Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 16-4-2021 gewijzigd vast te stellen.

00:00:38 - 00:09:45 - Th.J.F.M. Bovens

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

n.v.t.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. het besluit van 28 juni 2019 tot instelling van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS met onmiddellijke ingang op te schorten tot het moment dat er een nieuw college van Gedeputeerde Staten wordt geïnstalleerd.
2. om voor de duur van de onder 1 genoemde periode een Interim Statencommissie in te stellen met de volgende tweeledige taak:
a. het fungeren als klankbord voor het college van Gedeputeerde Staten ten aanzien van het door dit college te nemen besluiten;
b. het overnemen van de taken van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS voor wat betreft het behandelen van Statenvoorstellen die geen uitstel dulden en andere urgente onderwerpen.
3. om iedere Statenfractie één zetel toe te kennen in de Interim Statencommissie en dat de fracties, afhankelijk van de agenda, telkens zelf bepalen welk Statenlid of burgercommissielid deelneemt aan (dat deel van) de vergadering.
4. dat de vergaderingen van de Interim Statencommissie in beginsel iedere vrijdag en in openbaarheid plaatsvinden en dat het spreekrecht externen onverkort van toepassing is voor onderwerpen die vallen onder het onder 2.b. genoemde taakgebied.
5. dat het reglement van Orde voor de Statencommissies Provincie Limburg 2019 onverkort van toepassing is op de Interim Statencommissie voor zover dit niet afwijkt van dit besluit.
6. dat het Presidium de vergaderkalender van de Interim Statencommissie vaststelt en tevens een voorzitter en vicevoorzitter van deze commissie benoemd.
7. dat op het moment dat een nieuw college van Gedeputeerde Staten wordt geïnstalleerd de Interim Statencommissie ophoudt te bestaan en de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS hun werkzaamheden weer hervatten.
8. dat de voorgaande beslispunten geen invloed hebben op de werkzaamheden en het takenpakket van andere dan bovengenoemde door Provinciale Staten ingestelde commissies.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
1. het besluit van 28 juni 2019 tot instelling van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS met
onmiddellijke ingang op te schorten tot het moment dat er een nieuw college van Gedeputeerde
Staten wordt geïnstalleerd.
2. om voor de duur van de onder 1 genoemde periode een Interim Statencommissie in te stellen met
de volgende tweeledige taak:
a. het fungeren als klankbord voor het college van Gedeputeerde Staten ten aanzien van het door
dit college te nemen besluiten;
b. het overnemen van de taken van de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS voor wat betreft
het behandelen van Statenvoorstellen die geen uitstel dulden en andere urgente onderwerpen.
3. om iedere Statenfractie één zetel toe te kennen in de Interim Statencommissie en dat de fracties,
afhankelijk van de agenda, telkens zelf bepalen welk Statenlid of burgercommissielid deelneemt aan
(dat deel van) de vergadering.
4. dat de vergaderingen van de Interim Statencommissie in beginsel iedere vrijdag en in openbaarheid
plaatsvinden en dat het spreekrecht externen onverkort van toepassing is voor onderwerpen die
vallen onder het onder 2.b. genoemde taakgebied.
5. dat het reglement van Orde voor de Statencommissies Provincie Limburg 2019 onverkort van
toepassing is op de Interim Statencommissie voor zover dit niet afwijkt van dit besluit.
6. dat het Presidium de vergaderkalender van de Interim Statencommissie vaststelt en tevens een
voorzitter en vicevoorzitter van deze commissie benoemd.
7. dat op het moment dat een nieuw college van Gedeputeerde Staten wordt geïnstalleerd de Interim
Statencommissie ophoudt te bestaan en de Statencommissies FEB, MD, RLN en CS hun
werkzaamheden weer hervatten.
8. dat de voorgaande beslispunten geen invloed hebben op de werkzaamheden en het takenpakket
van andere dan bovengenoemde door Provinciale Staten ingestelde commissies.

Zonder beraad aangenomen.

00:09:45 - 00:10:26 - G.H.C. Frische
00:10:27 - 00:11:04 - K.C.J. Straus
00:11:04 - 00:11:19 - G.H.C. Frische
00:11:19 - 00:15:18 - R.B. Driessen
00:15:18 - 00:15:33 - G.H.C. Frische
00:15:33 - 00:20:02 - T.G.M. Jetten
00:20:02 - 00:20:22 - M. Werrij-Wetzels
00:20:22 - 00:20:43 - T.G.M. Jetten
00:20:43 - 00:20:55 - M. Werrij-Wetzels
00:20:55 - 00:22:14 - T.G.M. Jetten
00:22:14 - 00:22:35 - G.H.C. Frische
00:22:36 - 00:26:43 - H.M.V. van der Linden
00:26:43 - 00:26:59 - T.G.M. Jetten
00:26:59 - 00:27:19 - H.M.V. van der Linden
00:27:19 - 00:27:22 - T.G.M. Jetten
00:27:22 - 00:28:39 - H.M.V. van der Linden
00:28:39 - 00:28:59 - G.H.C. Frische
00:28:59 - 00:29:13 - H.M.V. van der Linden
00:29:14 - 00:29:15 - G.H.C. Frische
00:29:15 - 00:29:16 - H.M.V. van der Linden
00:29:16 - 00:29:18 - G.H.C. Frische
00:29:30 - 00:34:15 - P.S.M.L. Plusquin
00:34:15 - 00:34:44 - M. Werrij-Wetzels
00:34:44 - 00:37:28 - P.S.M.L. Plusquin
00:37:28 - 00:38:13 - R.A.B. Claassen
00:38:13 - 00:38:44 - P.S.M.L. Plusquin
00:38:44 - 00:39:01 - M. Werrij-Wetzels
00:39:01 - 00:39:55 - P.S.M.L. Plusquin
00:39:55 - 00:40:27 - R.A.B. Claassen
00:40:27 - 00:41:13 - P.S.M.L. Plusquin
00:41:13 - 00:41:15 - G.H.C. Frische
00:41:15 - 00:41:42 - P.S.M.L. Plusquin
00:41:42 - 00:41:49 - M. Werrij-Wetzels
00:41:49 - 00:42:51 - R.A.B. Claassen
00:42:51 - 00:43:20 - M. Werrij-Wetzels
00:43:20 - 00:44:29 - M.T.P. Jenneskens
00:44:29 - 00:44:41 - P.S.M.L. Plusquin
00:44:41 - 00:45:13 - M.T.P. Jenneskens
00:45:13 - 00:45:44 - P.S.M.L. Plusquin
00:45:44 - 00:45:53 - M.T.P. Jenneskens
00:45:53 - 00:48:27 - P.S.M.L. Plusquin
00:48:27 - 01:30:41 - J.J.M. Kuntzelaers
01:30:41 - 01:31:30 - G.H.C. Frische
01:31:30 - 01:34:03 - J.J.M. Kuntzelaers
01:34:03 - 01:34:20 - G.H.C. Frische
01:34:20 - 01:37:27 - R.A.B. Claassen
01:37:27 - 01:37:54 - M.T.P. Jenneskens
01:37:54 - 01:40:40 - R.A.B. Claassen
01:40:40 - 01:41:15 - J.J.M. Kuntzelaers
01:41:15 - 01:42:02 - R.A.B. Claassen
01:42:02 - 01:42:14 - J.J.M. Kuntzelaers
01:42:14 - 01:42:50 - R.A.B. Claassen
01:42:50 - 01:42:53 - J.J.M. Kuntzelaers
01:42:53 - 01:42:53 - R.A.B. Claassen
01:42:53 - 01:42:55 - J.J.M. Kuntzelaers
01:42:55 - 01:44:29 - R.A.B. Claassen
01:44:29 - 01:44:42 - G.H.C. Frische
01:44:42 - 01:45:14 - R.A.B. Claassen
01:45:14 - 01:45:24 - G.H.C. Frische
01:45:24 - 01:51:31 - M. van Caldenberg
01:51:31 - 01:51:32 - M. Werrij-Wetzels
01:51:34 - 01:51:37 - G.H.C. Frische
01:51:37 - 01:52:06 - M. Werrij-Wetzels
01:52:06 - 01:52:41 - M. van Caldenberg
01:52:41 - 01:52:58 - M. Werrij-Wetzels
01:52:58 - 01:53:31 - M. van Caldenberg
01:53:31 - 01:53:35 - G.H.C. Frische
01:53:35 - 01:54:03 - H.M.V. van der Linden
01:54:03 - 01:54:04 - G.H.C. Frische
01:54:04 - 01:54:10 - M. van Caldenberg
01:54:10 - 01:54:20 - H.M.V. van der Linden
01:54:20 - 01:55:05 - M. van Caldenberg
01:55:05 - 01:55:17 - H.M.V. van der Linden
01:55:17 - 01:55:33 - M. van Caldenberg
01:55:33 - 01:55:39 - H.M.V. van der Linden
01:55:39 - 01:55:42 - M. van Caldenberg
01:55:42 - 01:55:44 - H.M.V. van der Linden
01:55:44 - 01:55:49 - M. van Caldenberg
01:55:49 - 01:55:53 - G.H.C. Frische
01:55:53 - 01:56:13 - R.B. Driessen
01:56:13 - 01:56:48 - M. van Caldenberg
01:56:48 - 01:56:57 - R.B. Driessen
01:56:57 - 01:57:00 - M. van Caldenberg
01:57:00 - 01:57:01 - R.B. Driessen
01:57:01 - 01:58:11 - M. van Caldenberg
01:58:11 - 01:58:53 - M.T.P. Jenneskens
01:58:53 - 01:59:12 - M. van Caldenberg
01:59:12 - 01:59:36 - M.T.P. Jenneskens
01:59:36 - 01:59:37 - M. van Caldenberg
01:59:37 - 01:59:39 - M.T.P. Jenneskens
01:59:39 - 01:59:55 - M. van Caldenberg
01:59:55 - 02:00:16 - M. Werrij-Wetzels
02:00:16 - 02:00:42 - M. van Caldenberg
02:00:42 - 02:00:53 - M. Werrij-Wetzels
02:00:53 - 02:01:06 - M. van Caldenberg
02:01:06 - 02:01:10 - R.A.B. Claassen
02:01:10 - 02:01:12 - M. van Caldenberg
02:01:12 - 02:01:13 - R.A.B. Claassen
02:01:13 - 02:01:15 - M. van Caldenberg
02:01:45 - 02:01:46 - R.A.B. Claassen
02:01:46 - 02:01:59 - M. van Caldenberg
02:01:59 - 02:02:25 - R.A.B. Claassen
02:02:25 - 02:02:39 - M. van Caldenberg
02:02:39 - 02:02:51 - G.H.C. Frische
02:02:51 - 02:04:19 - M. van Caldenberg
02:04:19 - 02:04:31 - G.H.C. Frische
02:04:31 - 02:06:22 - J.A.A.M. Reuser
02:06:22 - 02:06:42 - T.G.M. Jetten
02:06:42 - 02:07:00 - J.A.A.M. Reuser
02:07:00 - 02:07:12 - T.G.M. Jetten
02:07:12 - 02:07:53 - J.A.A.M. Reuser
02:07:53 - 02:08:13 - J.J.M. Kuntzelaers
02:08:13 - 02:08:43 - J.A.A.M. Reuser
02:08:43 - 02:09:14 - J.J.M. Kuntzelaers
02:09:14 - 02:09:16 - J.A.A.M. Reuser
02:09:16 - 02:09:21 - J.J.M. Kuntzelaers
02:09:21 - 02:09:31 - J.A.A.M. Reuser
02:09:31 - 02:10:17 - M.T.P. Jenneskens
02:10:17 - 02:10:29 - J.A.A.M. Reuser
02:10:29 - 02:10:33 - M.T.P. Jenneskens
02:10:33 - 02:10:58 - J.A.A.M. Reuser
02:10:58 - 02:11:42 - M.T.P. Jenneskens
02:11:42 - 02:13:46 - J.A.A.M. Reuser
02:13:46 - 02:13:52 - M. van Caldenberg
02:13:52 - 02:14:07 - J.A.A.M. Reuser
02:14:07 - 02:14:22 - R.B. Driessen
02:14:22 - 02:17:44 - J.A.A.M. Reuser
02:17:44 - 02:17:53 - G.H.C. Frische
02:17:53 - 02:18:18 - J.A.A.M. Reuser
02:18:18 - 02:18:20 - R.A.B. Claassen
02:18:20 - 02:18:41 - T.G.M. Jetten
02:18:41 - 02:19:31 - J.A.A.M. Reuser
02:19:31 - 02:20:04 - M. van Caldenberg
02:20:04 - 02:20:20 - J.A.A.M. Reuser
02:20:20 - 02:20:38 - G.H.C. Frische
02:20:38 - 02:21:37 - K.C.J. Straus
02:21:37 - 02:22:02 - M. Werrij-Wetzels
02:22:02 - 02:22:26 - K.C.J. Straus
02:22:26 - 02:22:44 - M. Werrij-Wetzels
02:22:44 - 02:23:20 - K.C.J. Straus
02:23:20 - 02:23:57 - J.J.M. Kuntzelaers
02:23:57 - 02:24:35 - K.C.J. Straus
02:24:35 - 02:25:03 - J.J.M. Kuntzelaers
02:25:03 - 02:29:15 - K.C.J. Straus
02:29:15 - 02:29:53 - R.A.B. Claassen
02:29:53 - 02:30:14 - K.C.J. Straus
02:30:14 - 02:30:20 - R.A.B. Claassen
02:30:20 - 02:30:44 - K.C.J. Straus
02:30:44 - 02:30:58 - H.M.V. van der Linden
02:30:58 - 02:31:20 - K.C.J. Straus
02:31:20 - 02:31:29 - M. van Caldenberg
02:31:29 - 02:31:31 - K.C.J. Straus
02:31:31 - 02:31:42 - M. van Caldenberg
02:31:42 - 02:32:20 - K.C.J. Straus
02:32:20 - 02:32:21 - M. van Caldenberg
02:32:21 - 02:32:59 - K.C.J. Straus
02:32:59 - 02:33:36 - G.H.C. Frische
02:33:36 - 02:34:48 - K.C.J. Straus
02:34:48 - 02:38:40 - A.M.J.N. Fischer-Otten
02:38:40 - 02:38:46 - G.H.C. Frische
02:38:46 - 02:43:11 - M. Werrij-Wetzels
02:43:11 - 02:44:22 - R.A.B. Claassen
02:44:22 - 02:44:47 - M. Werrij-Wetzels
02:44:47 - 02:45:21 - R.A.B. Claassen
02:45:21 - 02:46:07 - M. Werrij-Wetzels
02:46:07 - 02:46:47 - J.J.M. Kuntzelaers
02:46:47 - 02:47:01 - M. Werrij-Wetzels
02:47:01 - 02:47:29 - J.J.M. Kuntzelaers
02:47:29 - 02:47:49 - M. Werrij-Wetzels
02:47:49 - 02:48:02 - J.J.M. Kuntzelaers
02:48:02 - 02:48:08 - M. Werrij-Wetzels
02:48:08 - 02:48:27 - M. van Caldenberg
02:48:27 - 02:48:29 - M. Werrij-Wetzels
02:48:29 - 02:50:39 - M. van Caldenberg
02:50:39 - 02:50:44 - M.T.P. Jenneskens
02:50:44 - 02:50:57 - M. Werrij-Wetzels
02:50:57 - 02:55:48 - M.T.P. Jenneskens
02:55:48 - 02:55:52 - M. Werrij-Wetzels
02:55:52 - 02:55:56 - J.J.M. Kuntzelaers
02:55:56 - 02:55:57 - M.T.P. Jenneskens
02:55:57 - 02:56:09 - M. Werrij-Wetzels
02:56:09 - 02:56:14 - Y.M. Claessens-Schepers
02:56:14 - 02:56:15 - M.T.P. Jenneskens
02:57:24 - 02:57:25 - M. Werrij-Wetzels
02:57:44 - 02:58:22 - M.T.P. Jenneskens
02:58:22 - 02:58:23 - M. Werrij-Wetzels
02:58:53 - 02:58:54 - R.J.H. Franssen
02:58:55 - 03:01:30 - M. Werrij-Wetzels
03:01:30 - 03:01:35 - M.T.P. Jenneskens
03:01:35 - 03:02:18 - R.A.B. Claassen
03:02:18 - 03:02:20 - M.T.P. Jenneskens
03:02:48 - 03:03:40 - R.A.B. Claassen
03:03:40 - 03:04:19 - M.T.P. Jenneskens
03:04:26 - 03:04:34 - R.A.B. Claassen
03:04:37 - 03:04:41 - M.T.P. Jenneskens
03:04:41 - 03:05:00 - R.A.B. Claassen
03:05:00 - 03:05:11 - M.T.P. Jenneskens
03:05:53 - 03:05:56 - R.A.B. Claassen
03:06:52 - 03:06:53 - J.J.M. Kuntzelaers
03:07:56 - 03:08:01 - M.T.P. Jenneskens
03:08:37 - 03:08:58 - M. van Caldenberg
03:09:07 - 03:09:08 - M.T.P. Jenneskens
03:09:09 - 03:09:09 - M. van Caldenberg
03:09:09 - 03:09:11 - M.T.P. Jenneskens
03:12:41 - 03:12:46 - G.H.C. Frische
03:12:46 - 03:18:02 - Th.J.F.M. Bovens
03:18:02 - 03:18:29 - R.A.B. Claassen
03:18:29 - 03:20:26 - Th.J.F.M. Bovens
03:20:26 - 03:22:20 - G.H.C. Frische
03:22:20 - 03:22:35 - M. van Caldenberg
03:22:35 - 03:22:56 - G.H.C. Frische
03:22:56 - 03:23:29 - K.C.J. Straus
03:23:29 - 03:23:40 - M. van Caldenberg
03:23:40 - 03:24:03 - M.T.P. Jenneskens
03:24:03 - 03:24:25 - M. van Caldenberg
03:24:25 - 05:02:37 - G.H.C. Frische
05:02:37 - 05:05:43 - R.B. Driessen
05:05:43 - 05:05:54 - G.H.C. Frische
05:05:54 - 05:08:22 - T.G.M. Jetten
05:08:22 - 05:10:36 - H.M.V. van der Linden
05:10:36 - 05:10:42 - G.H.C. Frische
05:10:42 - 05:11:45 - P.S.M.L. Plusquin
05:11:45 - 05:11:48 - G.H.C. Frische
05:11:48 - 05:14:31 - J.J.M. Kuntzelaers
05:14:31 - 05:16:27 - R.A.B. Claassen
05:16:27 - 05:16:31 - G.H.C. Frische
05:16:31 - 05:18:28 - M. van Caldenberg
05:18:28 - 05:18:41 - M.T.P. Jenneskens
05:18:41 - 05:19:04 - M. van Caldenberg
05:19:04 - 05:19:27 - M.T.P. Jenneskens
05:19:27 - 05:20:08 - M. van Caldenberg
05:20:08 - 05:20:11 - M.T.P. Jenneskens
05:20:11 - 05:20:31 - M. van Caldenberg
05:20:31 - 05:20:56 - M.T.P. Jenneskens
05:20:56 - 05:21:29 - M. van Caldenberg
05:21:29 - 05:21:31 - M.T.P. Jenneskens
05:21:31 - 05:21:52 - M. van Caldenberg
05:21:52 - 05:22:26 - J.J.M. Kuntzelaers
05:22:26 - 05:22:29 - M. van Caldenberg
05:22:29 - 05:22:52 - J.J.M. Kuntzelaers
05:22:52 - 05:23:24 - M. van Caldenberg
05:23:24 - 05:23:44 - J.J.M. Kuntzelaers
05:23:44 - 05:24:08 - M. van Caldenberg
05:24:08 - 05:24:17 - J.J.M. Kuntzelaers
05:24:17 - 05:24:21 - M. van Caldenberg
05:24:21 - 05:24:41 - R.B. Driessen
05:24:41 - 05:24:59 - M. van Caldenberg
05:24:59 - 05:25:05 - R.B. Driessen
05:25:05 - 05:25:58 - M. van Caldenberg
05:25:58 - 05:27:49 - J.A.A.M. Reuser
05:27:49 - 05:31:42 - K.C.J. Straus
05:31:42 - 05:31:49 - G.H.C. Frische
05:31:49 - 05:32:59 - A.M.J.N. Fischer-Otten
05:32:59 - 05:33:05 - G.H.C. Frische
05:33:05 - 05:34:08 - M. Werrij-Wetzels
05:34:08 - 05:34:12 - G.H.C. Frische
05:34:12 - 05:35:58 - M.T.P. Jenneskens
05:35:58 - 05:38:33 - G.H.C. Frische

Bespreking van de actuele politieke situatie aan de hand van het bijgevoegde Statenvoorstel dat ziet op het instemmen met het geschetste proces zoals omschreven in de brief van Gedeputeerde Staten inzake Besluitvorming in de context van de huidige uitzonderlijke politiek-bestuurlijke situatie (GS 2021-10115).

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
in te stemmen met het geschetste proces zoals omschreven in de brief van Gedeputeerde Staten inzake Besluitvorming in de context van de huidige uitzonderlijke politiek-bestuurlijke situatie (GS 2021-10115).

Moties

Titel
Motie 2733 Straus inzake Oud-gedeputeerden uitnodigen om tekst en uitleg te geven