Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Extra Statenvergadering

donderdag 9 september 2021

18:00 - 20:00

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 9-9-2021 gewijzigd vast te stellen.

  00:02:12 - 00:06:59 - G.H.C. Frische
 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 4. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur (de financiƫle belangen van de Provincie Limburg), de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de boekwaarde van een drietal panden in eigendom van de Provincie Limburg bij het project BPL, te bekrachtigen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur (de financiƫle belangen van de Provincie Limburg), de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de boekwaarde van een drietal panden in eigendom van de Provincie Limburg bij het project BPL, te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 5. Naar aanleiding van het verzoek van meerdere fracties tot een Statendebat en opschorting vrijgave van provinciaal geld inzake verhuizing DSM naar Maastricht (zie bijlage). Het debat te voeren in maximaal 2 termijnen.

  Moties

  Titel
  Motie 2758 Vaessen inzake Tripoolsamenwerking
  Motie 2759 Gewijzigd Caldenberg cs inzake Inlossen Ereschuld DSM
  Motie 2760 Driessen cs inzake Motie van treurnis Verhuissubsidie DSM
  00:06:59 - 00:12:21 - M. van Caldenberg
  00:12:21 - 00:13:02 - B.B.P.M. Smeets
  00:13:02 - 00:14:21 - M. van Caldenberg
  00:14:21 - 00:14:56 - B.B.P.M. Smeets
  00:14:56 - 00:15:48 - M. van Caldenberg
  00:15:48 - 00:16:54 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:16:54 - 00:18:45 - M. van Caldenberg
  00:18:45 - 00:19:10 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:19:10 - 00:21:17 - M. van Caldenberg
  00:21:17 - 00:21:35 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:21:35 - 00:22:31 - M. van Caldenberg
  00:22:31 - 00:23:55 - R.J.H. Franssen
  00:23:55 - 00:25:20 - M. van Caldenberg
  00:25:20 - 00:27:14 - R.J.H. Franssen
  00:27:14 - 00:28:06 - M. van Caldenberg
  00:28:06 - 00:28:17 - G.H.C. Frische
  00:28:33 - 00:34:45 - J.J.M. Kuntzelaers
 6. 00:34:45 - 00:35:05 - B.B.P.M. Smeets
  00:35:05 - 00:35:42 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:35:42 - 00:36:01 - G.H.C. Frische
  00:36:11 - 00:38:19 - R.B. Driessen
  00:38:19 - 00:38:41 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:38:41 - 00:39:08 - R.B. Driessen
  00:39:08 - 00:39:16 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:39:16 - 00:40:33 - R.B. Driessen
  00:40:33 - 00:40:45 - G.H.C. Frische
  00:40:45 - 00:45:22 - R.A.B. Claassen
  00:45:22 - 00:45:38 - G.H.C. Frische
  00:45:38 - 00:46:59 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:46:59 - 00:47:16 - M. van Caldenberg
  00:47:16 - 00:47:37 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:47:37 - 00:47:55 - M. van Caldenberg
  00:47:55 - 00:48:48 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:48:48 - 00:49:22 - R.A.B. Claassen
  00:49:22 - 00:50:14 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:50:14 - 00:50:25 - R.A.B. Claassen
  00:50:25 - 00:50:31 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:50:31 - 00:50:37 - R.A.B. Claassen
  00:50:37 - 00:50:38 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:50:38 - 00:50:57 - R.A.B. Claassen
  00:50:57 - 00:51:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:51:28 - 00:52:03 - G.H.C. Frische
  00:52:03 - 00:53:20 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:53:20 - 00:54:01 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:54:01 - 00:56:49 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:56:49 - 00:56:58 - G.H.C. Frische
  00:57:07 - 01:00:03 - P.S.M.L. Plusquin
  01:00:03 - 01:00:21 - G.H.C. Frische
  01:00:34 - 01:02:08 - L.A.P. Vaessen
  01:02:08 - 01:02:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:02:28 - 01:03:00 - L.A.P. Vaessen
  01:03:00 - 01:03:06 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:03:06 - 01:06:46 - L.A.P. Vaessen
  01:06:46 - 01:06:58 - G.H.C. Frische
  01:06:58 - 01:08:53 - L.A.P. Vaessen
  01:08:53 - 01:09:04 - G.H.C. Frische
  01:09:04 - 01:09:36 - M. van Caldenberg
  01:09:36 - 01:10:19 - L.A.P. Vaessen
  01:10:19 - 01:10:37 - M. van Caldenberg
  01:10:37 - 01:11:08 - L.A.P. Vaessen
  01:11:08 - 01:11:10 - P.S.M.L. Plusquin
  01:11:10 - 01:11:39 - G.H.C. Frische
  01:11:39 - 01:14:51 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:14:51 - 01:15:38 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:15:38 - 01:17:29 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:17:29 - 01:18:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:18:51 - 01:19:43 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:19:43 - 01:20:22 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:20:22 - 01:20:28 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:20:28 - 01:20:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:20:29 - 01:20:32 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:20:32 - 01:20:34 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:20:34 - 01:20:40 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:20:40 - 01:20:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:20:57 - 01:21:54 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:21:54 - 01:22:06 - G.H.C. Frische
  01:22:06 - 01:23:17 - B.B.P.M. Smeets
  01:23:17 - 01:24:00 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:24:00 - 01:24:39 - B.B.P.M. Smeets
  01:24:39 - 01:24:43 - G.H.C. Frische
  01:24:43 - 01:26:00 - R.B. Driessen
  01:26:00 - 01:27:02 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:27:02 - 01:27:32 - R.B. Driessen
  01:27:32 - 01:28:07 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:28:07 - 01:28:20 - R.B. Driessen
  01:28:20 - 01:28:39 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:28:39 - 01:29:29 - R.A.B. Claassen
  01:29:29 - 01:29:53 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:29:53 - 01:30:03 - R.A.B. Claassen
  01:30:03 - 01:30:14 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:30:14 - 01:30:33 - R.A.B. Claassen
  01:30:33 - 01:31:02 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:31:02 - 01:32:40 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:32:40 - 01:33:09 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:33:09 - 01:33:17 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:33:17 - 01:33:25 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:33:25 - 01:34:02 - M. van Caldenberg
  01:34:02 - 01:34:32 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:34:32 - 01:35:07 - M. van Caldenberg
  01:35:07 - 01:35:38 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:35:38 - 01:36:15 - G.H.C. Frische
  01:36:15 - 01:36:51 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:36:51 - 01:37:05 - G.H.C. Frische
  01:37:05 - 01:37:37 - M. van Caldenberg
  01:37:37 - 01:37:50 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:37:50 - 01:38:15 - G.H.C. Frische
  01:38:15 - 01:43:11 - R.J.H. Franssen
  01:43:20 - 01:48:42 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:48:42 - 01:49:02 - G.H.C. Frische
  01:49:02 - 01:50:39 - B.B.P.M. Smeets
  01:50:39 - 01:52:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:52:15 - 01:53:39 - B.B.P.M. Smeets
  01:53:39 - 01:54:32 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:54:32 - 01:54:53 - B.B.P.M. Smeets
  01:54:53 - 01:54:58 - G.H.C. Frische
  01:54:58 - 01:55:34 - L.A.P. Vaessen
  01:55:34 - 01:56:13 - T.G.M. Jetten
  01:56:13 - 01:56:21 - G.H.C. Frische
  01:56:21 - 01:59:54 - B.B.P.M. Smeets
  01:59:54 - 02:00:01 - G.H.C. Frische
  02:00:21 - 02:05:02 - T.G.M. Jetten
  02:05:10 - 02:05:46 - M. van Caldenberg
  02:05:46 - 02:06:43 - T.G.M. Jetten
  02:06:43 - 02:07:04 - M. van Caldenberg
  02:07:04 - 02:07:11 - T.G.M. Jetten
  02:07:11 - 02:07:20 - G.H.C. Frische
  02:07:20 - 02:07:56 - T.G.M. Jetten
  02:07:56 - 02:08:09 - G.H.C. Frische
  02:22:00 - 02:38:53 - J.W. Remkes
  02:38:53 - 02:39:01 - G.H.C. Frische
  02:39:01 - 02:40:05 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:40:05 - 02:40:56 - J.W. Remkes
  02:40:56 - 02:41:42 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:41:42 - 02:42:05 - J.W. Remkes
  02:42:05 - 02:42:16 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:42:16 - 02:42:53 - J.W. Remkes
  02:42:53 - 02:43:33 - B.B.P.M. Smeets
  02:43:33 - 02:43:37 - J.W. Remkes
  02:43:37 - 02:43:52 - B.B.P.M. Smeets
  02:43:52 - 02:44:17 - J.W. Remkes
  02:44:17 - 02:44:28 - B.B.P.M. Smeets
  02:44:28 - 02:44:47 - J.W. Remkes
  02:44:47 - 02:44:53 - G.H.C. Frische
  02:44:53 - 02:45:47 - R.B. Driessen
  02:45:47 - 02:46:07 - J.W. Remkes
  02:46:07 - 02:46:25 - R.B. Driessen
  02:46:25 - 02:47:10 - J.W. Remkes
  02:47:10 - 02:47:45 - P.S.M.L. Plusquin
  02:47:45 - 02:47:48 - J.W. Remkes
  02:47:48 - 02:49:12 - P.S.M.L. Plusquin
  02:49:12 - 02:49:39 - J.W. Remkes
  02:49:39 - 02:49:41 - P.S.M.L. Plusquin
  02:49:41 - 02:49:44 - J.W. Remkes
  02:50:04 - 02:50:16 - P.S.M.L. Plusquin
  02:50:16 - 02:50:34 - J.W. Remkes
  02:50:34 - 02:52:37 - R.A.B. Claassen
  02:52:37 - 02:54:25 - J.W. Remkes
  02:54:25 - 02:54:41 - R.A.B. Claassen
  02:54:41 - 02:55:36 - J.W. Remkes
  02:55:36 - 02:55:55 - M. van Caldenberg
  02:55:55 - 02:56:19 - J.W. Remkes
  02:56:19 - 02:56:49 - M. van Caldenberg
  02:56:49 - 02:57:05 - J.W. Remkes
  02:57:32 - 03:01:44 - S.H.M. Satijn
  03:01:44 - 03:02:32 - R.J.H. Franssen
  03:02:32 - 03:02:50 - S.H.M. Satijn
  03:02:50 - 03:03:20 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:03:20 - 03:03:44 - S.H.M. Satijn
  03:03:44 - 03:03:47 - G.H.C. Frische
  03:03:47 - 03:04:54 - R.A.B. Claassen
  03:04:54 - 03:05:20 - S.H.M. Satijn
  03:05:20 - 03:05:33 - R.A.B. Claassen
  03:05:33 - 03:05:41 - S.H.M. Satijn
  03:05:52 - 03:11:03 - C.W.J.M. Roefs
  03:11:03 - 03:12:40 - M.L.H. Depondt-Olivers
  03:12:40 - 03:14:00 - C.W.J.M. Roefs
  03:14:00 - 03:14:30 - M. van Caldenberg
  03:14:30 - 03:15:13 - C.W.J.M. Roefs
  03:15:13 - 03:15:47 - M. van Caldenberg
  03:15:47 - 03:16:08 - C.W.J.M. Roefs
  03:16:08 - 03:16:19 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:16:19 - 03:16:27 - C.W.J.M. Roefs
  03:16:27 - 03:16:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:16:37 - 03:16:39 - C.W.J.M. Roefs
  03:16:39 - 03:17:53 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:17:53 - 03:17:54 - C.W.J.M. Roefs
  03:17:57 - 03:18:56 - R.B. Driessen
  03:18:56 - 03:19:17 - C.W.J.M. Roefs
  03:19:17 - 03:20:01 - P.S.M.L. Plusquin
  03:20:01 - 03:20:37 - G.H.C. Frische
  03:20:37 - 03:20:42 - P.S.M.L. Plusquin
  03:20:42 - 03:21:02 - G.H.C. Frische
  03:21:02 - 03:21:05 - R.A.B. Claassen
  03:21:05 - 03:21:22 - G.H.C. Frische
  03:21:22 - 03:22:22 - A.G.M. Roest
  03:22:22 - 03:22:29 - G.H.C. Frische
  03:22:30 - 03:22:35 - A.G.M. Roest
  03:22:38 - 03:23:45 - G.H.C. Frische
  03:23:45 - 03:26:47 - M. van Caldenberg
  03:26:47 - 03:27:00 - G.H.C. Frische
  03:27:00 - 03:27:12 - M. van Caldenberg
  03:27:12 - 03:27:15 - G.H.C. Frische
  03:27:25 - 03:29:44 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:29:44 - 03:29:50 - G.H.C. Frische
  03:30:00 - 03:31:20 - R.B. Driessen
  03:31:25 - 03:33:14 - R.A.B. Claassen
  03:33:14 - 03:33:21 - G.H.C. Frische
  03:33:34 - 03:36:46 - M.L.H. Depondt-Olivers
  03:36:51 - 03:37:53 - P.S.M.L. Plusquin
  03:38:08 - 03:40:11 - L.A.P. Vaessen
  03:40:11 - 03:40:24 - G.H.C. Frische
  03:40:46 - 03:42:07 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:42:07 - 03:42:13 - G.H.C. Frische
  03:42:25 - 03:43:52 - R.J.H. Franssen
  03:43:52 - 03:43:56 - G.H.C. Frische
  03:43:58 - 03:45:05 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:45:05 - 03:45:10 - G.H.C. Frische
  03:45:18 - 03:46:21 - B.B.P.M. Smeets
  03:46:21 - 03:46:28 - G.H.C. Frische
  03:46:43 - 03:47:48 - T.G.M. Jetten
  03:47:48 - 03:48:02 - G.H.C. Frische
  03:48:09 - 03:54:10 - J.W. Remkes
  03:54:10 - 03:54:19 - M. van Caldenberg
  03:54:19 - 03:55:20 - J.W. Remkes
  03:55:20 - 03:55:28 - G.H.C. Frische
  03:55:33 - 03:56:47 - S.H.M. Satijn
  03:56:47 - 03:57:10 - G.H.C. Frische
  03:57:10 - 03:57:23 - M. van Caldenberg
  03:57:23 - 03:57:35 - G.H.C. Frische
  04:04:41 - 04:05:29 - M.L.H. Depondt-Olivers
  04:05:29 - 04:05:40 - M. van Caldenberg
  04:05:40 - 04:08:32 - G.H.C. Frische