Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 7 juni 2024 ongewijzigd vast te stellen.

  00:07:27 - 00:07:29 - Seat 4
  00:12:08 - 00:12:19 - Seat 4
  00:12:19 - 00:12:46 - Seat 1
  00:12:46 - 00:12:56 - Seat 4
  00:12:56 - 00:12:59 - Seat 1
  00:12:59 - 00:13:02 - Seat 5
  00:13:02 - 00:13:04 - Seat 1
  00:13:04 - 00:13:17 - Seat 9
  00:13:25 - 00:13:54 - Seat 1
  00:13:55 - 00:14:22 - Seat 10
  00:14:23 - 00:14:31 - Seat 1
  00:14:31 - 00:14:57 - Seat 10
  00:14:57 - 00:15:20 - Seat 1
  00:15:20 - 00:15:26 - Seat 13
  00:15:26 - 00:15:31 - Seat 1
  00:15:31 - 00:15:48 - Seat 17
  00:15:48 - 00:15:59 - Seat 1
  00:15:59 - 00:16:00 - Seat 13
  00:16:00 - 00:16:26 - Seat 1
  00:16:26 - 00:16:41 - Seat 16
  00:16:41 - 00:16:45 - Seat 1
  00:16:45 - 00:16:46 - Seat 20
  00:16:46 - 00:16:47 - Seat 1
  00:16:47 - 00:16:48 - Seat 20
  00:16:48 - 00:16:58 - Seat 18
  00:16:58 - 00:17:03 - Seat 1
  00:17:03 - 00:17:34 - Seat 20
  00:17:34 - 00:17:53 - Seat 1
  00:17:53 - 00:17:54 - Seat 20
  00:17:54 - 00:17:58 - Seat 1
  00:17:58 - 00:18:27 - Seat 23
  00:18:28 - 00:23:00 - Seat 1
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er heeft zich 1 inspreker gemeld voor agendapunt 8.4, te weten;
  - de heer van Dijck spreekt in namens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 31 mei 2024, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

  00:22:20 - 00:23:00 - Seat 1
  00:23:00 - 00:23:06 - Seat 9
  00:23:06 - 00:23:11 - Seat 1
  00:23:11 - 00:23:20 - Seat 9
  00:23:20 - 00:23:31 - Seat 1
  00:23:31 - 00:24:04 - Seat 20
  00:24:04 - 00:24:44 - Seat 1
  00:24:46 - 00:25:28 - Seat 1
  00:25:28 - 00:26:05 - Seat 13
  00:26:05 - 00:26:28 - Seat 1
  00:26:28 - 00:27:49 - Seat 15
  00:27:49 - 00:27:52 - Seat 1
  00:27:54 - 00:28:24 - Seat 16
  00:28:25 - 00:28:27 - Seat 1
  00:28:27 - 00:31:04 - Seat 17
  00:31:04 - 00:31:08 - Seat 1
  00:31:08 - 00:33:16 - Seat 18
  00:33:16 - 00:33:18 - Seat 1
  00:33:18 - 00:35:51 - Seat 20
  00:35:51 - 00:35:56 - Seat 1
  00:35:56 - 00:35:59 - Seat 20
  00:35:59 - 00:36:00 - Seat 1
  00:36:00 - 00:36:02 - Seat 20
  00:36:03 - 00:36:08 - Seat 20
  00:36:08 - 00:36:15 - Seat 1
  00:36:15 - 00:36:43 - Seat 20
  00:36:43 - 00:36:50 - Seat 1
  00:36:50 - 00:36:57 - Seat 23
  00:36:57 - 00:37:00 - Seat 20
  00:37:00 - 00:37:10 - Seat 1
  00:37:13 - 00:38:43 - Seat 23
 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 3 juni 2024. 
  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 6 juni, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 7 juni 2024. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 31 mei 2024, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  REGIONALE BEREIKBAARHEID EN OV
 8. 7.1

  In de IPML rapportage worden alle mobiliteitsopgaven halfjaarlijks gerapporteerd over de voortgang. Dit is inclusief de projecten die onderdeel uitmaken van de Regeling Grote Projecten. De rapportage is door GS aangeboden aan PS, waarna de Statenonderzoeker een analyse van de rapportage uitvoert. Deze analyse wordt zo snel mogelijk toegevoegd aan de stukken. U wordt verzocht deze analyse te betrekken bij de voorbereiding van dit agendapunt.


  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 45 minuten.


  De opname van de infosessie 8e Voortgangsrapportage IPML van 31 mei is terug te vinden in iBabs bij LEO-overig op 31 mei

  Toezeggingen

  Titel
  Actieplan geluid
  Delen uitkomsten BO Randweg Abdissenbosch
  Hernieuwde aanpak rondom knelpunten landbouwverkeer
  Verkeersveiligheid N276
 9. 7.2

  Op 13 oktober 2023 is in de commissie LEO besloten een werkgroep in te stellen ter verbetering van de kwaliteit van het OV. De commissie heeft de werkgroep de opdracht meegegeven een werkplan op te stellen en deze voor te leggen aan de commissie. 


  Door de werkgroep is het werkplan werkgroep kwaliteitsverbetering Limburgs OV opgesteld welke aan dit agendapunt is toegevoegd. 


  De commissie wordt gevraagd het werkplan te bespreken en al dan niet te accorderen (2 minuten per fractie).

  00:37:18 - 00:38:43 - Seat 23
  00:38:43 - 00:38:47 - Seat 1
  00:38:48 - 00:40:13 - Seat 4
  00:40:13 - 00:40:15 - Seat 1
  00:40:15 - 00:41:19 - Seat 5
  00:41:19 - 00:41:24 - Seat 1
  00:41:25 - 00:42:27 - Seat 8
  00:42:27 - 00:42:28 - Seat 1
  00:42:28 - 00:44:38 - Seat 9
  00:44:38 - 00:44:40 - Seat 1
  00:44:40 - 00:45:03 - Seat 9
  00:45:03 - 00:45:05 - Seat 9
  00:45:07 - 00:45:08 - Seat 1
  00:45:08 - 00:47:20 - Seat 10
  00:47:20 - 00:47:23 - Seat 20
  00:47:23 - 00:47:26 - Seat 10
  00:47:26 - 00:47:45 - Seat 20
  00:47:45 - 00:47:46 - Seat 20
  00:47:46 - 00:47:55 - Seat 1
  00:47:55 - 00:48:09 - Seat 10
  00:48:09 - 00:48:16 - Seat 1
  00:48:17 - 00:48:24 - Seat 12
  00:48:24 - 00:48:28 - Seat 20
  00:48:28 - 00:48:45 - Seat 12
  00:48:45 - 00:48:50 - Seat 20
  00:48:50 - 00:48:51 - Seat 1
  00:48:51 - 00:49:05 - Seat 1
  00:49:05 - 00:51:21 - Seat 12
  00:51:21 - 00:52:06 - Seat 1
  00:52:06 - 00:57:55 - Seat 28
  00:57:55 - 00:57:56 - Seat 1
  00:57:56 - 00:57:57 - Seat 28
  00:57:57 - 00:58:15 - Seat 5
  00:58:15 - 00:58:16 - Seat 28
  00:58:16 - 00:58:17 - Seat 1
  00:58:17 - 00:59:11 - Seat 28
  00:59:11 - 00:59:12 - Seat 1
  00:59:12 - 00:59:16 - Seat 5
  00:59:16 - 00:59:30 - Seat 28
  00:59:30 - 01:00:11 - Seat 1
  01:00:11 - 01:00:33 - Seat 28
  01:00:33 - 01:00:34 - Seat 28
  01:00:34 - 01:00:50 - Seat 17
  01:00:50 - 01:00:51 - Seat 28
  01:00:51 - 01:00:52 - Seat 1
  01:00:52 - 01:01:16 - Seat 28
  01:01:16 - 01:01:17 - Seat 17
  01:01:17 - 01:01:26 - Seat 28
  01:01:26 - 01:01:45 - Seat 17
  01:01:45 - 01:01:46 - Seat 1
  01:01:46 - 01:02:16 - Seat 28
  01:02:16 - 01:02:17 - Seat 1
  01:02:17 - 01:03:07 - Seat 28
  01:03:07 - 01:03:08 - Seat 28
  01:03:08 - 01:03:22 - Seat 23
  01:03:22 - 01:03:24 - Seat 1
  01:03:24 - 01:04:40 - Seat 28
  01:04:40 - 01:04:53 - Seat 23
  01:04:53 - 01:04:54 - Seat 28
  01:04:54 - 01:05:08 - Seat 28
  01:05:08 - 01:05:10 - Seat 23
  01:05:10 - 01:05:47 - Seat 28
  01:05:47 - 01:05:48 - Seat 23
  01:05:48 - 01:06:16 - Seat 28
  01:06:16 - 01:06:20 - Seat 23
  01:06:20 - 01:06:23 - Seat 28
  01:06:23 - 01:07:05 - Seat 23
  01:07:05 - 01:07:06 - Seat 28
  01:07:06 - 01:07:07 - Seat 1
  01:07:07 - 01:10:18 - Seat 28
  01:10:18 - 01:10:19 - Seat 20
  01:10:19 - 01:10:20 - Seat 28
  01:10:20 - 01:10:39 - Seat 20
  01:10:39 - 01:10:42 - Seat 28
  01:10:42 - 01:10:43 - Seat 1
  01:10:43 - 01:12:21 - Seat 28
  01:12:21 - 01:12:23 - Seat 1
  01:12:23 - 01:12:24 - Seat 28
  01:12:24 - 01:12:55 - Seat 4
  01:12:55 - 01:13:04 - Seat 28
  01:13:04 - 01:13:06 - Seat 4
  01:13:06 - 01:13:08 - Seat 28
  01:13:08 - 01:13:14 - Seat 1
  01:13:14 - 01:13:16 - Seat 28
  01:13:16 - 01:13:21 - Seat 1
  01:13:21 - 01:13:22 - Seat 1
  01:13:22 - 01:15:51 - Seat 28
  01:15:51 - 01:16:03 - Seat 9
  01:16:03 - 01:16:04 - Seat 28
  01:16:04 - 01:16:07 - Seat 1
  01:16:07 - 01:19:03 - Seat 28
  01:19:03 - 01:19:12 - Seat 1
  01:19:13 - 01:19:56 - Seat 3
  01:19:56 - 01:19:58 - Seat 28
  01:19:58 - 01:20:02 - Seat 1
  01:20:02 - 01:20:21 - Seat 28
  01:20:21 - 01:20:29 - Seat 1
  01:20:29 - 01:20:57 - Seat 16
  01:20:57 - 01:20:59 - Seat 16
  01:20:59 - 01:21:25 - Seat 28
  01:21:25 - 01:21:26 - Seat 1
  01:21:26 - 01:21:27 - Seat 28
  01:21:27 - 01:21:50 - Seat 16
  01:21:50 - 01:21:52 - Seat 28
  01:21:52 - 01:21:58 - Seat 1
  01:21:58 - 01:21:59 - Seat 28
  01:21:59 - 01:22:15 - Seat 12
  01:22:15 - 01:22:16 - Seat 1
  01:22:16 - 01:22:17 - Seat 1
  01:22:17 - 01:22:33 - Seat 28
  01:22:33 - 01:22:38 - Seat 1
  01:22:39 - 01:22:42 - Seat 18
  01:22:43 - 01:22:44 - Seat 1
  01:22:44 - 01:22:52 - Seat 28
  01:22:53 - 01:24:11 - Seat 1
  01:24:11 - 01:24:21 - Seat 28
  01:24:24 - 01:25:18 - Seat 1
  01:25:19 - 01:26:02 - Seat 10
  01:26:02 - 01:26:09 - Seat 1
  01:26:09 - 01:26:12 - Seat 23
  01:26:12 - 01:26:13 - Seat 1
  01:26:13 - 01:26:21 - Seat 23
  01:26:21 - 01:26:23 - Seat 16
  01:26:23 - 01:26:54 - Seat 23
  01:26:54 - 01:27:00 - Seat 1
  01:27:00 - 01:27:02 - Seat 20
  01:27:02 - 01:27:07 - Seat 1
  01:27:08 - 01:27:11 - Seat 1
  01:27:11 - 01:27:16 - Seat 18
  01:27:16 - 01:27:19 - Seat 1
  01:27:19 - 01:27:27 - Seat 18
  01:27:27 - 01:27:30 - Seat 1
  01:27:30 - 01:27:51 - Seat 17
  01:27:52 - 01:27:56 - Seat 1
  01:27:56 - 01:27:58 - Seat 1
  01:27:58 - 01:28:10 - Seat 4
  01:28:10 - 01:28:17 - Seat 1
  01:28:17 - 01:28:41 - Seat 16
  01:28:41 - 01:28:43 - Seat 1
  01:28:43 - 01:28:44 - Seat 15
  01:28:45 - 01:28:48 - Seat 1
  01:28:48 - 01:30:21 - Seat 13
  01:30:21 - 01:30:29 - Seat 1
  01:30:29 - 01:30:33 - Seat 9
  01:30:34 - 01:30:36 - Seat 1
  01:30:36 - 01:30:52 - Seat 8
  01:30:55 - 01:30:59 - Seat 5
  01:31:00 - 01:31:02 - Seat 1
  01:31:02 - 01:31:29 - Seat 4
  01:31:29 - 01:31:42 - Seat 1
  01:31:42 - 01:34:41 - Seat 10
  01:34:41 - 01:34:46 - Seat 1
  01:34:46 - 01:36:44 - Seat 28
  01:36:47 - 01:37:15 - Seat 1
  01:37:21 - 01:37:48 - Seat 1
 10. 7.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  01:42:34 - 01:43:26 - Seat 1
  01:43:27 - 01:47:07 - Seat 23
 11. 8
  MILIEU, ENERGIE EN KLIMAAT
 12. 8.1

  In januari 2023 is het Warmtenet Zuid-Limburg-traject (WZL) gestart met het bij elkaar brengen van kennis, kunde, uitvoeringskracht en financiële slagkracht. In het najaar van 2023 heeft GS besloten deel te nemen aan Fase 2 van WZL. Momenteel is GS voornemens deel te nemen aan Fase 3 van WZL. Hier wordt gewerkt richting een investeringsbesluit voor de eerste realisatie en een besluit tot de vorming van het publieke warmtebedrijf dat deze realisatie zal uitvoeren.
  De behandeling van dit sonderende stuk vindt plaats in 1 termijn (5 minuten per fractie). De commissie wordt gevraagd in de bijdrage in te gaan op de 3 sonderende vragen van GS:
  1. Welke rol voor de Provincie ziet u in het op te richten warmtebedrijf voor WZL?
  2. Welke voorwaarden wilt u als Staten ingevuld hebben richting fase 4?
  3. Wat wilt u als Staten meegeven in dit traject?

  01:45:15 - 01:47:07 - Seat 23
  01:47:07 - 01:47:10 - Seat 1
  01:47:10 - 01:47:12 - Seat 1
  01:47:12 - 01:47:25 - Seat 16
  01:47:25 - 01:47:26 - Seat 16
  01:47:26 - 01:47:41 - Seat 23
  01:47:41 - 01:47:45 - Seat 1
  01:47:46 - 01:51:12 - Seat 20
  01:51:12 - 01:51:15 - Seat 1
  01:51:15 - 01:55:47 - Seat 19
  01:55:47 - 01:55:50 - Seat 1
  01:55:50 - 01:59:58 - Seat 17
  01:59:59 - 02:00:01 - Seat 1
  02:00:01 - 02:03:53 - Seat 16
  02:03:53 - 02:03:57 - Seat 1
  02:03:57 - 02:05:47 - Seat 15
  02:05:48 - 02:06:00 - Seat 1
  02:06:00 - 02:09:11 - Seat 13
  02:09:11 - 02:09:14 - Seat 1
  02:09:15 - 02:13:50 - Seat 10
  02:13:50 - 02:13:51 - Seat 16
  02:13:51 - 02:13:53 - Seat 10
  02:13:53 - 02:14:03 - Seat 16
  02:14:05 - 02:14:07 - Seat 1
  02:14:07 - 02:14:38 - Seat 10
  02:14:38 - 02:14:42 - Seat 10
  02:14:42 - 02:14:43 - Seat 1
  02:14:43 - 02:14:57 - Seat 16
  02:14:58 - 02:15:03 - Seat 1
  02:15:03 - 02:16:16 - Seat 9
  02:16:16 - 02:16:41 - Seat 23
  02:16:41 - 02:16:43 - Seat 9
  02:16:43 - 02:16:59 - Seat 23
  02:16:59 - 02:17:00 - Seat 23
  02:17:00 - 02:17:42 - Seat 9
  02:17:42 - 02:17:43 - Seat 23
  02:17:43 - 02:17:47 - Seat 1
  02:17:47 - 02:18:31 - Seat 19
  02:18:31 - 02:18:32 - Seat 1
  02:18:32 - 02:19:05 - Seat 9
  02:19:05 - 02:19:07 - Seat 1
  02:19:07 - 02:19:11 - Seat 19
  02:19:11 - 02:19:12 - Seat 19
  02:19:12 - 02:20:05 - Seat 9
  02:20:05 - 02:20:09 - Seat 1
  02:20:09 - 02:22:01 - Seat 9
  02:22:01 - 02:22:03 - Seat 1
  02:22:03 - 02:22:48 - Seat 16
  02:22:49 - 02:22:50 - Seat 1
  02:22:50 - 02:23:45 - Seat 9
  02:23:45 - 02:23:49 - Seat 1
  02:23:49 - 02:26:20 - Seat 8
  02:26:20 - 02:26:22 - Seat 1
  02:26:24 - 02:27:00 - Seat 7
  02:27:00 - 02:27:02 - Seat 1
  02:27:02 - 02:27:22 - Seat 19
  02:27:22 - 02:27:23 - Seat 1
  02:27:23 - 02:27:46 - Seat 7
  02:27:46 - 02:27:59 - Seat 23
  02:27:59 - 02:28:19 - Seat 7
  02:28:19 - 02:28:21 - Seat 1
  02:28:21 - 02:29:05 - Seat 19
  02:29:05 - 02:29:19 - Seat 1
  02:29:21 - 02:29:52 - Seat 7
  02:29:52 - 02:29:55 - Seat 1
  02:29:55 - 02:33:16 - Seat 7
  02:33:16 - 02:33:18 - Seat 1
  02:33:18 - 02:33:29 - Seat 7
  02:33:30 - 02:33:33 - Seat 1
  02:33:33 - 02:38:21 - Seat 6
  02:38:21 - 02:38:24 - Seat 1
  02:38:25 - 02:42:28 - Seat 4
  02:42:28 - 02:42:54 - Seat 1
  02:42:54 - 02:44:03 - Seat 27
  02:44:03 - 02:44:08 - Seat 1
  02:44:08 - 02:44:18 - Seat 16
  02:44:18 - 02:44:19 - Seat 27
  02:44:19 - 02:44:23 - Seat 1
  02:44:23 - 02:47:20 - Seat 27
  02:47:20 - 02:47:21 - Seat 13
  02:47:21 - 02:47:25 - Seat 27
  02:47:25 - 02:47:35 - Seat 13
  02:47:35 - 02:47:38 - Seat 1
  02:47:38 - 02:48:31 - Seat 27
  02:48:31 - 02:48:47 - Seat 23
  02:48:47 - 02:48:49 - Seat 27
  02:48:49 - 02:49:25 - Seat 23
  02:49:25 - 02:49:27 - Seat 1
  02:49:27 - 02:51:24 - Seat 27
  02:51:24 - 02:51:25 - Seat 1
  02:51:25 - 02:52:35 - Seat 19
  02:52:35 - 02:52:48 - Seat 19
  02:52:48 - 02:52:52 - Seat 27
  02:52:52 - 02:53:37 - Seat 1
  02:53:37 - 02:53:39 - Seat 27
  02:53:39 - 02:53:47 - Seat 1
  02:53:47 - 02:53:57 - Seat 27
  02:53:57 - 02:54:26 - Seat 20
  02:54:26 - 02:54:27 - Seat 27
  02:54:27 - 02:54:28 - Seat 27
  02:54:28 - 02:54:29 - Seat 1
  02:54:29 - 02:54:31 - Seat 27
  02:54:31 - 02:54:39 - Seat 1
  02:54:39 - 02:54:40 - Seat 27
  02:54:40 - 02:55:38 - Seat 17
  02:55:38 - 02:55:39 - Seat 27
  02:55:39 - 02:55:42 - Seat 1
  02:55:42 - 02:55:46 - Seat 27
  02:55:46 - 02:56:10 - Seat 16
  02:56:10 - 02:57:02 - Seat 1
  02:57:02 - 02:57:12 - Seat 27
  02:57:12 - 02:57:23 - Seat 7
  02:57:23 - 02:57:41 - Seat 27
  02:57:41 - 02:57:46 - Seat 1
  02:57:46 - 03:03:56 - Seat 27
  03:03:56 - 03:03:58 - Seat 1
  03:03:58 - 03:03:59 - Seat 27
  03:03:59 - 03:04:21 - Seat 10
  03:04:21 - 03:04:25 - Seat 27
  03:04:25 - 03:04:26 - Seat 23
  03:04:26 - 03:04:27 - Seat 27
  03:04:27 - 03:05:11 - Seat 23
  03:05:11 - 03:05:13 - Seat 27
  03:05:13 - 03:05:34 - Seat 23
  03:05:34 - 03:05:36 - Seat 1
  03:05:36 - 03:07:08 - Seat 27
  03:07:08 - 03:07:10 - Seat 1
  03:07:10 - 03:07:27 - Seat 27
  03:07:27 - 03:07:58 - Seat 20
  03:07:58 - 03:07:59 - Seat 27
  03:07:59 - 03:08:00 - Seat 1
  03:08:00 - 03:08:35 - Seat 27
  03:08:35 - 03:08:36 - Seat 27
  03:08:36 - 03:09:10 - Seat 28
  03:09:10 - 03:09:11 - Seat 1
  03:09:11 - 03:09:12 - Seat 27
  03:09:12 - 03:09:21 - Seat 20
  03:09:21 - 03:09:36 - Seat 28
  03:09:36 - 03:09:37 - Seat 20
  03:09:37 - 03:10:18 - Seat 28
  03:10:18 - 03:10:22 - Seat 1
  03:10:22 - 03:10:23 - Seat 28
  03:10:23 - 03:10:24 - Seat 1
  03:10:24 - 03:10:31 - Seat 27
  03:10:31 - 03:10:33 - Seat 1
  03:10:34 - 03:10:50 - Seat 16
  03:10:50 - 03:10:52 - Seat 1
  03:10:52 - 03:10:59 - Seat 27
  03:10:59 - 03:11:26 - Seat 16
  03:11:26 - 03:11:28 - Seat 27
  03:11:28 - 03:11:39 - Seat 16
  03:11:39 - 03:11:45 - Seat 27
  03:11:45 - 03:12:10 - Seat 27
  03:12:10 - 03:12:19 - Seat 16
  03:12:19 - 03:12:38 - Seat 27
  03:12:38 - 03:12:40 - Seat 1
  03:12:40 - 03:12:41 - Seat 27
  03:12:41 - 03:12:46 - Seat 1
  03:12:46 - 03:13:05 - Seat 27
  03:13:05 - 03:13:08 - Seat 16
  03:13:08 - 03:13:19 - Seat 27
  03:13:19 - 03:13:20 - Seat 27
  03:13:20 - 03:13:27 - Seat 1
  03:13:27 - 03:13:41 - Seat 16
  03:13:42 - 03:13:43 - Seat 17
  03:13:43 - 03:13:44 - Seat 27
  03:13:44 - 03:13:49 - Seat 1
  03:13:49 - 03:14:22 - Seat 27
  03:14:22 - 03:14:23 - Seat 1
  03:14:24 - 03:14:56 - Seat 17
  03:14:56 - 03:15:23 - Seat 1
  03:15:23 - 03:15:32 - Seat 17
  03:15:32 - 03:15:59 - Seat 1
  03:16:00 - 03:17:15 - Seat 1
 13. 8.2

  04:05:24 - 04:06:59 - Seat 1
  04:07:02 - 04:07:29 - Seat 15
  04:07:29 - 04:07:32 - Seat 1
  04:07:32 - 04:08:30 - Seat 17
 14. 8.3

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aangepast om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Alle gemeenschappelijke regelingen hebben twee jaar de tijd om volledig te gaan voldoen aan de gewijzigde wet.


  Op 29 september 2023 hebben Provinciale Staten besloten om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college van Gedeputeerde Staten over de wijziging van deze gemeenschappelijke regeling. Met dit Statenvoorstel worden uw Staten verzocht om toestemming te geven aan Gedeputeerde Staten tot het besluiten tot het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling RES NML. 


  De wijziging in het gewijzigde stuk betreft enkel aanpassing van het zogenaamde G-nr.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd dit onderwerp te behandelen in 2 termijnen met een voorgestelde behandelduur van 1 uur (spreektijd per fractie in eerste termijn van 2 minuten).

  04:07:37 - 04:08:30 - Seat 17
  04:08:31 - 04:08:33 - Seat 1
  04:08:33 - 04:10:42 - Seat 19
  04:10:42 - 04:10:45 - Seat 1
  04:10:45 - 04:11:05 - Seat 20
  04:11:06 - 04:11:07 - Seat 1
  04:11:07 - 04:12:05 - Seat 23
  04:12:05 - 04:12:08 - Seat 1
  04:12:09 - 04:12:23 - Seat 4
  04:12:23 - 04:12:25 - Seat 1
  04:12:25 - 04:12:36 - Seat 6
  04:12:37 - 04:12:39 - Seat 1
  04:12:39 - 04:13:43 - Seat 7
  04:13:43 - 04:13:46 - Seat 1
  04:13:47 - 04:13:54 - Seat 8
  04:13:54 - 04:13:56 - Seat 1
  04:13:56 - 04:14:10 - Seat 9
  04:14:11 - 04:14:13 - Seat 1
  04:14:13 - 04:14:24 - Seat 10
  04:14:24 - 04:14:27 - Seat 1
  04:14:27 - 04:14:44 - Seat 13
  04:14:44 - 04:14:50 - Seat 1
  04:14:51 - 04:16:26 - Seat 28
  04:16:26 - 04:16:49 - Seat 23
  04:16:49 - 04:17:11 - Seat 23
  04:17:11 - 04:17:34 - Seat 28
  04:17:34 - 04:17:37 - Seat 1
  04:17:37 - 04:18:44 - Seat 7
  04:18:44 - 04:18:45 - Seat 28
  04:18:45 - 04:19:22 - Seat 28
  04:19:22 - 04:19:41 - Seat 1
  04:19:41 - 04:19:42 - Seat 20
  04:19:42 - 04:20:07 - Seat 1
  04:20:07 - 04:20:09 - Seat 20
  04:20:09 - 04:20:27 - Seat 1
  04:20:27 - 04:20:28 - Seat 20
  04:20:28 - 04:20:29 - Seat 1
  04:20:29 - 04:20:36 - Seat 20
  04:20:36 - 04:20:55 - Seat 1
  04:22:07 - 04:22:10 - Seat 1
  04:22:12 - 04:22:20 - Seat 1
  04:22:20 - 04:23:10 - Seat 20
  04:23:11 - 04:23:12 - Seat 19
  04:23:12 - 04:23:15 - Seat 1
  04:23:15 - 04:23:33 - Seat 19
  04:23:35 - 04:23:37 - Seat 1
  04:23:37 - 04:23:52 - Seat 4
  04:23:52 - 04:23:53 - Seat 1
  04:23:53 - 04:23:57 - Seat 1
  04:23:57 - 04:24:24 - Seat 23
  04:24:24 - 04:24:28 - Seat 1
  04:24:29 - 04:24:45 - Seat 13
  04:24:45 - 04:24:59 - Seat 1
  04:24:59 - 04:25:45 - Seat 13
  04:25:45 - 04:25:47 - Seat 23
  04:25:47 - 04:25:50 - Seat 13
  04:25:50 - 04:25:55 - Seat 23
  04:25:55 - 04:26:19 - Seat 4
  04:26:20 - 04:26:21 - Seat 23
  04:26:21 - 04:26:25 - Seat 1
  04:26:25 - 04:26:36 - Seat 23
  04:26:36 - 04:26:43 - Seat 1
  04:26:43 - 04:26:44 - Seat 23
  04:26:44 - 04:27:08 - Seat 1
  04:27:08 - 04:27:30 - Seat 17
  04:28:11 - 04:28:25 - Seat 1
  04:28:25 - 04:34:03 - Seat 14
 15. 8.4

  De bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (T9460), voordat GS het aanvalsplan vaststelt.
  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 70 minuten (spreektijd per fractie 3 minuten). De commissie wordt gevraagd in haar bijdrage in te gaan op de sonderende vragen van GS:
  1. reflecteer op het aanvalsplan;
  2. wordt erkend dat het versnellen van de uitvoering van waterkwaliteitsmaatregelen wenselijk is?
  3. wordt erkend dat met de onderdelen van het aanvalsplan de juiste impuls aan bedoelde maatregelen wordt gegeven?

  04:31:24 - 04:34:03 - Seat 14
  04:34:03 - 04:34:46 - Seat 14
  04:34:46 - 04:35:04 - Seat 1
  04:35:04 - 04:35:50 - Seat 19
  04:35:51 - 04:37:18 - Seat 14
  04:37:18 - 04:37:21 - Seat 1
  04:37:21 - 04:37:37 - Seat 24
  04:37:37 - 04:37:38 - Seat 14
  04:37:38 - 04:37:39 - Seat 1
  04:37:39 - 04:38:17 - Seat 14
  04:38:17 - 04:39:13 - Seat 1
  04:39:13 - 04:41:04 - Seat 13
  04:41:04 - 04:41:06 - Seat 1
  04:41:07 - 04:43:09 - Seat 10
  04:43:09 - 04:43:12 - Seat 1
  04:43:12 - 04:45:24 - Seat 9
  04:45:24 - 04:45:43 - Seat 24
  04:45:44 - 04:45:57 - Seat 9
  04:45:57 - 04:45:58 - Seat 9
  04:45:58 - 04:46:28 - Seat 24
  04:46:29 - 04:46:30 - Seat 1
  04:46:30 - 04:47:05 - Seat 9
  04:47:06 - 04:47:07 - Seat 9
  04:47:07 - 04:47:11 - Seat 1
  04:47:11 - 04:47:58 - Seat 9
  04:47:58 - 04:48:01 - Seat 1
  04:48:01 - 04:49:46 - Seat 8
  04:49:46 - 04:49:48 - Seat 1
  04:49:50 - 04:52:33 - Seat 7
  04:52:33 - 04:52:45 - Seat 1
  04:52:45 - 04:53:28 - Seat 7
  04:53:28 - 04:53:30 - Seat 1
  04:53:30 - 04:53:46 - Seat 7
  04:53:46 - 04:53:49 - Seat 1
  04:53:49 - 04:53:50 - Seat 7
  04:53:50 - 04:56:03 - Seat 5
  04:56:03 - 04:56:10 - Seat 1
  04:56:10 - 04:59:31 - Seat 4
  04:59:31 - 04:59:33 - Seat 1
  04:59:33 - 04:59:43 - Seat 4
  04:59:43 - 04:59:45 - Seat 1
  04:59:47 - 05:03:17 - Seat 24
  05:03:17 - 05:03:35 - Seat 1
  05:03:35 - 05:04:15 - Seat 24
  05:04:15 - 05:04:18 - Seat 1
  05:04:18 - 05:05:39 - Seat 21
  05:05:39 - 05:05:41 - Seat 1
  05:05:41 - 05:05:42 - Seat 21
  05:05:42 - 05:06:04 - Seat 10
  05:06:04 - 05:07:08 - Seat 21
  05:07:08 - 05:07:12 - Seat 1
  05:07:12 - 05:07:13 - Seat 21
  05:07:13 - 05:07:43 - Seat 10
  05:07:43 - 05:07:44 - Seat 1
  05:07:44 - 05:08:11 - Seat 21
  05:08:11 - 05:09:00 - Seat 1
  05:09:01 - 05:09:03 - Seat 1
  05:09:03 - 05:12:54 - Seat 19
  05:12:54 - 05:13:07 - Seat 1
  05:13:07 - 05:13:08 - Seat 19
  05:13:08 - 05:13:23 - Seat 9
  05:13:24 - 05:13:25 - Seat 19
  05:13:27 - 05:14:32 - Seat 19
  05:14:32 - 05:14:48 - Seat 1
  05:14:49 - 05:17:31 - Seat 17
  05:17:31 - 05:17:34 - Seat 1
  05:17:35 - 05:19:12 - Seat 16
  05:19:12 - 05:19:15 - Seat 1
  05:19:16 - 05:20:17 - Seat 15
  05:20:17 - 05:20:39 - Seat 1
  05:20:39 - 05:27:19 - Seat 28
  05:27:19 - 05:27:20 - Seat 1
  05:27:20 - 05:27:38 - Seat 5
  05:27:38 - 05:28:18 - Seat 28
  05:28:19 - 05:28:20 - Seat 1
  05:28:20 - 05:28:49 - Seat 5
  05:28:50 - 05:28:51 - Seat 1
  05:28:51 - 05:29:48 - Seat 28
  05:29:49 - 05:29:50 - Seat 1
  05:29:50 - 05:29:57 - Seat 5
  05:29:57 - 05:30:04 - Seat 28
  05:30:05 - 05:30:06 - Seat 1
  05:30:06 - 05:30:34 - Seat 21
  05:30:34 - 05:34:03 - Seat 28
  05:34:03 - 05:34:04 - Seat 1
  05:34:05 - 05:34:29 - Seat 10
  05:34:29 - 05:34:30 - Seat 1
  05:34:30 - 05:39:26 - Seat 28
  05:39:26 - 05:39:28 - Seat 1
  05:39:28 - 05:40:24 - Seat 4
  05:40:24 - 05:40:25 - Seat 1
  05:40:25 - 05:44:55 - Seat 28
  05:44:55 - 05:44:58 - Seat 24
  05:44:58 - 05:45:06 - Seat 24
  05:45:10 - 05:47:43 - Seat 28
  05:47:43 - 05:48:18 - Seat 19
  05:48:18 - 05:48:25 - Seat 1
  05:48:25 - 05:48:53 - Seat 28
  05:48:53 - 05:48:55 - Seat 28
  05:48:55 - 05:48:58 - Seat 1
  05:48:58 - 05:49:06 - Seat 19
  05:49:06 - 05:49:10 - Seat 19
  05:49:10 - 05:49:13 - Seat 28
  05:49:13 - 05:49:15 - Seat 1
  05:49:15 - 05:49:30 - Seat 15
  05:49:30 - 05:49:31 - Seat 28
  05:49:31 - 05:50:04 - Seat 28
  05:50:04 - 05:50:07 - Seat 1
  05:50:07 - 05:50:25 - Seat 21
  05:50:25 - 05:50:38 - Seat 28
  05:50:38 - 05:50:40 - Seat 1
  05:50:40 - 05:51:02 - Seat 19
  05:51:02 - 05:51:03 - Seat 1
  05:51:03 - 05:51:30 - Seat 28
  05:51:31 - 05:52:23 - Seat 1
 16. 8.5

  Het Masterplan Bodemvitalisering Limburg is verwerkt in het beleidskader Perspectief Landelijk gebied.
  GS verzoekt de commissie wensen en bedenkingen (opmerkingen) aan het college mee te geven die betrokken kunnen worden bij de vaststelling van het Masterplan.
  De gevraagde wensen en bedenkingen vallen niet onder de zgn. procedure wensen en bedenkingen van de Provinciewet, want het gaat niet om de oprichting van een nieuwe rechtspersoon of om een privaatrechtelijke rechtshandeling.


  De bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (T9460), voordat GS het Masterplan vaststelt.
  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 70 minuten (spreektijd per fractie 3 minuten).

  Toezeggingen

  Titel
  Benaming van het plan in lijn brengen met status en bedoeling
  Selectiecriteria voor de pilotprojecten
  05:58:37 - 05:59:21 - Seat 1
  05:59:22 - 06:02:37 - Seat 4
  06:02:37 - 06:02:40 - Seat 1
  06:02:41 - 06:04:43 - Seat 5
  06:04:43 - 06:04:45 - Seat 1
  06:04:46 - 06:07:52 - Seat 7
  06:07:52 - 06:07:55 - Seat 1
  06:07:55 - 06:09:36 - Seat 8
  06:09:36 - 06:09:39 - Seat 1
  06:09:39 - 06:11:47 - Seat 9
  06:11:47 - 06:11:50 - Seat 1
  06:11:50 - 06:14:17 - Seat 10
  06:14:17 - 06:14:21 - Seat 1
  06:14:21 - 06:15:02 - Seat 12
  06:15:02 - 06:15:06 - Seat 1
  06:15:06 - 06:15:27 - Seat 4
  06:15:27 - 06:15:34 - Seat 1
  06:15:34 - 06:15:38 - Seat 12
  06:15:38 - 06:15:46 - Seat 4
  06:15:46 - 06:15:58 - Seat 1
  06:15:59 - 06:16:33 - Seat 15
  06:16:33 - 06:16:35 - Seat 1
  06:16:35 - 06:17:54 - Seat 16
  06:17:55 - 06:17:58 - Seat 1
  06:17:58 - 06:20:33 - Seat 17
  06:20:34 - 06:20:35 - Seat 17
  06:20:35 - 06:20:40 - Seat 1
  06:20:40 - 06:24:11 - Seat 19
  06:24:11 - 06:24:14 - Seat 1
  06:24:14 - 06:24:16 - Seat 19
  06:24:19 - 06:24:22 - Seat 21
  06:24:22 - 06:24:25 - Seat 1
  06:24:25 - 06:25:27 - Seat 21
  06:25:28 - 06:25:30 - Seat 1
  06:25:30 - 06:28:29 - Seat 24
  06:28:29 - 06:28:39 - Seat 1
  06:28:39 - 06:39:32 - Seat 28
  06:39:32 - 06:39:36 - Seat 1
  06:39:36 - 06:40:36 - Seat 4
  06:40:36 - 06:40:37 - Seat 1
  06:40:37 - 06:41:10 - Seat 28
  06:41:11 - 06:41:13 - Seat 1
  06:41:13 - 06:41:36 - Seat 4
  06:41:36 - 06:41:39 - Seat 1
  06:41:39 - 06:41:59 - Seat 28
  06:41:59 - 06:42:00 - Seat 1
  06:42:00 - 06:42:14 - Seat 24
  06:42:15 - 06:42:16 - Seat 28
  06:42:16 - 06:42:36 - Seat 28
  06:42:39 - 06:43:05 - Seat 1
  06:46:06 - 06:46:10 - Seat 2
  06:47:28 - 06:47:38 - Seat 1
  06:59:59 - 07:00:04 - Seat 1
  07:00:38 - 07:01:05 - Seat 1
  07:01:05 - 07:02:39 - Seat 9
 17. 8.6

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 18. 9
  RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
 19. 9.1

  Met het Grond- en vastgoedbeleid wordt binnen en buiten de grenzen van Limburg invulling gegeven aan diverse opgaven, zoals transitie van de landbouw, waterveiligheid, natuurproblematiek of het woningtekort. Daarnaast zijn er landelijke opgaven die worden voorgelegd aan de provincie. Het grond- en vastgoedbeleid is niet leidend, maar vloeit voort uit de provinciale taken, ambities, opgaven en doelen.
  Op vrijdag 31 mei vindt om 9:00 uur een infosessie plaats voor genodigden.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd dit onderwerp te behandelen in 2 termijnen met een voorgestelde behandelduur van ruim 2 uur (spreektijd per fractie in eerste termijn van 5 minuten).

  Toezeggingen

  Titel
  Beschrijving grondbank
  Bevoegdheid PS inzake landinrichting conform de Omgevingswet
  Bijdrage instrument erfpacht aan extensivering landbouw
  Jaarlijkse rapportage grond- en vastgoedportefeuille
  07:02:20 - 07:02:39 - Seat 9
  07:02:39 - 07:02:41 - Seat 1
  07:02:42 - 07:06:16 - Seat 10
  07:06:16 - 07:06:23 - Seat 1
  07:06:24 - 07:06:41 - Seat 16
  07:06:42 - 07:06:45 - Seat 1
  07:06:45 - 07:07:38 - Seat 17
  07:07:39 - 07:07:41 - Seat 1
  07:07:41 - 07:08:22 - Seat 19
  07:08:22 - 07:08:24 - Seat 1
  07:08:24 - 07:09:28 - Seat 21
  07:09:29 - 07:09:31 - Seat 1
  07:09:31 - 07:12:58 - Seat 24
  07:12:58 - 07:13:01 - Seat 1
  07:13:04 - 07:17:04 - Seat 4
  07:17:05 - 07:17:07 - Seat 1
  07:17:07 - 07:19:18 - Seat 5
  07:19:18 - 07:19:25 - Seat 1
  07:19:25 - 07:20:29 - Seat 5
  07:20:29 - 07:20:32 - Seat 1
  07:20:33 - 07:20:34 - Seat 7
  07:20:34 - 07:20:37 - Seat 24
  07:20:37 - 07:20:38 - Seat 7
  07:20:38 - 07:20:39 - Seat 1
  07:20:39 - 07:20:56 - Seat 24
  07:20:58 - 07:21:00 - Seat 5
  07:21:01 - 07:21:02 - Seat 19
  07:21:02 - 07:21:03 - Seat 1
  07:21:03 - 07:21:25 - Seat 19
  07:21:26 - 07:21:29 - Seat 1
  07:21:32 - 07:24:55 - Seat 7
  07:24:55 - 07:24:58 - Seat 1
  07:24:59 - 07:28:29 - Seat 8
  07:28:30 - 07:29:10 - Seat 1
  07:29:10 - 07:31:37 - Seat 28
  07:31:37 - 07:31:38 - Seat 1
  07:31:38 - 07:32:40 - Seat 28
  07:32:40 - 07:32:43 - Seat 9
  07:32:43 - 07:32:44 - Seat 28
  07:32:44 - 07:33:03 - Seat 9
  07:33:03 - 07:33:04 - Seat 28
  07:33:04 - 07:33:54 - Seat 28
  07:33:54 - 07:33:55 - Seat 28
  07:33:55 - 07:34:43 - Seat 10
  07:34:43 - 07:34:44 - Seat 28
  07:34:44 - 07:34:45 - Seat 1
  07:34:45 - 07:35:39 - Seat 28
  07:35:39 - 07:35:40 - Seat 1
  07:35:40 - 07:35:41 - Seat 28
  07:35:41 - 07:36:26 - Seat 5
  07:36:26 - 07:36:28 - Seat 1
  07:36:28 - 07:37:36 - Seat 28
  07:37:36 - 07:37:37 - Seat 1
  07:37:37 - 07:40:44 - Seat 28
  07:40:44 - 07:40:45 - Seat 1
  07:40:45 - 07:41:12 - Seat 21
  07:41:12 - 07:42:54 - Seat 28
  07:42:54 - 07:42:55 - Seat 1
  07:42:55 - 07:43:44 - Seat 19
  07:43:44 - 07:45:10 - Seat 28
  07:45:10 - 07:45:42 - Seat 24
  07:45:42 - 07:45:43 - Seat 28
  07:45:43 - 07:46:08 - Seat 24
  07:46:08 - 07:46:10 - Seat 28
  07:46:10 - 07:46:14 - Seat 1
  07:46:14 - 07:46:26 - Seat 28
  07:46:26 - 07:46:35 - Seat 1
  07:46:35 - 07:46:48 - Seat 28
  07:46:48 - 07:46:58 - Seat 24
  07:46:58 - 07:46:59 - Seat 28
  07:46:59 - 07:47:00 - Seat 1
  07:47:00 - 07:47:18 - Seat 28
  07:47:18 - 07:47:21 - Seat 24
  07:47:21 - 07:47:24 - Seat 28
  07:47:24 - 07:47:27 - Seat 1
  07:47:27 - 07:47:28 - Seat 28
  07:47:28 - 07:47:49 - Seat 1
  07:47:49 - 07:48:37 - Seat 28
  07:48:38 - 07:50:17 - Seat 28
  07:50:17 - 07:50:18 - Seat 28
  07:50:18 - 07:50:41 - Seat 4
  07:50:41 - 07:50:44 - Seat 28
  07:50:44 - 07:50:53 - Seat 4
  07:50:53 - 07:57:32 - Seat 28
  07:57:32 - 07:57:33 - Seat 1
  07:57:33 - 07:58:18 - Seat 8
  07:58:18 - 07:58:25 - Seat 28
  07:58:25 - 07:58:32 - Seat 8
  07:58:32 - 07:58:47 - Seat 28
  07:58:47 - 07:58:50 - Seat 8
  07:58:50 - 08:00:04 - Seat 28
  08:00:04 - 08:00:09 - Seat 8
  08:00:09 - 08:00:13 - Seat 28
  08:00:13 - 08:00:21 - Seat 1
  08:00:21 - 08:00:22 - Seat 28
  08:00:22 - 08:00:26 - Seat 1
  08:00:26 - 08:00:29 - Seat 28
  08:00:29 - 08:00:53 - Seat 8
  08:00:53 - 08:00:55 - Seat 1
  08:00:55 - 08:01:09 - Seat 28
  08:01:09 - 08:01:10 - Seat 8
  08:01:10 - 08:01:25 - Seat 28
  08:01:25 - 08:01:26 - Seat 8
  08:01:26 - 08:01:37 - Seat 28
  08:01:37 - 08:02:19 - Seat 28
  08:02:19 - 08:02:20 - Seat 1
  08:02:20 - 08:02:21 - Seat 28
  08:02:21 - 08:03:34 - Seat 10
  08:03:34 - 08:04:29 - Seat 28
  08:04:29 - 08:04:34 - Seat 10
  08:04:34 - 08:04:35 - Seat 28
  08:04:35 - 08:04:56 - Seat 10
  08:04:56 - 08:05:02 - Seat 28
  08:05:02 - 08:05:03 - Seat 1
  08:05:03 - 08:05:17 - Seat 28
  08:05:17 - 08:06:03 - Seat 1
  08:06:03 - 08:06:07 - Seat 28
  08:06:07 - 08:06:22 - Seat 10
  08:06:22 - 08:06:51 - Seat 28
  08:06:51 - 08:06:54 - Seat 1
  08:06:54 - 08:06:55 - Seat 24
  08:06:55 - 08:07:48 - Seat 28
  08:07:48 - 08:07:56 - Seat 1
  08:07:58 - 08:08:00 - Seat 1
  08:08:01 - 08:10:38 - Seat 26
  08:10:38 - 08:10:51 - Seat 1
  08:10:51 - 08:12:02 - Seat 9
  08:12:02 - 08:12:04 - Seat 1
  08:12:05 - 08:13:59 - Seat 10
  08:13:59 - 08:14:05 - Seat 1
  08:14:06 - 08:15:26 - Seat 19
  08:15:26 - 08:15:53 - Seat 1
  08:15:53 - 08:16:37 - Seat 10
  08:16:37 - 08:16:41 - Seat 1
  08:16:41 - 08:16:42 - Seat 5
  08:16:42 - 08:17:16 - Seat 1
  08:17:16 - 08:17:46 - Seat 19
  08:17:47 - 08:17:52 - Seat 1
  08:17:52 - 08:18:03 - Seat 5
  08:18:03 - 08:18:09 - Seat 1
  08:18:09 - 08:19:07 - Seat 5
  08:19:07 - 08:19:16 - Seat 1
  08:19:16 - 08:19:38 - Seat 24
  08:19:38 - 08:19:41 - Seat 1
  08:19:41 - 08:20:01 - Seat 4
  08:20:01 - 08:20:07 - Seat 1
  08:20:07 - 08:21:35 - Seat 5
  08:21:35 - 08:21:38 - Seat 1
  08:21:38 - 08:22:38 - Seat 7
  08:22:38 - 08:22:43 - Seat 1
  08:22:43 - 08:23:50 - Seat 8
  08:23:50 - 08:24:04 - Seat 1
  08:24:04 - 08:24:17 - Seat 8
  08:24:19 - 08:24:25 - Seat 1
  08:24:26 - 08:28:15 - Seat 28
  08:28:15 - 08:28:16 - Seat 28
  08:28:16 - 08:29:08 - Seat 10
  08:29:08 - 08:29:49 - Seat 28
  08:29:49 - 08:30:25 - Seat 26
  08:30:25 - 08:30:30 - Seat 28
  08:30:30 - 08:31:04 - Seat 10
  08:31:04 - 08:31:31 - Seat 28
  08:31:31 - 08:31:34 - Seat 1
  08:31:34 - 08:31:52 - Seat 28
  08:31:52 - 08:31:53 - Seat 10
  08:31:53 - 08:32:09 - Seat 28
  08:32:09 - 08:32:28 - Seat 10
  08:32:28 - 08:32:30 - Seat 28
  08:32:30 - 08:33:03 - Seat 1
  08:33:03 - 08:33:19 - Seat 28
  08:33:19 - 08:33:39 - Seat 1
  08:33:39 - 08:37:56 - Seat 28
  08:37:56 - 08:38:00 - Seat 1
  08:38:01 - 08:39:56 - Seat 1
 20. 9.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 21. 10
  LANDELIJK GEBIED
 22. 10.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 23. 11
  Sluiting