Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Verkeersveiligheid N276

ID
9528
Nr
9528
Titel
Verkeersveiligheid N276
Toezegging
Gedeputeerde Kuntzelaers zegt toe te bezien welke tijdelijke maatregelen mogelijk zijn om de verkeersveiligheid op de N276 (Pissummerweg) voor overstekend schoolverkeer te verbeteren en Provinciale Staten over de uitkomsten hiervan te informeren in Q4 van dit jaar.
Deadline
31-12-2024
Agendapunt
(LEO) Leefomgeving 2024 (7.1. Achtste Voortgangsrapportage Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg, brief GS van 2-4-2024 (GS DOC-00636669))
vrijdag 7 juni 10:00 tot 19:54
Veldekezaal
Datum
7-6-2024
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Kuntzelaers, J.J.M. (Jasper)
Cluster
Mobiliteit
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan
Afgedaan
Niet afgedaan