Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

5e Gewijzigde Motie 3049 Wolters c.s. inzake Volwaardige basiszorg in Oostelijke- en Westelijke Mijnstreek.

ID
3049
Nr.
3049
Titel
5e Gewijzigde Motie 3049 Wolters c.s. inzake Volwaardige basiszorg in Oostelijke- en Westelijke Mijnstreek.
Hoofdindieners
 • (PvdA) Wolters, L.C.C.M.
Medeindiener(s)
 • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
 • (BBB) Bommel van, C.P.G.
 • (CDA) Absil, M.G.J.A.C.
 • (Forum voor Democratie) Driessen, R.B.
 • (GroenLinks) Jetten, T.G.M.
 • (Horizon) Loomans, P.J.M.
 • (JA21) Schyns, P.F.M.
 • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
 • (PVV) Megens, B.J.M.H.
 • (SP) Smeets, C.A.H.
 • (Partij voor de Dieren) Boven, I.
Dictum
Verzoeken het college: ● Een ultieme poging te wagen om de regiogemeenten aan te laten sluiten aan de regietafel om zo nadrukkelijk onderdeel te zijn van het proces vóór het definitieve scenario daar wordt vastgesteld ● Een lobby naar het rijk en betrokken partners te starten waarbij het belang van volwaardige, complete spoedzorg en IC’s wordt benadrukt voor de oostelijke- en westelijke mijnstreek en binnen de mogelijkheden van het college alles in het werk te stellen om er voor te zorgen dat beide locaties van Zuyderland volwaardige, complete spoedzorg en IC’s behouden.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Met algemene stemmen aangenomen.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2024 (8.2. G-24-009 Statenvoorstel inzake beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid 2024-2027, brief GS 20-2-2024 (GS DOC-00612459))
vrijdag 5 april 9:30 tot 18:15
Statenzaal
Datum
5-4-2024
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Caldenberg van, M. (Marc)
Cluster
Cultuur
Medewerker
K. Schmitz
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
22-05-2024 Hierover wordt u in juni 2024 geïnformeerd middels een MPH.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 100%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)