Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 3059 Schyns c.s. inzake Beter zicht op het Limburgse vestigingsklimaat

ID
3059
Nr.
3059
Titel
Gewijzigde Motie 3059 Schyns c.s. inzake Beter zicht op het Limburgse vestigingsklimaat
Hoofdindieners
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
Medeindiener(s)
  • (Forum voor Democratie) Driessen, R.B.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Peters, A.C.P.
  • (PVV) Megens, B.J.M.H.
  • (SP) Smeets, C.A.H.
Dictum
Verzoeken het college om : - Een jaarlijkse rapportage op te stellen met beschikbare data over het Limburgse vestigingsklimaat. - In de vorm van een symposium in gesprek te gaan met experts uit het bedrijfsleven over welke data meegenomen dient te worden. - Uiterlijk in Q4 2024 een conceptrapportage te presenteren.
Deadline
1-1-2025
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2024 (7.1. GEWIJZIGD Statenvoorstel G-24-007 Beleidskader Werken aan een toekomstbestendige economie voor Limburg 2024 - 2027, brief GS van 26-3-2024 (GS DOC-00631390))
vrijdag 12 april 9:30 tot 19:16
Statenzaal
Datum
12-4-2024
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Satijn, S.H.M. (Stephan)
Cluster
Economie en Innovatie
Medewerker
M. Croux
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
22-05-2024 de verkenning loopt. Tevens zijn diverse relevante bronnen/indicatoren meegenomen in het indicatorenplan WTE. Deze zullen nog verder ontwikkeld worden.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(n)
Stemmen
voor 85%
tegen 15%
voor
BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
50PLUS (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1)