Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 3067 Blijlevens c.s. inzake Bescherm het Zuid-Limburgse landschap en realistische doelen stellen

ID
3067
Nr.
3067
Titel
Gewijzigde Motie 3067 Blijlevens c.s. inzake Bescherm het Zuid-Limburgse landschap en realistische doelen stellen
Hoofdindieners
  • (JA21) Blijlevens, R.P.
Medeindiener(s)
  • (PVV) Megens, B.J.M.H.
Dictum
Dragen het college op : - Als provincie aan het huidige uitsluitingsgebied voor windmolens vast te houden.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
In de Provinciale Statenvergadering van 12-4-2024 zijn de stemmen gestaakt bij stemuitslag van 22 voor en 22 tegen. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 26 april 2024 opnieuw in stemming gebracht. Aangenomen.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2024 (7.2. P-24-002 Statenvoorstel van de Statencommissie LEO naar aanleiding van het rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Voortgang Energietransitie provincie Limburg)
vrijdag 12 april 9:30 tot 19:16
Statenzaal
Datum
12-4-2024
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Caldenberg van, M. (Marc)
Cluster
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(n)
Stemmen
voor 50%
tegen 50%
voor
BBB (Statenleden) (10), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (2), PVV (Statenleden) (4), VVD (Statenleden) (5)
tegen
50PLUS (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3)