Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Extra Statenvergadering

donderdag 9 september 2021

18:00 - 20:00

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 9-9-2021 gewijzigd vast te stellen.

00:02:08 - 00:06:56 - G.H.C. Frische

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur (de financiƫle belangen van de Provincie Limburg), de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de boekwaarde van een drietal panden in eigendom van de Provincie Limburg bij het project BPL, te bekrachtigen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur (de financiƫle belangen van de Provincie Limburg), de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de boekwaarde van een drietal panden in eigendom van de Provincie Limburg bij het project BPL, te bekrachtigen.

Zonder beraad aangenomen.

Naar aanleiding van het verzoek van meerdere fracties tot een Statendebat en opschorting vrijgave van provinciaal geld inzake verhuizing DSM naar Maastricht (zie bijlage). Het debat te voeren in maximaal 2 termijnen.

Moties

Titel
Motie 2758 Vaessen inzake Tripoolsamenwerking
Motie 2759 Gewijzigd Caldenberg cs inzake Inlossen Ereschuld DSM
Motie 2760 Driessen cs inzake Motie van treurnis Verhuissubsidie DSM
00:06:56 - 00:12:18 - M. van Caldenberg
00:12:18 - 00:12:59 - B.B.P.M. Smeets
00:12:59 - 00:14:18 - M. van Caldenberg
00:14:18 - 00:14:52 - B.B.P.M. Smeets
00:14:52 - 00:15:44 - M. van Caldenberg
00:15:44 - 00:16:51 - J.J.M. Kuntzelaers
00:16:51 - 00:18:41 - M. van Caldenberg
00:18:41 - 00:19:07 - M.L.H. Depondt-Olivers
00:19:07 - 00:21:14 - M. van Caldenberg
00:21:14 - 00:21:32 - M.L.H. Depondt-Olivers
00:21:32 - 00:22:27 - M. van Caldenberg
00:22:27 - 00:23:51 - R.J.H. Franssen
00:23:51 - 00:25:17 - M. van Caldenberg
00:25:17 - 00:27:11 - R.J.H. Franssen
00:27:11 - 00:28:02 - M. van Caldenberg
00:28:02 - 00:28:14 - G.H.C. Frische
00:28:29 - 00:34:42 - J.J.M. Kuntzelaers
00:34:42 - 00:35:02 - B.B.P.M. Smeets
00:35:02 - 00:35:39 - J.J.M. Kuntzelaers
00:35:39 - 00:35:57 - G.H.C. Frische
00:36:07 - 00:38:16 - R.B. Driessen
00:38:16 - 00:38:37 - J.J.M. Kuntzelaers
00:38:37 - 00:39:04 - R.B. Driessen
00:39:04 - 00:39:12 - J.J.M. Kuntzelaers
00:39:12 - 00:40:30 - R.B. Driessen
00:40:30 - 00:40:41 - G.H.C. Frische
00:40:41 - 00:45:18 - R.A.B. Claassen
00:45:18 - 00:45:35 - G.H.C. Frische
00:45:35 - 00:46:56 - M.L.H. Depondt-Olivers
00:46:56 - 00:47:13 - M. van Caldenberg
00:47:13 - 00:47:33 - M.L.H. Depondt-Olivers
00:47:33 - 00:47:52 - M. van Caldenberg
00:47:52 - 00:48:44 - M.L.H. Depondt-Olivers
00:48:44 - 00:49:18 - R.A.B. Claassen
00:49:18 - 00:50:11 - M.L.H. Depondt-Olivers
00:50:11 - 00:50:21 - R.A.B. Claassen
00:50:21 - 00:50:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
00:50:28 - 00:50:34 - R.A.B. Claassen
00:50:34 - 00:50:34 - M.L.H. Depondt-Olivers
00:50:34 - 00:50:54 - R.A.B. Claassen
00:50:54 - 00:51:25 - M.L.H. Depondt-Olivers
00:51:25 - 00:52:00 - G.H.C. Frische
00:52:00 - 00:53:16 - M.L.H. Depondt-Olivers
00:53:16 - 00:53:58 - J.J.M. Kuntzelaers
00:53:58 - 00:56:46 - M.L.H. Depondt-Olivers
00:56:46 - 00:56:54 - G.H.C. Frische
00:57:04 - 01:00:00 - P.S.M.L. Plusquin
01:00:00 - 01:00:18 - G.H.C. Frische
01:00:30 - 01:02:05 - L.A.P. Vaessen
01:02:05 - 01:02:25 - M.L.H. Depondt-Olivers
01:02:25 - 01:02:57 - L.A.P. Vaessen
01:02:57 - 01:03:03 - M.L.H. Depondt-Olivers
01:03:03 - 01:06:42 - L.A.P. Vaessen
01:06:42 - 01:06:54 - G.H.C. Frische
01:06:54 - 01:08:49 - L.A.P. Vaessen
01:08:49 - 01:09:01 - G.H.C. Frische
01:09:01 - 01:09:32 - M. van Caldenberg
01:09:32 - 01:10:15 - L.A.P. Vaessen
01:10:15 - 01:10:34 - M. van Caldenberg
01:10:34 - 01:11:05 - L.A.P. Vaessen
01:11:05 - 01:11:07 - P.S.M.L. Plusquin
01:11:07 - 01:11:36 - G.H.C. Frische
01:11:36 - 01:14:48 - A.J.V.C. Lodewijks
01:14:48 - 01:15:35 - J.J.M. Kuntzelaers
01:15:35 - 01:17:26 - A.J.V.C. Lodewijks
01:17:26 - 01:18:48 - J.J.M. Kuntzelaers
01:18:48 - 01:19:40 - A.J.V.C. Lodewijks
01:19:40 - 01:20:19 - J.J.M. Kuntzelaers
01:20:19 - 01:20:25 - A.J.V.C. Lodewijks
01:20:25 - 01:20:25 - J.J.M. Kuntzelaers
01:20:25 - 01:20:28 - A.J.V.C. Lodewijks
01:20:28 - 01:20:31 - J.J.M. Kuntzelaers
01:20:31 - 01:20:37 - A.J.V.C. Lodewijks
01:20:37 - 01:20:53 - J.J.M. Kuntzelaers
01:20:53 - 01:21:51 - A.J.V.C. Lodewijks
01:21:51 - 01:22:03 - G.H.C. Frische
01:22:03 - 01:23:14 - B.B.P.M. Smeets
01:23:14 - 01:23:57 - A.J.V.C. Lodewijks
01:23:57 - 01:24:36 - B.B.P.M. Smeets
01:24:36 - 01:24:39 - G.H.C. Frische
01:24:39 - 01:25:57 - R.B. Driessen
01:25:57 - 01:26:59 - A.J.V.C. Lodewijks
01:26:59 - 01:27:29 - R.B. Driessen
01:27:29 - 01:28:04 - A.J.V.C. Lodewijks
01:28:04 - 01:28:17 - R.B. Driessen
01:28:17 - 01:28:35 - A.J.V.C. Lodewijks
01:28:35 - 01:29:25 - R.A.B. Claassen
01:29:25 - 01:29:49 - A.J.V.C. Lodewijks
01:29:49 - 01:29:59 - R.A.B. Claassen
01:29:59 - 01:30:11 - A.J.V.C. Lodewijks
01:30:11 - 01:30:30 - R.A.B. Claassen
01:30:30 - 01:30:59 - A.J.V.C. Lodewijks
01:30:59 - 01:32:37 - M.L.H. Depondt-Olivers
01:32:37 - 01:33:06 - A.J.V.C. Lodewijks
01:33:06 - 01:33:14 - M.L.H. Depondt-Olivers
01:33:14 - 01:33:21 - A.J.V.C. Lodewijks
01:33:21 - 01:33:59 - M. van Caldenberg
01:33:59 - 01:34:28 - A.J.V.C. Lodewijks
01:34:28 - 01:35:04 - M. van Caldenberg
01:35:04 - 01:35:34 - A.J.V.C. Lodewijks
01:35:34 - 01:36:12 - G.H.C. Frische
01:36:12 - 01:36:48 - A.J.V.C. Lodewijks
01:36:48 - 01:37:02 - G.H.C. Frische
01:37:02 - 01:37:34 - M. van Caldenberg
01:37:34 - 01:37:47 - A.J.V.C. Lodewijks
01:37:47 - 01:38:12 - G.H.C. Frische
01:38:12 - 01:43:08 - R.J.H. Franssen
01:43:16 - 01:48:39 - A.M.J.N. Fischer-Otten
01:48:39 - 01:48:59 - G.H.C. Frische
01:48:59 - 01:50:36 - B.B.P.M. Smeets
01:50:36 - 01:52:12 - J.J.M. Kuntzelaers
01:52:12 - 01:53:36 - B.B.P.M. Smeets
01:53:36 - 01:54:28 - J.J.M. Kuntzelaers
01:54:28 - 01:54:50 - B.B.P.M. Smeets
01:54:50 - 01:54:55 - G.H.C. Frische
01:54:55 - 01:55:30 - L.A.P. Vaessen
01:55:30 - 01:56:10 - T.G.M. Jetten
01:56:10 - 01:56:18 - G.H.C. Frische
01:56:18 - 01:59:50 - B.B.P.M. Smeets
01:59:50 - 01:59:58 - G.H.C. Frische
02:00:18 - 02:04:59 - T.G.M. Jetten
02:05:06 - 02:05:42 - M. van Caldenberg
02:05:42 - 02:06:39 - T.G.M. Jetten
02:06:39 - 02:07:00 - M. van Caldenberg
02:07:00 - 02:07:08 - T.G.M. Jetten
02:07:08 - 02:07:16 - G.H.C. Frische
02:07:16 - 02:07:53 - T.G.M. Jetten
02:07:53 - 02:08:06 - G.H.C. Frische
02:21:57 - 02:38:50 - J.W. Remkes
02:38:50 - 02:38:58 - G.H.C. Frische
02:38:58 - 02:40:02 - J.J.M. Kuntzelaers
02:40:02 - 02:40:53 - J.W. Remkes
02:40:53 - 02:41:39 - J.J.M. Kuntzelaers
02:41:39 - 02:42:02 - J.W. Remkes
02:42:02 - 02:42:12 - J.J.M. Kuntzelaers
02:42:12 - 02:42:50 - J.W. Remkes
02:42:50 - 02:43:30 - B.B.P.M. Smeets
02:43:30 - 02:43:34 - J.W. Remkes
02:43:34 - 02:43:48 - B.B.P.M. Smeets
02:43:48 - 02:44:14 - J.W. Remkes
02:44:14 - 02:44:24 - B.B.P.M. Smeets
02:44:24 - 02:44:44 - J.W. Remkes
02:44:44 - 02:44:49 - G.H.C. Frische
02:44:49 - 02:45:44 - R.B. Driessen
02:45:44 - 02:46:04 - J.W. Remkes
02:46:04 - 02:46:22 - R.B. Driessen
02:46:22 - 02:47:07 - J.W. Remkes
02:47:07 - 02:47:42 - P.S.M.L. Plusquin
02:47:42 - 02:47:45 - J.W. Remkes
02:47:45 - 02:49:08 - P.S.M.L. Plusquin
02:49:08 - 02:49:36 - J.W. Remkes
02:49:36 - 02:49:37 - P.S.M.L. Plusquin
02:49:37 - 02:49:41 - J.W. Remkes
02:50:01 - 02:50:13 - P.S.M.L. Plusquin
02:50:13 - 02:50:31 - J.W. Remkes
02:50:31 - 02:52:33 - R.A.B. Claassen
02:52:33 - 02:54:21 - J.W. Remkes
02:54:21 - 02:54:38 - R.A.B. Claassen
02:54:38 - 02:55:33 - J.W. Remkes
02:55:33 - 02:55:51 - M. van Caldenberg
02:55:51 - 02:56:16 - J.W. Remkes
02:56:16 - 02:56:46 - M. van Caldenberg
02:56:46 - 02:57:01 - J.W. Remkes
02:57:29 - 03:01:41 - S.H.M. Satijn
03:01:41 - 03:02:29 - R.J.H. Franssen
03:02:29 - 03:02:47 - S.H.M. Satijn
03:02:47 - 03:03:17 - J.J.M. Kuntzelaers
03:03:17 - 03:03:41 - S.H.M. Satijn
03:03:41 - 03:03:44 - G.H.C. Frische
03:03:44 - 03:04:51 - R.A.B. Claassen
03:04:51 - 03:05:17 - S.H.M. Satijn
03:05:17 - 03:05:30 - R.A.B. Claassen
03:05:30 - 03:05:37 - S.H.M. Satijn
03:05:49 - 03:11:00 - C.W.J.M. Roefs
03:11:00 - 03:12:37 - M.L.H. Depondt-Olivers
03:12:37 - 03:13:57 - C.W.J.M. Roefs
03:13:57 - 03:14:27 - M. van Caldenberg
03:14:27 - 03:15:10 - C.W.J.M. Roefs
03:15:10 - 03:15:43 - M. van Caldenberg
03:15:43 - 03:16:05 - C.W.J.M. Roefs
03:16:05 - 03:16:16 - J.J.M. Kuntzelaers
03:16:16 - 03:16:24 - C.W.J.M. Roefs
03:16:24 - 03:16:34 - J.J.M. Kuntzelaers
03:16:34 - 03:16:36 - C.W.J.M. Roefs
03:16:36 - 03:17:50 - J.J.M. Kuntzelaers
03:17:50 - 03:17:51 - C.W.J.M. Roefs
03:17:54 - 03:18:53 - R.B. Driessen
03:18:53 - 03:19:13 - C.W.J.M. Roefs
03:19:13 - 03:19:57 - P.S.M.L. Plusquin
03:19:57 - 03:20:34 - G.H.C. Frische
03:20:34 - 03:20:38 - P.S.M.L. Plusquin
03:20:38 - 03:20:59 - G.H.C. Frische
03:20:59 - 03:21:02 - R.A.B. Claassen
03:21:02 - 03:21:19 - G.H.C. Frische
03:21:19 - 03:22:19 - A.G.M. Roest
03:22:19 - 03:22:25 - G.H.C. Frische
03:22:27 - 03:22:31 - A.G.M. Roest
03:22:34 - 03:23:42 - G.H.C. Frische
03:23:42 - 03:26:44 - M. van Caldenberg
03:26:44 - 03:26:57 - G.H.C. Frische
03:26:57 - 03:27:09 - M. van Caldenberg
03:27:09 - 03:27:11 - G.H.C. Frische
03:27:22 - 03:29:41 - J.J.M. Kuntzelaers
03:29:41 - 03:29:47 - G.H.C. Frische
03:29:57 - 03:31:16 - R.B. Driessen
03:31:21 - 03:33:11 - R.A.B. Claassen
03:33:11 - 03:33:18 - G.H.C. Frische
03:33:31 - 03:36:42 - M.L.H. Depondt-Olivers
03:36:48 - 03:37:49 - P.S.M.L. Plusquin
03:38:05 - 03:40:08 - L.A.P. Vaessen
03:40:08 - 03:40:21 - G.H.C. Frische
03:40:43 - 03:42:03 - A.J.V.C. Lodewijks
03:42:03 - 03:42:10 - G.H.C. Frische
03:42:21 - 03:43:49 - R.J.H. Franssen
03:43:49 - 03:43:53 - G.H.C. Frische
03:43:55 - 03:45:02 - A.M.J.N. Fischer-Otten
03:45:02 - 03:45:07 - G.H.C. Frische
03:45:14 - 03:46:18 - B.B.P.M. Smeets
03:46:18 - 03:46:24 - G.H.C. Frische
03:46:39 - 03:47:45 - T.G.M. Jetten
03:47:45 - 03:47:59 - G.H.C. Frische
03:48:06 - 03:54:07 - J.W. Remkes
03:54:07 - 03:54:16 - M. van Caldenberg
03:54:16 - 03:55:17 - J.W. Remkes
03:55:17 - 03:55:25 - G.H.C. Frische
03:55:30 - 03:56:44 - S.H.M. Satijn
03:56:44 - 03:57:07 - G.H.C. Frische
03:57:07 - 03:57:20 - M. van Caldenberg
03:57:20 - 03:57:31 - G.H.C. Frische
04:04:38 - 04:05:26 - M.L.H. Depondt-Olivers
04:05:26 - 04:05:37 - M. van Caldenberg
04:05:37 - 04:08:28 - G.H.C. Frische