Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 2991 Bloi c.s. inzake Onderzoek wel en wee van de Wittemer Allee- overdracht N595

ID
2991
Nr.
2991
Titel
Gewijzigde Motie 2991 Bloi c.s. inzake Onderzoek wel en wee van de Wittemer Allee- overdracht N595
Hoofdindieners
  • (VVD) Bloi, J.M.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (CDA) IJpelaar, W.A.J.
  • (D66) Vaessen, L.A.P.
  • (JA21) Blijlevens, R.P.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
  • (PvdA) Berghorst, A.
  • (SP) Wolters Gregório, J.
Dictum
Dragen het college van Gedeputeerde Staten op om: - Na afronding van de reconstructie van de Wittemer Allee de mogelijkheid te onderzoeken om de gehele N595 over te dragen aan de aangrenzende gemeenten, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul; - Dit onderzoek te delen met Provinciale Staten.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.1. G-23-009 Gewijzigd Statenvoorstel Kredietbesluit Reconstructie N595 Wittemer Allee en afdoening toezeggingen 9299, 9300 en 9301, brief Gedeputeerde Staten van 12 september 2023 (GS DOC-00547719))
vrijdag 3 november 9:30 tot 11:42
Statenzaal
Datum
3-11-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Kuntzelaers, J.J.M. (Jasper)
Cluster
Wegaanleg
Medewerker
J. Brune
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
27-02-2024 De reconstructie van de Wittemerallee zal eind 2025 – begin 2026 worden opgeleverd. De eerste verkennende / onderzoekende gesprekken over een eventuele overdracht zullen al in 2024 worden opgestart met de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul. Dit biedt de provincie Limburg ruimschoots de gelegenheid om tijdig voor afronding van de werkzaamheden ook dit gedeelte van de N595 in een mogelijke overdracht te betrekken.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 78%
tegen 22%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (9), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), Horizon (1), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (4)
tegen
GroenLinks (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6)