Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde motie 2986 Driessen c.s. inzake Geen ophoging MRB

ID
2986
Nr.
2986
Titel
Gewijzigde motie 2986 Driessen c.s. inzake Geen ophoging MRB
Hoofdindieners
  • (Forum voor Democratie) Driessen, R.B.
Medeindiener(s)
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
  • (PVV) Claassen, R.A.B.
Dictum
Dragen het college van Gedeputeerde Staten op om: • De Motorrijtuigenbelasting niet op te hogen.
Deadline
Status
Verworpen
Stemuitslag
Verworpen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (7.2. Bespreking coalitieakkoord )
vrijdag 30 juni 9:30 tot 18:11
Statenzaal
Datum
30-6-2023
Gremium
Verantwoordelijke
Cluster
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
30-6-2023
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 24%
tegen 76%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6)
tegen
BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)