - 02:04:48 - J.A.A.M. Reuser
02:04:48 - 02:05:14 - M. van Caldenberg
02:05:14 - 02:05:18 - J.A.A.M. Reuser
02:05:18 - 02:05:37 - M. van Caldenberg
02:05:37 - 02:05:43 - J.A.A.M. Reuser
02:05:43 - 02:06:26 - M. van Caldenberg
02:06:26 - 02:07:21 - J.A.A.M. Reuser
02:07:21 - 02:07:54 - M. van Caldenberg
02:07:54 - 02:09:47 - J.A.A.M. Reuser
02:09:47 - 02:10:14 - R.A.B. Claassen
02:10:14 - 02:11:19 - J.A.A.M. Reuser
02:11:19 - 02:15:17 - T.G.M. Jetten
02:15:17 - 02:16:16 - M. van Caldenberg
02:16:16 - 02:18:52 - T.G.M. Jetten
02:18:52 - 02:22:24 - R.B. Driessen
02:22:24 - 02:25:21 - R.J.H. Franssen
02:25:21 - 02:26:10 - M. Werrij-Wetzels
02:26:10 - 02:27:07 - R.J.H. Franssen
02:27:07 - 02:27:45 - M. Werrij-Wetzels
02:27:45 - 02:28:28 - R.J.H. Franssen
02:28:28 - 02:28:48 - M. van Caldenberg
02:28:48 - 02:28:51 - T.G.M. Jetten
02:28:51 - 02:31:59 - R.J.H. Franssen
02:31:59 - 02:32:09 - M. van Caldenberg
02:32:09 - 02:37:05 - R.J.H. Franssen
02:37:05 - 02:37:19 - P.S.M.L. Plusquin
02:37:19 - 02:37:33 - R.J.H. Franssen
02:37:33 - 02:37:40 - P.S.M.L. Plusquin
02:37:40 - 02:38:06 - R.B. Driessen
02:38:06 - 02:38:42 - R.J.H. Franssen
02:38:42 - 02:43:32 - A.M.J.N. Fischer-Otten
02:43:32 - 02:49:55 - R.A.B. Claassen
02:49:55 - 02:50:35 - M.T.P. Jenneskens
02:50:35 - 02:52:07 - R.A.B. Claassen
02:52:07 - 02:52:21 - M.T.P. Jenneskens
02:52:21 - 02:54:35 - R.A.B. Claassen
02:54:35 - 02:55:15 - M.T.P. Jenneskens
02:55:15 - 02:56:20 - R.A.B. Claassen
02:56:20 - 02:58:34 - M.T.P. Jenneskens
02:58:34 - 02:58:38 - R.A.B. Claassen
02:58:38 - 02:59:23 - K.C.J. Straus
02:59:23 - 02:59:43 - R.A.B. Claassen
02:59:43 - 03:00:01 - K.C.J. Straus
03:00:01 - 03:00:17 - R.A.B. Claassen
03:00:17 - 03:01:05 - K.C.J. Straus
03:12:13 - 03:37:52 - J.W. Remkes
03:46:01 - 03:48:15 - R.B. Driessen
03:48:15 - 03:49:52 - G.H.C. Frische
03:49:52 - 03:51:28 - P.S.M.L. Plusquin
03:51:28 - 03:51:46 - G.H.C. Frische
03:51:46 - 03:52:18 - P.S.M.L. Plusquin
03:52:18 - 03:56:23 - J.J.M. Kuntzelaers
03:56:23 - 03:58:06 - M. Werrij-Wetzels
03:58:06 - 03:58:43 - M. van Caldenberg
03:58:43 - 03:59:07 - M. Werrij-Wetzels
03:59:07 - 03:59:38 - R.J.H. Franssen
03:59:38 - 04:03:35 - M. Werrij-Wetzels
04:03:35 - 04:06:44 - M. van Caldenberg
04:06:44 - 04:08:29 - K.C.J. Straus
04:08:29 - 04:11:15 - M.T.P. Jenneskens
04:11:15 - 04:11:19 - K.C.J. Straus
04:11:19 - 04:13:05 - J.A.A.M. Reuser
04:13:05 - 04:14:39 - T.G.M. Jetten
04:14:39 - 04:15:55 - R.B. Driessen
04:15:55 - 04:17:12 - J.J.M. Kuntzelaers
04:17:12 - 04:17:31 - R.B. Driessen
04:17:31 - 04:18:22 - J.J.M. Kuntzelaers
04:18:22 - 04:19:09 - M.T.P. Jenneskens
04:19:09 - 04:20:01 - R.B. Driessen
04:20:01 - 04:21:06 - M.T.P. Jenneskens
04:21:06 - 04:21:24 - R.B. Driessen
04:21:24 - 04:22:12 - R.J.H. Franssen
04:22:12 - 04:22:59 - R.B. Driessen
04:22:59 - 04:24:13 - R.J.H. Franssen
04:24:13 - 04:24:43 - R.B. Driessen
04:24:43 - 04:25:02 - R.J.H. Franssen
04:25:02 - 04:26:45 - R.B. Driessen
04:26:45 - 04:29:10 - R.J.H. Franssen
04:29:10 - 04:30:05 - M.T.P. Jenneskens
04:30:05 - 04:32:06 - R.J.H. Franssen
04:32:06 - 04:32:56 - M.T.P. Jenneskens
04:32:56 - 04:33:23 - R.J.H. Franssen
04:33:23 - 04:33:53 - M. van Caldenberg
04:33:53 - 04:35:41 - R.J.H. Franssen
04:35:41 - 04:36:09 - A.M.J.N. Fischer-Otten
04:36:09 - 04:39:49 - R.A.B. Claassen
04:39:49 - 04:39:51 - M.T.P. Jenneskens
04:39:51 - 04:40:02 - R.A.B. Claassen
04:40:03 - 04:40:59 - M.T.P. Jenneskens
04:40:59 - 04:45:09 - R.A.B. Claassen
04:45:09 - 04:46:34 - J.W. Remkes
04:46:34 - 04:46:46 - R.B. Driessen
04:46:46 - 04:55:28 - J.W. Remkes
04:55:28 - 04:55:45 - M. van Caldenberg
04:55:45 - 04:56:41 - J.W. Remkes
04:56:41 - 04:57:03 - M. van Caldenberg
04:57:03 - 04:57:46 - J.W. Remkes
04:57:46 - 04:58:12 - R.J.H. Franssen
04:58:12 - 05:00:52 - J.W. Remkes
05:00:52 - 05:01:28 - R.B. Driessen