Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 3072 Schyns c.s. inzake Risicoanalyse Provinciale en Rijkswegen in Limburg.

ID
3072
Nr.
3072
Titel
Gewijzigde Motie 3072 Schyns c.s. inzake Risicoanalyse Provinciale en Rijkswegen in Limburg.
Hoofdindieners
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
Medeindiener(s)
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
Dictum
Verzoeken het college om: - Een risicoanalyse uit te voeren voor de provinciale wegen in Limburg, met specifieke aandacht voor langs de weg staande (rotte) bomen en hierop te rapporteren; - Rijkswaterstaat te verzoeken om een gedetailleerde risicoanalyse uit te voeren voor de Rijkswegen in Limburg, met specifieke aandacht voor langs de weg staande (rotte) bomen en hierop te rapporteren. - Uiterlijk In Q4 2024 de voortgang van deze acties terug te koppelen aan PS.
Deadline
Status
Verworpen
Stemuitslag
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2024 (9.1. G-24-002 2e Gewijzigd statenvoorstel Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2024 - 2027, brief GS van 2-4-2024 (GS DOC-00640424))
vrijdag 26 april 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
26-4-2024
Gremium
Verantwoordelijke
Cluster
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
26-4-2024
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 11%
tegen 89%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2)
tegen
BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)