Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (18:30 uur)

vrijdag 16 april 2021

18:30 - 20:00

Locatie
Video conference
Voorzitter
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting

Statenvergadering, Video conference.

Deze Statenvergadering kan worden teruggekeken/geluisterd via: https://youtu.be/Aj1hJM9NRuU

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 16-4-2021 gewijzigd vast te stellen.

 2. Bespreking van de actuele politieke situatie aan de hand van het bijgevoegde Statenvoorstel dat ziet op het instemmen met het geschetste proces zoals omschreven in de brief van Gedeputeerde Staten inzake Besluitvorming in de context van de huidige uitzonderlijke politiek-bestuurlijke situatie (GS 2021-10115).

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  in te stemmen met het geschetste proces zoals omschreven in de brief van Gedeputeerde Staten inzake Besluitvorming in de context van de huidige uitzonderlijke politiek-bestuurlijke situatie (GS 2021-10115).

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  in te stemmen met het geschetste proces zoals omschreven in de brief van Gedeputeerde Staten inzake Besluitvorming in de context van de huidige uitzonderlijke politiek-bestuurlijke situatie (GS 2021-10115).

  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS en SVL.

  Moties

  Titel
  Motie 2732 Gewijzigd Straus inzake Verkenningsfase ter continuering van de bestuurlijke stabiliteit van Limburg
  Motie 2734 Van Caldenberg inzake Aanstellen verkenner