Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 2987 Berghorst c.s. inzake Maaslijn is een Rijksproject 2!

ID
2987
Nr.
2987
Titel
Motie 2987 Berghorst c.s. inzake Maaslijn is een Rijksproject 2!
Hoofdindieners
 • (PvdA) Berghorst, A.
Medeindiener(s)
 • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
 • (BBB) Huizing, J.
 • (CDA) IJpelaar, W.A.J.
 • (D66) Vaessen, L.A.P.
 • (Forum voor Democratie) Driessen, R.B.
 • (GroenLinks) Sol, H.P.A.
 • (Horizon) Loomans, P.J.M.
 • (JA21) Blijlevens, R.P.
 • (LOKAAL-LIMBURG) Peters, A.C.P.
 • (PVV) Hermans, L.J.
 • (SP) Wolters Gregório, J.
 • (VVD) Bloi, J.M.
 • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
Dictum
En verzoeken het college: - Deze boodschap zo spoedig mogelijk met het demissionaire Kabinet te delen; - Er bij het demissionaire Kabinet op aan te dringen dat motie 2951 zo snel mogelijk gerealiseerd wordt en Provinciale Staten te informeren over de voortgang.
Deadline
31-3-2024
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (9.1. G-23-005 Statenvoorstel inzake besluit infrastructuur Maaslijn 2023, brief GS van 29-08-2023 (GS DOC-00533430))
vrijdag 29 september 9:30 tot 13:43
Statenzaal
Datum
29-9-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Kuntzelaers, J.J.M. (Jasper)
Cluster
Programma's en Projecten (PP)
Medewerker
R. Fasen
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
9-1-2024 Zie ook motie 2951. Sinds 24-10-2023 (gunning werkzaamheden Maaslijn) staat het Rijk open voor overleg. We zijn blijvend met het ministerie van IenW bestuurlijk en ambtelijk in overleg. Bij de eerstvolgende stuurgroep zal wederom aandacht worden gevraagd voor de kostenverdeling en verdeling van risico’s. In Q1 2024 wordt voortgang gerapporteerd. 27-02-2024: het Rijk staat vooralsnog niet open voor het maken van nieuwe afspraken. Uw Staten worden vanzelfsprekend geïnformeerd over de stand van zaken. 2-4-2024 Zie MP van 26-3-2024 (GS DOC-00628257).
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
7-6-2024
Relatie met
Bijlage(n)
Gerelateerde items
Stemmen
voor 100%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (4)