Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 2992 Loomans c.s. inzake Brightlands campussen betrekken ook leerlingen uit vo bij innovaties

ID
2992
Nr.
2992
Titel
Gewijzigde Motie 2992 Loomans c.s. inzake Brightlands campussen betrekken ook leerlingen uit vo bij innovaties
Hoofdindieners
  • (Horizon) Loomans, P.J.M.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (CDA) Absil, M.G.J.A.C.
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.
  • (GroenLinks) Jetten, T.G.M.
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
  • (SP) Smeets, C.A.H.
  • (VVD) Nijskens, H.L.M.
Dictum
Verzoeken het college van gedeputeerde staten: - Om in samenwerking met de andere aandeelhouders van de Brightland campussen op de BCC, BSSC en BCGV een Innovation & Learning Lab te realiseren, en hier voor BMHC op termijn naar te streven; - Deze Innovation & Learning Labs de taak te geven hun voorlichtende taak over de innovaties op de Brightland campussen uit te breiden naar het VO; - Deze Innovation & Learning Labs daarnaast de taak te geven om voor het VO korte oriƫnterende en verdiepende stages te faciliteren op het niveau van (V)MBO en VO-HO. - Dit voorstel te dekken ten laste van de programmareserve Brightlands, na uitwerking te verwerken middels een begrotingswijziging in het eerst volgende P&C document.
Deadline
31-12-2024
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen Met stemverklaring tegen: Partij voor de Dieren.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Satijn, S.H.M. (Stephan)
Cluster
Economie en Innovatie
Medewerker
J. Gardeniers
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
22-05-2024 Succesvolle realisatie is afhankelijk van draagvlak bij en medewerking van VO-scholen in Limburg, van samenwerking met de medeaandeelhouders in de campussen en samenwerking met (MKB-) bedrijven. GS gaat dit eerst onderzoeken. Een plan van aanpak voor dit vooronderzoek wordt in Q1 2024 voorbereid inclusief planning van het vervolgproces. Zie MP van 26-3-2024 (GS DOC-00627513).
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(n)
Stemmen
voor 84%
tegen 16%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (2), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PVV (Statenleden) (6)