Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 3035 Van der Pol inzake Voorkomen gedwongen onteigening voor natuurcompensatie

ID
3035
Nr.
3035
Titel
Motie 3035 Van der Pol inzake Voorkomen gedwongen onteigening voor natuurcompensatie
Hoofdindieners
  • (BBB) Pol van der, H.A.
Medeindiener(s)
  • (CDA) IJpelaar, W.A.J.
  • (JA21) Blijlevens, R.P.
  • (PvdA) Berghorst, A.
  • (SP) Wolters Gregório, J.
  • (VVD) Nijskens, H.L.M.
Dictum
Verzoeken het college van GS om: 1. Gelijktijdig met het nieuwe grond- en vastgoedbeleid te komen met een voorstel dat; A. helder maakt hoe maximaal wordt ingezet op minnelijke verwerving van gronden ten behoeve van projecten; B. en daarbij in ieder geval borgt dat het traject van minnelijke verwerving ten behoeve van natuurcompensatie doorlopen is; C. en duidelijk maakt hoe men borgt dat pas als er geen alternatieven beschikbaar zijn een onteigeningstitel kan worden opgelegd; D. duidelijk maakt hoe wordt geborgd dat de aangepaste werkwijze niet leidt tot tijdverlies (waardoor de kosten oplopen) t.o.v. de huidige werkwijze. E. bij het verzoek tot het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan of projectbesluit, waarbij op landbouwgrond natuurcompensatie zal plaats vinden, voor deze bedrijven een Landbouw Effect Rapportage op bedrijfsniveau aan PS te overleggen. 2. De spelregels uit dit voorstel te verankeren in de herijkte Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen Met stemverklaring tegen: D66
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (9.3. GEWIJZIGD G-23-006 Statenvoorstel inzake besluit tot indiening van een verzoek tot onteigening met het oog op de realisatie conform inpassingsplan van de reconstructie N280 Leudal, brief GS van 29-08-2023 (GS DOC-00486610))
vrijdag 15 december 9:30 tot 13:15
Statenzaal
Datum
15-12-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Demollin-Schneiders, E.A.M.B. (Elianne)
Cluster
Grond en Vastgoed (GVG)
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
19-4-2024 Zie MP van 26-3-2024 (GS DOC-00623995).
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 80%
tegen 20%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)
tegen
D66 (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1)