Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(LEO) Leefomgeving

Extra commissievergadering

vrijdag 22 maart 2024

16:30 - 19:35
Locatie

Veldekezaal

Voorzitter
Depondt-Olivers, M.L.H. (Mirjam)
Toelichting

Vergadering Statencommissie Leefomgeving
Op een logisch moment wordt geschorst voor een maaltijd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 22 maart 2024 ongewijzigd vast te stellen.

  00:02:50 - 00:02:59 - Seat 3
  00:03:28 - 00:03:39 - Seat 3
  00:03:42 - 00:03:44 - Seat 4
  00:05:16 - 00:05:17 - Seat 3
  00:06:18 - 00:10:15 - Seat 1
  00:10:16 - 00:14:45 - Seat 14
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er heeft zich 1 inspreker gemeld voor agendapunt 3.1, te weten:
  - de heer Bausch spreekt in namens Ecodorp Hof van Weleert

  00:10:19 - 00:14:45 - Seat 14
  00:14:45 - 00:14:53 - Seat 1
  00:14:53 - 00:15:30 - Seat 19
  00:15:30 - 00:16:21 - Seat 14
  00:16:21 - 00:16:23 - Seat 1
  00:16:23 - 00:16:46 - Seat 19
  00:16:46 - 00:16:48 - Seat 1
  00:16:48 - 00:17:18 - Seat 14
  00:17:18 - 00:18:55 - Seat 1
 3. 3
  LANDELIJK GEBIED
 4. 3.1

  Dit Statenvoorstel betreft een van de acht provinciale concept-beleidskaders die het college aanbiedt ter uitwerking van het coalitieakkoord Elke Limburger telt! Zoals besproken in uw Agendacommissie zijn de acht nieuwe beleidskaders eerst via een sonderende bespreking in de beide Statencommissies besproken (12, 19 en 29 januari 2024). Nu worden de acht provinciale concept-beleidskaders aangeboden voor een oordeelsvormende bespreking in de Statencommissies.
  Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van het eerdere concept-beleidskader is een separate ‘nota van wijzigingen’ opgesteld als aparte bijlage bij de stukken.


  Het beleidskader geeft richting en samenhang aan de uitvoering van diverse bestaande sectorale beleidsprogramma’s, de programma’s Limburg Programma landelijk Gebied en Waterveiligheid en ruimte Limburg (WRL) en de wijze waarop hiermee invulling wordt gegeven aan wettelijk een autonome taken. De ambities voor het landelijk gebied zijn geconcretiseerd naar doelen, actielijnen en inzet van financiële middelen voor deze coalitieperiode. Ook is beschreven op welke wijze de extra investeringen in het Coalitieakkoord voor water en bodem en (structureel) voor landschapsbeheer worden ingevuld. Het kader geeft verder richting aan structurerende keuzes voor de gebiedsgerichte aanpak, met name ten aanzien van de gewenste stapeling van doelen, waardoor het ruimtebeslag van de transitieopgave kan worden beperkt  Technische vragen kunnen voorafgaande aan de vergadering schriftelijk worden gesteld. Deze zullen niet in de commissie worden behandeld.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd dit onderwerp te behandelen in 2 termijnen met een voorgestelde behandelduur van 3 uur (spreektijd per fractie in eerste termijn van 5 minuten).

  Toezeggingen

  Titel
  Aanpassing kader t.a.v. afroming stikstofrechten en t.a.v. mogelijkheid periodieke herzieningen van vergunningen
  Aanvalsplan Waterkwaliteit en Masterplan Bodem worden ter sondering aangeboden
  Informeren PS indien ingrijpende externe veranderingen plaatsvinden
  Informeren PS over beoogde inzet van beschikbare middelen
  Openstellen Nationale Databank Flora en Fauna
  Uitvoeren midterm review kader landelijk gebied
  Voorstel voor initiatieven op het gebied van natuur en landschap
  00:18:40 - 00:18:55 - Seat 1
  00:18:55 - 00:24:05 - Seat 23
  00:24:05 - 00:24:07 - Seat 1
  00:24:07 - 00:24:35 - Seat 11
  00:24:35 - 00:24:37 - Seat 23
  00:24:37 - 00:25:52 - Seat 23
  00:25:52 - 00:25:55 - Seat 1
  00:25:55 - 00:25:56 - Seat 23
  00:25:56 - 00:27:22 - Seat 5
  00:27:22 - 00:27:23 - Seat 23
  00:27:23 - 00:27:24 - Seat 1
  00:27:24 - 00:28:05 - Seat 23
  00:28:05 - 00:28:06 - Seat 1
  00:28:06 - 00:28:07 - Seat 23
  00:28:07 - 00:28:52 - Seat 5
  00:28:52 - 00:28:55 - Seat 23
  00:28:55 - 00:29:03 - Seat 1
  00:29:03 - 00:29:42 - Seat 23
  00:29:42 - 00:29:45 - Seat 1
  00:29:45 - 00:30:14 - Seat 23
  00:30:14 - 00:30:18 - Seat 1
  00:30:18 - 00:32:52 - Seat 20
  00:32:52 - 00:32:56 - Seat 1
  00:32:56 - 00:33:28 - Seat 20
  00:33:28 - 00:33:30 - Seat 1
  00:33:30 - 00:34:10 - Seat 20
  00:34:11 - 00:34:24 - Seat 10
  00:34:24 - 00:34:25 - Seat 20
  00:34:25 - 00:34:26 - Seat 10
  00:34:26 - 00:34:47 - Seat 20
  00:34:47 - 00:34:56 - Seat 1
  00:34:56 - 00:34:59 - Seat 20
  00:34:59 - 00:35:01 - Seat 1
  00:35:01 - 00:35:21 - Seat 10
  00:35:21 - 00:35:22 - Seat 1
  00:35:22 - 00:35:23 - Seat 1
  00:35:23 - 00:35:33 - Seat 20
  00:35:33 - 00:35:35 - Seat 1
  00:35:35 - 00:38:03 - Seat 20
  00:38:03 - 00:38:07 - Seat 1
  00:38:07 - 00:40:00 - Seat 19
  00:40:00 - 00:40:03 - Seat 1
  00:40:03 - 00:40:04 - Seat 1
  00:40:04 - 00:40:34 - Seat 10
  00:40:34 - 00:40:53 - Seat 1
  00:40:53 - 00:41:45 - Seat 19
  00:41:45 - 00:41:54 - Seat 1
  00:41:54 - 00:45:16 - Seat 19
  00:45:16 - 00:45:25 - Seat 1
  00:45:25 - 00:46:09 - Seat 19
  00:46:09 - 00:46:22 - Seat 1
  00:46:22 - 00:49:58 - Seat 17
  00:50:02 - 00:50:06 - Seat 1
  00:50:06 - 00:52:30 - Seat 16
  00:52:31 - 00:52:33 - Seat 1
  00:52:37 - 00:53:42 - Seat 15
  00:53:42 - 00:53:46 - Seat 1
  00:53:46 - 00:58:56 - Seat 12
  00:58:56 - 00:59:25 - Seat 1
  01:29:41 - 01:30:12 - Seat 1
  01:30:12 - 01:35:18 - Seat 11
  01:35:18 - 01:35:20 - Seat 1
  01:35:20 - 01:35:44 - Seat 11
  01:35:44 - 01:35:48 - Seat 1
  01:35:49 - 01:38:06 - Seat 10
  01:38:06 - 01:38:08 - Seat 1
  01:38:08 - 01:38:09 - Seat 10
  01:38:09 - 01:38:15 - Seat 23
  01:38:15 - 01:38:33 - Seat 10
  01:38:33 - 01:38:56 - Seat 23
  01:38:56 - 01:38:57 - Seat 10
  01:38:57 - 01:38:59 - Seat 1
  01:38:59 - 01:39:59 - Seat 10
  01:39:59 - 01:40:00 - Seat 1
  01:40:00 - 01:40:15 - Seat 19
  01:40:15 - 01:40:16 - Seat 10
  01:40:16 - 01:40:46 - Seat 10
  01:40:46 - 01:40:48 - Seat 1
  01:40:48 - 01:41:21 - Seat 10
  01:41:21 - 01:41:24 - Seat 1
  01:41:25 - 01:44:22 - Seat 8
  01:44:22 - 01:44:24 - Seat 1
  01:44:24 - 01:44:25 - Seat 8
  01:44:25 - 01:50:52 - Seat 5
  01:50:52 - 01:51:08 - Seat 1
  01:51:10 - 01:55:47 - Seat 4
  01:55:47 - 01:56:13 - Seat 1
  01:56:13 - 02:01:15 - Seat 28
  02:01:15 - 02:01:17 - Seat 1
  02:01:18 - 02:01:19 - Seat 5
  02:01:19 - 02:01:20 - Seat 5
  02:01:20 - 02:01:57 - Seat 28
  02:01:57 - 02:03:32 - Seat 28
  02:03:32 - 02:03:33 - Seat 1
  02:03:33 - 02:03:34 - Seat 28
  02:03:34 - 02:03:51 - Seat 23
  02:03:51 - 02:03:52 - Seat 1
  02:03:52 - 02:06:14 - Seat 28
  02:06:14 - 02:06:22 - Seat 10
  02:06:22 - 02:06:28 - Seat 1
  02:06:28 - 02:07:03 - Seat 28
  02:07:04 - 02:07:05 - Seat 1
  02:07:05 - 02:07:16 - Seat 16
  02:07:19 - 02:08:12 - Seat 28
  02:08:13 - 02:08:14 - Seat 20
  02:08:14 - 02:08:15 - Seat 1
  02:08:15 - 02:08:23 - Seat 20
  02:08:23 - 02:08:29 - Seat 28
  02:08:29 - 02:08:32 - Seat 20
  02:08:32 - 02:08:39 - Seat 28
  02:08:39 - 02:08:43 - Seat 1
  02:08:43 - 02:09:41 - Seat 28
  02:09:41 - 02:09:45 - Seat 1
  02:09:45 - 02:10:05 - Seat 28
  02:10:06 - 02:10:08 - Seat 1
  02:10:08 - 02:10:28 - Seat 19
  02:10:28 - 02:10:29 - Seat 1
  02:10:29 - 02:11:07 - Seat 28
  02:11:07 - 02:11:11 - Seat 1
  02:11:11 - 02:11:13 - Seat 28
  02:11:13 - 02:13:44 - Seat 28
  02:13:44 - 02:13:46 - Seat 1
  02:13:47 - 02:14:07 - Seat 16
  02:14:07 - 02:14:09 - Seat 1
  02:14:09 - 02:14:24 - Seat 28
  02:14:24 - 02:14:30 - Seat 1
  02:14:30 - 02:15:33 - Seat 28
  02:15:33 - 02:15:53 - Seat 12
  02:15:53 - 02:16:20 - Seat 28
  02:16:20 - 02:16:22 - Seat 12
  02:16:22 - 02:16:23 - Seat 28
  02:16:23 - 02:16:28 - Seat 12
  02:16:28 - 02:16:35 - Seat 28
  02:16:35 - 02:16:39 - Seat 1
  02:16:39 - 02:17:11 - Seat 28
  02:17:11 - 02:17:12 - Seat 1
  02:17:12 - 02:17:45 - Seat 11
  02:17:46 - 02:17:47 - Seat 1
  02:17:47 - 02:18:57 - Seat 28
  02:18:58 - 02:18:59 - Seat 1
  02:18:59 - 02:19:38 - Seat 11
  02:19:39 - 02:20:32 - Seat 28
  02:20:32 - 02:20:33 - Seat 28
  02:20:33 - 02:20:34 - Seat 1
  02:20:34 - 02:20:56 - Seat 19
  02:20:57 - 02:20:58 - Seat 1
  02:20:58 - 02:21:10 - Seat 28
  02:21:14 - 02:21:16 - Seat 1
  02:21:17 - 02:22:08 - Seat 11
  02:22:08 - 02:22:10 - Seat 1
  02:22:10 - 02:22:36 - Seat 28
  02:22:36 - 02:22:37 - Seat 11
  02:22:37 - 02:23:17 - Seat 11
  02:23:17 - 02:23:21 - Seat 28
  02:23:21 - 02:23:24 - Seat 1
  02:23:24 - 02:23:43 - Seat 28
  02:23:43 - 02:23:49 - Seat 1
  02:23:49 - 02:24:46 - Seat 5
  02:24:46 - 02:24:57 - Seat 1
  02:24:58 - 02:25:32 - Seat 28
  02:25:32 - 02:25:34 - Seat 1
  02:25:34 - 02:25:49 - Seat 19
  02:25:49 - 02:25:57 - Seat 28
  02:25:57 - 02:26:00 - Seat 1
  02:26:00 - 02:26:02 - Seat 28
  02:26:03 - 02:26:04 - Seat 1
  02:26:04 - 02:26:23 - Seat 28
  02:26:23 - 02:26:24 - Seat 1
  02:26:24 - 02:29:22 - Seat 26
  02:29:23 - 02:29:24 - Seat 1
  02:29:24 - 02:37:45 - Seat 26
  02:37:45 - 02:37:51 - Seat 12
  02:37:51 - 02:40:00 - Seat 26
  02:40:00 - 02:40:02 - Seat 1
  02:40:02 - 02:40:06 - Seat 26
  02:40:06 - 02:40:07 - Seat 1
  02:40:08 - 02:40:28 - Seat 11
  02:40:28 - 02:43:39 - Seat 26
  02:43:39 - 02:43:40 - Seat 1
  02:43:40 - 02:43:42 - Seat 26
  02:43:42 - 02:43:43 - Seat 1
  02:43:43 - 02:44:24 - Seat 11
  02:44:24 - 02:44:28 - Seat 1
  02:44:28 - 02:45:34 - Seat 26
  02:45:34 - 02:45:46 - Seat 1
  02:45:46 - 02:47:24 - Seat 26
  02:47:24 - 02:47:34 - Seat 1
  02:53:52 - 02:54:22 - Seat 1
  02:54:22 - 02:54:24 - Seat 23
  02:54:24 - 02:54:26 - Seat 1
  02:54:26 - 02:55:37 - Seat 23
  02:55:38 - 02:55:44 - Seat 1
  02:55:44 - 02:56:17 - Seat 19
  02:56:17 - 02:56:20 - Seat 1
  02:56:20 - 02:56:32 - Seat 17
  02:56:33 - 02:56:35 - Seat 1
  02:56:35 - 02:56:36 - Seat 16
  02:56:37 - 02:56:39 - Seat 1
  02:56:39 - 02:56:40 - Seat 15
  02:56:41 - 02:56:46 - Seat 1
  02:56:46 - 02:58:54 - Seat 11
  02:58:54 - 02:58:57 - Seat 1
  02:58:57 - 02:59:28 - Seat 10
  02:59:29 - 02:59:31 - Seat 1
  02:59:32 - 03:00:20 - Seat 8
  03:00:20 - 03:00:28 - Seat 1
  03:00:32 - 03:00:59 - Seat 28
  03:00:59 - 03:01:01 - Seat 1
  03:01:01 - 03:01:52 - Seat 28
  03:01:52 - 03:01:55 - Seat 1
  03:01:55 - 03:02:04 - Seat 19
  03:02:04 - 03:02:16 - Seat 28
  03:02:16 - 03:02:18 - Seat 1
  03:02:18 - 03:03:21 - Seat 11
  03:03:21 - 03:03:22 - Seat 1
  03:03:22 - 03:03:23 - Seat 11
  03:03:23 - 03:04:02 - Seat 28
  03:04:02 - 03:04:04 - Seat 1
  03:04:04 - 03:04:29 - Seat 19
  03:04:29 - 03:04:45 - Seat 28
  03:04:46 - 03:04:47 - Seat 1
  03:04:47 - 03:05:23 - Seat 5
  03:05:23 - 03:05:24 - Seat 28
  03:05:24 - 03:05:27 - Seat 5
  03:05:28 - 03:06:45 - Seat 28
  03:06:47 - 03:06:52 - Seat 1
  03:06:52 - 03:09:03 - Seat 26
  03:09:03 - 03:09:06 - Seat 1
  03:09:06 - 03:09:14 - Seat 20
  03:09:15 - 03:09:30 - Seat 26
  03:09:30 - 03:09:39 - Seat 20
  03:09:39 - 03:10:14 - Seat 26
  03:10:15 - 03:10:16 - Seat 1
  03:10:16 - 03:10:39 - Seat 20
  03:10:39 - 03:10:42 - Seat 1
  03:10:42 - 03:10:54 - Seat 11
  03:10:54 - 03:11:05 - Seat 26
  03:11:05 - 03:11:07 - Seat 11
  03:11:07 - 03:11:12 - Seat 26
  03:11:14 - 03:11:17 - Seat 1
  03:11:17 - 03:11:28 - Seat 24
  03:11:30 - 03:11:31 - Seat 26
  03:11:31 - 03:11:42 - Seat 26
  03:11:42 - 03:11:47 - Seat 24
  03:11:47 - 03:11:48 - Seat 26
  03:11:48 - 03:11:55 - Seat 24
  03:11:56 - 03:12:08 - Seat 26
  03:12:10 - 03:12:11 - Seat 1
  03:12:11 - 03:12:54 - Seat 23
  03:12:54 - 03:12:56 - Seat 1
  03:12:56 - 03:12:57 - Seat 23
  03:12:57 - 03:13:40 - Seat 26
  03:13:40 - 03:14:37 - Seat 24
  03:14:37 - 03:14:38 - Seat 26
  03:14:38 - 03:14:39 - Seat 1
  03:14:39 - 03:15:36 - Seat 26
  03:15:36 - 03:16:01 - Seat 24
  03:16:02 - 03:16:03 - Seat 26
  03:16:03 - 03:16:06 - Seat 1
  03:16:06 - 03:16:50 - Seat 26
  03:16:50 - 03:19:10 - Seat 1
  03:19:10 - 03:20:28 - Seat 28
  03:20:28 - 03:20:43 - Seat 1
  03:20:43 - 03:21:09 - Seat 28
  03:21:09 - 03:21:19 - Seat 1
  03:21:19 - 03:21:57 - Seat 19
  03:21:57 - 03:22:00 - Seat 28
  03:22:00 - 03:22:19 - Seat 1
  03:22:19 - 03:22:31 - Seat 17
  03:22:31 - 03:22:34 - Seat 1
  03:22:34 - 03:22:41 - Seat 26
  03:22:41 - 03:24:03 - Seat 1
 5. 3.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 6. 4
  Schorsing tot 29-03-2024