Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

2e Gewijzigde Motie 3051 Van Bijnen inzake De Wijkagent terug in de wijk.

ID
3051
Nr.
3051
Titel
2e Gewijzigde Motie 3051 Van Bijnen inzake De Wijkagent terug in de wijk.
Hoofdindieners
  • (PVV) Bijnen van, R.
Medeindiener(s)
  • (JA21) Blijlevens, R.P.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
Dictum
Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om: - De wijkagent van de politie te betrekken bij elke gebiedsgerichte wijkaanpak die wordt opgestart in Limburg - Met de eenheidsleiding van de politie Limburg in gesprek te gaan over de capaciteitsverdeling - Bij de demissionair Minister van Justitie en Veiligheid de belangen van de wijkagent terug in de wijk onder de aandacht te brengen middels een brief - Het rijk in deze brief tevens te vragen om extra middelen beschikbaar te stellen voor meer politie capaciteit.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen Met stemverklaring tegen: GroenLinks en 50PLUS
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2024 (8.2. G-24-009 Statenvoorstel inzake beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid 2024-2027, brief GS 20-2-2024 (GS DOC-00612459))
vrijdag 5 april 9:30 tot 18:15
Statenzaal
Datum
5-4-2024
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Roemer, E.G.M. (Emile)
Cluster
Kabinet
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Motie is 22-5-2024 overgeheveld naar portefeuille CdK vanwege rijkstaak CdK.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 80%
tegen 20%
voor
BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
50PLUS (Statenlid) (1), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1)