Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

3e Gewijzigde Motie 3008 Vaessen c.s. inzake Verkennen internationale uitbreiding nachttrein Maastricht-Amsterdam Schiphol

ID
3008
Nr.
3008
Titel
3e Gewijzigde Motie 3008 Vaessen c.s. inzake Verkennen internationale uitbreiding nachttrein Maastricht-Amsterdam Schiphol
Hoofdindieners
 • (D66) Vaessen, L.A.P.
Medeindiener(s)
 • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
 • (BBB) Huizing, J.
 • (CDA) IJpelaar, W.A.J.
 • (Forum voor Democratie) Driessen, R.B.
 • (GroenLinks) Sol, H.P.A.
 • (Horizon) Loomans, P.J.M.
 • (JA21) Blijlevens, R.P.
 • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
 • (PvdA) Berghorst, A.
 • (PVV) Bosch, M.Th.
 • (SP) Wolters Gregório, J.
 • (VVD) Bloi, J.M.
 • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
Dictum
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten: ● samen met benodigde partners, zoals de vervoersautoriteiten en vervoerder Arriva te verkennen of het mogelijk is deze open access nachttrein uitbreiden naar een traject van Aachen Hbf naar Amsterdam/Schiphol en zo mogelijk ook een traject van Liège-Guillemins naar Amsterdam/Schiphol; ● voor het einde van Q1 2024 Provinciale Staten te informeren over de bevindingen van deze verkenning en de mogelijke vervolgstappen.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Met algemene stemmen aangenomen.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Kuntzelaers, J.J.M. (Jasper)
Cluster
Programma's en Projecten (PP)
Medewerker
R. Fasen
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
10-1-2024 Motie is ter kennis gebracht aan Arriva. Inhoudelijke verdieping zal voorjaar 2024 plaatsvinden. 27-2-2024 Onderwerp is belegd bij Arriva en zal op korte termijn verkennend worden besproken met Duitse partners.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 100%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)