Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 16-4-2021 gewijzigd vast te stellen.

  00:00:43 - 00:09:49 - Th.J.F.M. Bovens
 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. n.v.t.

 4. n.v.t.

 5. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. het besluit van 28 juni 2019 tot instelling van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS met onmiddellijke ingang op te schorten tot het moment dat er een nieuw college van Gedeputeerde Staten wordt geïnstalleerd.
  2. om voor de duur van de onder 1 genoemde periode een Interim Statencommissie in te stellen met de volgende tweeledige taak:
  a. het fungeren als klankbord voor het college van Gedeputeerde Staten ten aanzien van het door dit college te nemen besluiten;
  b. het overnemen van de taken van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS voor wat betreft het behandelen van Statenvoorstellen die geen uitstel dulden en andere urgente onderwerpen.
  3. om iedere Statenfractie één zetel toe te kennen in de Interim Statencommissie en dat de fracties, afhankelijk van de agenda, telkens zelf bepalen welk Statenlid of burgercommissielid deelneemt aan (dat deel van) de vergadering.
  4. dat de vergaderingen van de Interim Statencommissie in beginsel iedere vrijdag en in openbaarheid plaatsvinden en dat het spreekrecht externen onverkort van toepassing is voor onderwerpen die vallen onder het onder 2.b. genoemde taakgebied.
  5. dat het reglement van Orde voor de Statencommissies Provincie Limburg 2019 onverkort van toepassing is op de Interim Statencommissie voor zover dit niet afwijkt van dit besluit.
  6. dat het Presidium de vergaderkalender van de Interim Statencommissie vaststelt en tevens een voorzitter en vicevoorzitter van deze commissie benoemd.
  7. dat op het moment dat een nieuw college van Gedeputeerde Staten wordt geïnstalleerd de Interim Statencommissie ophoudt te bestaan en de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS hun werkzaamheden weer hervatten.
  8. dat de voorgaande beslispunten geen invloed hebben op de werkzaamheden en het takenpakket van andere dan bovengenoemde door Provinciale Staten ingestelde commissies.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. het besluit van 28 juni 2019 tot instelling van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS met
  onmiddellijke ingang op te schorten tot het moment dat er een nieuw college van Gedeputeerde
  Staten wordt geïnstalleerd.
  2. om voor de duur van de onder 1 genoemde periode een Interim Statencommissie in te stellen met
  de volgende tweeledige taak:
  a. het fungeren als klankbord voor het college van Gedeputeerde Staten ten aanzien van het door
  dit college te nemen besluiten;
  b. het overnemen van de taken van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS voor wat betreft
  het behandelen van Statenvoorstellen die geen uitstel dulden en andere urgente onderwerpen.
  3. om iedere Statenfractie één zetel toe te kennen in de Interim Statencommissie en dat de fracties,
  afhankelijk van de agenda, telkens zelf bepalen welk Statenlid of burgercommissielid deelneemt aan
  (dat deel van) de vergadering.
  4. dat de vergaderingen van de Interim Statencommissie in beginsel iedere vrijdag en in openbaarheid
  plaatsvinden en dat het spreekrecht externen onverkort van toepassing is voor onderwerpen die
  vallen onder het onder 2.b. genoemde taakgebied.
  5. dat het reglement van Orde voor de Statencommissies Provincie Limburg 2019 onverkort van
  toepassing is op de Interim Statencommissie voor zover dit niet afwijkt van dit besluit.
  6. dat het Presidium de vergaderkalender van de Interim Statencommissie vaststelt en tevens een
  voorzitter en vicevoorzitter van deze commissie benoemd.
  7. dat op het moment dat een nieuw college van Gedeputeerde Staten wordt geïnstalleerd de Interim
  Statencommissie ophoudt te bestaan en de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS hun
  werkzaamheden weer hervatten.
  8. dat de voorgaande beslispunten geen invloed hebben op de werkzaamheden en het takenpakket
  van andere dan bovengenoemde door Provinciale Staten ingestelde commissies.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:09:49 - 00:10:31 - G.H.C. Frische
  00:10:31 - 00:11:09 - K.C.J. Straus
  00:11:09 - 00:11:24 - G.H.C. Frische
  00:11:24 - 00:15:23 - R.B. Driessen
  00:15:23 - 00:15:37 - G.H.C. Frische
  00:15:37 - 00:20:07 - T.G.M. Jetten
  00:20:07 - 00:20:27 - M. Werrij-Wetzels
  00:20:27 - 00:20:47 - T.G.M. Jetten
  00:20:47 - 00:21:00 - M. Werrij-Wetzels
  00:21:00 - 00:22:19 - T.G.M. Jetten
  00:22:19 - 00:22:40 - G.H.C. Frische
  00:22:40 - 00:26:47 - H.M.V. van der Linden
  00:26:47 - 00:27:04 - T.G.M. Jetten
  00:27:04 - 00:27:23 - H.M.V. van der Linden
  00:27:23 - 00:27:27 - T.G.M. Jetten
  00:27:27 - 00:28:44 - H.M.V. van der Linden
  00:28:44 - 00:29:04 - G.H.C. Frische
  00:29:04 - 00:29:17 - H.M.V. van der Linden
  00:29:18 - 00:29:19 - G.H.C. Frische
  00:29:19 - 00:29:20 - H.M.V. van der Linden
  00:29:20 - 00:29:22 - G.H.C. Frische
  00:29:34 - 00:34:20 - P.S.M.L. Plusquin
  00:34:20 - 00:34:48 - M. Werrij-Wetzels
  00:34:48 - 00:37:33 - P.S.M.L. Plusquin
  00:37:33 - 00:38:18 - R.A.B. Claassen
  00:38:18 - 00:38:48 - P.S.M.L. Plusquin
  00:38:48 - 00:39:05 - M. Werrij-Wetzels
  00:39:05 - 00:39:59 - P.S.M.L. Plusquin
  00:39:59 - 00:40:32 - R.A.B. Claassen
  00:40:32 - 00:41:18 - P.S.M.L. Plusquin
  00:41:18 - 00:41:19 - G.H.C. Frische
  00:41:19 - 00:41:47 - P.S.M.L. Plusquin
  00:41:47 - 00:41:53 - M. Werrij-Wetzels
  00:41:53 - 00:42:55 - R.A.B. Claassen
  00:42:55 - 00:43:24 - M. Werrij-Wetzels
  00:43:24 - 00:44:33 - M.T.P. Jenneskens
  00:44:33 - 00:44:46 - P.S.M.L. Plusquin
  00:44:46 - 00:45:17 - M.T.P. Jenneskens
  00:45:17 - 00:45:48 - P.S.M.L. Plusquin
  00:45:48 - 00:45:58 - M.T.P. Jenneskens
  00:45:58 - 00:48:32 - P.S.M.L. Plusquin
  00:48:32 - 01:30:46 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:30:46 - 01:31:35 - G.H.C. Frische
  01:31:35 - 01:34:08 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:34:08 - 01:34:25 - G.H.C. Frische
  01:34:25 - 01:37:31 - R.A.B. Claassen
  01:37:31 - 01:37:59 - M.T.P. Jenneskens
  01:37:59 - 01:40:44 - R.A.B. Claassen
  01:40:44 - 01:41:20 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:41:20 - 01:42:06 - R.A.B. Claassen
  01:42:06 - 01:42:19 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:42:19 - 01:42:55 - R.A.B. Claassen
  01:42:55 - 01:42:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:42:57 - 01:42:58 - R.A.B. Claassen
  01:42:58 - 01:42:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:42:59 - 01:44:33 - R.A.B. Claassen
  01:44:33 - 01:44:47 - G.H.C. Frische
  01:44:47 - 01:45:19 - R.A.B. Claassen
  01:45:19 - 01:45:29 - G.H.C. Frische
  01:45:29 - 01:51:35 - M. van Caldenberg
  01:51:35 - 01:51:37 - M. Werrij-Wetzels
  01:51:38 - 01:51:41 - G.H.C. Frische
  01:51:41 - 01:52:10 - M. Werrij-Wetzels
  01:52:10 - 01:52:45 - M. van Caldenberg
  01:52:45 - 01:53:03 - M. Werrij-Wetzels
  01:53:03 - 01:53:36 - M. van Caldenberg
  01:53:36 - 01:53:40 - G.H.C. Frische
  01:53:40 - 01:54:07 - H.M.V. van der Linden
  01:54:07 - 01:54:08 - G.H.C. Frische
  01:54:08 - 01:54:15 - M. van Caldenberg
  01:54:15 - 01:54:24 - H.M.V. van der Linden
  01:54:24 - 01:55:10 - M. van Caldenberg
  01:55:10 - 01:55:21 - H.M.V. van der Linden
  01:55:21 - 01:55:37 - M. van Caldenberg
  01:55:37 - 01:55:44 - H.M.V. van der Linden
  01:55:44 - 01:55:47 - M. van Caldenberg
  01:55:47 - 01:55:48 - H.M.V. van der Linden
  01:55:48 - 01:55:54 - M. van Caldenberg
  01:55:54 - 01:55:58 - G.H.C. Frische
  01:55:58 - 01:56:18 - R.B. Driessen
  01:56:18 - 01:56:53 - M. van Caldenberg
  01:56:53 - 01:57:02 - R.B. Driessen
  01:57:02 - 01:57:04 - M. van Caldenberg
  01:57:04 - 01:57:05 - R.B. Driessen
  01:57:05 - 01:58:15 - M. van Caldenberg
  01:58:15 - 01:58:57 - M.T.P. Jenneskens
  01:58:57 - 01:59:17 - M. van Caldenberg
  01:59:17 - 01:59:40 - M.T.P. Jenneskens
  01:59:40 - 01:59:42 - M. van Caldenberg
  01:59:42 - 01:59:43 - M.T.P. Jenneskens
  01:59:43 - 01:59:59 - M. van Caldenberg
  01:59:59 - 02:00:21 - M. Werrij-Wetzels
  02:00:21 - 02:00:47 - M. van Caldenberg
  02:00:47 - 02:00:57 - M. Werrij-Wetzels
  02:00:57 - 02:01:10 - M. van Caldenberg
  02:01:10 - 02:01:15 - R.A.B. Claassen
  02:01:15 - 02:01:16 - M. van Caldenberg
  02:01:16 - 02:01:18 - R.A.B. Claassen
  02:01:18 - 02:01:20 - M. van Caldenberg
  02:01:49 - 02:01:51 - R.A.B. Claassen
  02:01:51 - 02:02:04 - M. van Caldenberg
  02:02:04 - 02:02:30 - R.A.B. Claassen
  02:02:30 - 02:02:43 - M. van Caldenberg
  02:02:43 - 02:02:55 - G.H.C. Frische
  02:02:55 - 02:04:24 - M. van Caldenberg
  02:04:24 - 02:04:35 - G.H.C. Frische
  02:04:35 - 02:06:27 - J.A.A.M. Reuser
  02:06:27 - 02:06:47 - T.G.M. Jetten
  02:06:47 - 02:07:04 - J.A.A.M. Reuser
  02:07:04 - 02:07:17 - T.G.M. Jetten
  02:07:17 - 02:07:57 - J.A.A.M. Reuser
  02:07:57 - 02:08:17 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:08:17 - 02:08:47 - J.A.A.M. Reuser
  02:08:47 - 02:09:19 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:09:19 - 02:09:20 - J.A.A.M. Reuser
  02:09:20 - 02:09:26 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:09:26 - 02:09:36 - J.A.A.M. Reuser
  02:09:36 - 02:10:22 - M.T.P. Jenneskens
  02:10:22 - 02:10:33 - J.A.A.M. Reuser
  02:10:33 - 02:10:38 - M.T.P. Jenneskens
  02:10:38 - 02:11:03 - J.A.A.M. Reuser
  02:11:03 - 02:11:46 - M.T.P. Jenneskens
  02:11:46 - 02:13:51 - J.A.A.M. Reuser
  02:13:51 - 02:13:56 - M. van Caldenberg
  02:13:56 - 02:14:12 - J.A.A.M. Reuser
  02:14:12 - 02:14:27 - R.B. Driessen
  02:14:27 - 02:17:49 - J.A.A.M. Reuser
  02:17:49 - 02:17:58 - G.H.C. Frische
  02:17:58 - 02:18:22 - J.A.A.M. Reuser
  02:18:22 - 02:18:24 - R.A.B. Claassen
  02:18:24 - 02:18:46 - T.G.M. Jetten
  02:18:46 - 02:19:36 - J.A.A.M. Reuser
  02:19:36 - 02:20:08 - M. van Caldenberg
  02:20:08 - 02:20:24 - J.A.A.M. Reuser
  02:20:24 - 02:20:42 - G.H.C. Frische
  02:20:42 - 02:21:41 - K.C.J. Straus
  02:21:41 - 02:22:06 - M. Werrij-Wetzels
  02:22:06 - 02:22:31 - K.C.J. Straus
  02:22:31 - 02:22:49 - M. Werrij-Wetzels
  02:22:49 - 02:23:24 - K.C.J. Straus
  02:23:24 - 02:24:02 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:24:02 - 02:24:40 - K.C.J. Straus
  02:24:40 - 02:25:07 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:25:07 - 02:29:20 - K.C.J. Straus
  02:29:20 - 02:29:57 - R.A.B. Claassen
  02:29:57 - 02:30:19 - K.C.J. Straus
  02:30:19 - 02:30:25 - R.A.B. Claassen
  02:30:25 - 02:30:48 - K.C.J. Straus
  02:30:48 - 02:31:02 - H.M.V. van der Linden
  02:31:02 - 02:31:24 - K.C.J. Straus
  02:31:24 - 02:31:34 - M. van Caldenberg
  02:31:34 - 02:31:36 - K.C.J. Straus
  02:31:36 - 02:31:47 - M. van Caldenberg
  02:31:47 - 02:32:24 - K.C.J. Straus
  02:32:24 - 02:32:26 - M. van Caldenberg
  02:32:26 - 02:33:04 - K.C.J. Straus
  02:33:04 - 02:33:40 - G.H.C. Frische
  02:33:40 - 02:34:52 - K.C.J. Straus
  02:34:52 - 02:38:44 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:38:44 - 02:38:50 - G.H.C. Frische
  02:38:50 - 02:43:16 - M. Werrij-Wetzels
  02:43:16 - 02:44:26 - R.A.B. Claassen
  02:44:26 - 02:44:51 - M. Werrij-Wetzels
  02:44:51 - 02:45:26 - R.A.B. Claassen
  02:45:26 - 02:46:11 - M. Werrij-Wetzels
  02:46:11 - 02:46:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:46:51 - 02:47:06 - M. Werrij-Wetzels
  02:47:06 - 02:47:33 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:47:33 - 02:47:53 - M. Werrij-Wetzels
  02:47:53 - 02:48:07 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:48:07 - 02:48:12 - M. Werrij-Wetzels
  02:48:12 - 02:48:31 - M. van Caldenberg
  02:48:31 - 02:48:34 - M. Werrij-Wetzels
  02:48:34 - 02:50:44 - M. van Caldenberg
  02:50:44 - 02:50:49 - M.T.P. Jenneskens
  02:50:49 - 02:51:02 - M. Werrij-Wetzels
  02:51:02 - 02:55:53 - M.T.P. Jenneskens
  02:55:53 - 02:55:57 - M. Werrij-Wetzels
  02:55:57 - 02:56:01 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:56:01 - 02:56:02 - M.T.P. Jenneskens
  02:56:02 - 02:56:13 - M. Werrij-Wetzels
  02:56:13 - 02:56:19 - Y.M. Claessens-Schepers
  02:56:19 - 02:56:20 - M.T.P. Jenneskens
  02:57:28 - 02:57:29 - M. Werrij-Wetzels
  02:57:48 - 02:58:27 - M.T.P. Jenneskens
  02:58:27 - 02:58:28 - M. Werrij-Wetzels
  02:58:57 - 02:58:59 - R.J.H. Franssen
  02:58:59 - 03:01:34 - M. Werrij-Wetzels
  03:01:34 - 03:01:40 - M.T.P. Jenneskens
  03:01:40 - 03:02:22 - R.A.B. Claassen
  03:02:22 - 03:02:25 - M.T.P. Jenneskens
  03:02:53 - 03:03:45 - R.A.B. Claassen
  03:03:45 - 03:04:23 - M.T.P. Jenneskens
  03:04:30 - 03:04:38 - R.A.B. Claassen
  03:04:41 - 03:04:45 - M.T.P. Jenneskens
  03:04:45 - 03:05:05 - R.A.B. Claassen
  03:05:05 - 03:05:15 - M.T.P. Jenneskens
  03:05:58 - 03:06:00 - R.A.B. Claassen
  03:06:56 - 03:06:58 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:08:00 - 03:08:06 - M.T.P. Jenneskens
  03:08:41 - 03:09:03 - M. van Caldenberg
  03:09:11 - 03:09:13 - M.T.P. Jenneskens
  03:09:13 - 03:09:14 - M. van Caldenberg
  03:09:14 - 03:09:15 - M.T.P. Jenneskens
  03:12:46 - 03:12:51 - G.H.C. Frische
  03:12:51 - 03:18:06 - Th.J.F.M. Bovens
  03:18:06 - 03:18:33 - R.A.B. Claassen
  03:18:33 - 03:20:31 - Th.J.F.M. Bovens
  03:20:31 - 03:22:25 - G.H.C. Frische
  03:22:25 - 03:22:39 - M. van Caldenberg
  03:22:39 - 03:23:01 - G.H.C. Frische
  03:23:01 - 03:23:33 - K.C.J. Straus
  03:23:33 - 03:23:45 - M. van Caldenberg
  03:23:45 - 03:24:07 - M.T.P. Jenneskens
  03:24:07 - 03:24:30 - M. van Caldenberg
  03:24:30 - 05:02:42 - G.H.C. Frische
  05:02:42 - 05:05:47 - R.B. Driessen
  05:05:47 - 05:05:59 - G.H.C. Frische
  05:05:59 - 05:08:27 - T.G.M. Jetten
  05:08:27 - 05:10:41 - H.M.V. van der Linden
  05:10:41 - 05:10:47 - G.H.C. Frische
  05:10:47 - 05:11:50 - P.S.M.L. Plusquin
  05:11:50 - 05:11:53 - G.H.C. Frische
  05:11:53 - 05:14:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:14:35 - 05:16:32 - R.A.B. Claassen
  05:16:32 - 05:16:35 - G.H.C. Frische
  05:16:35 - 05:18:33 - M. van Caldenberg
  05:18:33 - 05:18:46 - M.T.P. Jenneskens
  05:18:46 - 05:19:09 - M. van Caldenberg
  05:19:09 - 05:19:31 - M.T.P. Jenneskens
  05:19:31 - 05:20:13 - M. van Caldenberg
  05:20:13 - 05:20:15 - M.T.P. Jenneskens
  05:20:15 - 05:20:36 - M. van Caldenberg
  05:20:36 - 05:21:01 - M.T.P. Jenneskens
  05:21:01 - 05:21:33 - M. van Caldenberg
  05:21:33 - 05:21:36 - M.T.P. Jenneskens
  05:21:36 - 05:21:56 - M. van Caldenberg
  05:21:56 - 05:22:30 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:22:30 - 05:22:33 - M. van Caldenberg
  05:22:33 - 05:22:56 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:22:56 - 05:23:29 - M. van Caldenberg
  05:23:29 - 05:23:49 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:23:49 - 05:24:13 - M. van Caldenberg
  05:24:13 - 05:24:22 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:24:22 - 05:24:26 - M. van Caldenberg
  05:24:26 - 05:24:45 - R.B. Driessen
  05:24:45 - 05:25:03 - M. van Caldenberg
  05:25:03 - 05:25:10 - R.B. Driessen
  05:25:10 - 05:26:02 - M. van Caldenberg
  05:26:02 - 05:27:53 - J.A.A.M. Reuser
  05:27:53 - 05:31:46 - K.C.J. Straus
  05:31:46 - 05:31:53 - G.H.C. Frische
  05:31:53 - 05:33:03 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:33:03 - 05:33:09 - G.H.C. Frische
  05:33:09 - 05:34:12 - M. Werrij-Wetzels
  05:34:12 - 05:34:17 - G.H.C. Frische
  05:34:17 - 05:36:03 - M.T.P. Jenneskens
  05:36:03 - 05:38:38 - G.H.C. Frische
 6. Bespreking van de actuele politieke situatie aan de hand van het bijgevoegde Statenvoorstel dat ziet op het instemmen met het geschetste proces zoals omschreven in de brief van Gedeputeerde Staten inzake Besluitvorming in de context van de huidige uitzonderlijke politiek-bestuurlijke situatie (GS 2021-10115).

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  in te stemmen met het geschetste proces zoals omschreven in de brief van Gedeputeerde Staten inzake Besluitvorming in de context van de huidige uitzonderlijke politiek-bestuurlijke situatie (GS 2021-10115).

  Moties

  Titel
  Motie 2733 Straus inzake Oud-gedeputeerden uitnodigen om tekst en uitleg te geven