Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(LEO) Leefomgeving

Extra commissievergadering

vrijdag 17 mei 2024

10:00 - 15:20

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 17 mei 2024 ongewijzigd vast te stellen.

  00:00:44 - 00:00:45 - Seat 26
  00:05:14 - 00:07:31 - Seat 1
  00:07:31 - 00:07:45 - Seat 12
  00:07:45 - 00:08:43 - Seat 1
  00:08:43 - 00:09:23 - Seat 7
  00:09:24 - 00:12:24 - Seat 1
  00:12:24 - 00:12:38 - Seat 4
  00:12:38 - 00:15:19 - Seat 1
  00:15:19 - 00:15:30 - Seat 21
  00:15:30 - 00:15:40 - Seat 1
  00:15:40 - 00:15:57 - Seat 21
  00:15:57 - 00:16:01 - Seat 1
  00:16:01 - 00:16:40 - Seat 13
  00:16:40 - 00:17:36 - Seat 1
  00:17:37 - 00:18:30 - Seat 28
  00:18:31 - 00:18:32 - Seat 21
  00:18:32 - 00:19:07 - Seat 1
  00:19:07 - 00:19:23 - Seat 28
  00:19:23 - 00:19:38 - Seat 1
  00:19:39 - 00:25:19 - Seat 14
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er heeft zich 1 inspreker gemeld voor agendapunt 3.1 en 3.2, te weten;
  - de heer Vleeschouwers spreekt in namens Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

  00:21:02 - 00:25:19 - Seat 14
  00:25:19 - 00:25:33 - Seat 1
  00:25:33 - 00:25:47 - Seat 7
  00:25:47 - 00:25:48 - Seat 14
  00:25:48 - 00:25:50 - Seat 7
  00:25:50 - 00:26:08 - Seat 14
  00:26:08 - 00:26:09 - Seat 7
  00:26:10 - 00:26:11 - Seat 1
  00:26:12 - 00:26:24 - Seat 7
  00:26:24 - 00:26:27 - Seat 14
  00:26:27 - 00:26:28 - Seat 1
  00:26:28 - 00:26:47 - Seat 14
  00:26:47 - 00:26:52 - Seat 1
  00:26:52 - 00:26:55 - Seat 14
  00:26:55 - 00:26:58 - Seat 1
  00:26:58 - 00:27:21 - Seat 8
  00:27:21 - 00:27:23 - Seat 1
  00:27:23 - 00:27:39 - Seat 14
  00:27:39 - 00:27:53 - Seat 1
  00:27:53 - 00:27:56 - Seat 14
  00:27:56 - 00:28:03 - Seat 1
  00:28:03 - 00:28:10 - Seat 8
  00:28:10 - 00:28:16 - Seat 1
  00:28:16 - 00:28:19 - Seat 8
  00:28:19 - 00:29:30 - Seat 1
  00:29:30 - 00:29:38 - Seat 16
  00:29:38 - 00:29:39 - Seat 1
  00:29:39 - 00:30:05 - Seat 16
  00:30:05 - 00:30:08 - Seat 1
  00:30:09 - 00:31:07 - Seat 17
  00:31:07 - 00:31:11 - Seat 1
  00:31:11 - 00:32:14 - Seat 19
  00:32:14 - 00:32:17 - Seat 1
  00:32:17 - 00:32:28 - Seat 21
  00:32:28 - 00:32:36 - Seat 1
  00:32:36 - 00:33:33 - Seat 24
  00:33:33 - 00:33:44 - Seat 1
  00:33:44 - 00:33:45 - Seat 24
  00:33:45 - 00:33:54 - Seat 1
  00:33:54 - 00:34:14 - Seat 4
  00:34:14 - 00:34:18 - Seat 1
  00:34:19 - 00:34:23 - Seat 5
  00:34:24 - 00:34:26 - Seat 1
  00:34:26 - 00:34:30 - Seat 5
  00:34:30 - 00:34:33 - Seat 1
  00:34:33 - 00:36:13 - Seat 7
  00:36:13 - 00:36:15 - Seat 1
  00:36:15 - 00:36:49 - Seat 8
  00:36:49 - 00:36:56 - Seat 1
  00:36:57 - 00:37:34 - Seat 9
  00:37:34 - 00:37:37 - Seat 1
  00:37:37 - 00:37:51 - Seat 10
  00:37:51 - 00:37:53 - Seat 1
  00:37:53 - 00:37:59 - Seat 11
  00:37:59 - 00:38:00 - Seat 1
  00:38:00 - 00:38:14 - Seat 13
  00:38:14 - 00:38:19 - Seat 1
  00:38:19 - 00:41:19 - Seat 28
 3. 3
  MILIEU, ENERGIE EN KLIMAAT
 4. 3.1

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aangepast om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Alle gemeenschappelijke regelingen hebben twee jaar de tijd om volledig te gaan voldoen aan de gewijzigde wet.
  Op 15 december 2023 hebben Provinciale Staten besloten om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college van Gedeputeerde Staten over de wijziging van deze gemeenschappelijke regeling. Het voorliggend Statenvoorstel is aangepast n.a.v. de zienswijzen die ingebracht zijn door een aantal gemeenten. Met dit Statenvoorstel worden uw Staten verzocht om toestemming te geven aan Gedeputeerde Staten om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Beoogd resultaat is het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord zodat deze tijdig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd dit onderwerp te behandelen in 2 termijnen met een voorgestelde behandelduur van 1 uur (spreektijd per fractie in eerste termijn van 2 minuten).

  00:40:27 - 00:41:19 - Seat 28
  00:41:19 - 00:41:22 - Seat 28
  00:41:22 - 00:41:25 - Seat 1
  00:41:25 - 00:41:29 - Seat 7
  00:41:31 - 00:42:08 - Seat 28
  00:42:09 - 00:42:39 - Seat 27
  00:42:39 - 00:42:40 - Seat 1
  00:42:40 - 00:43:08 - Seat 7
  00:43:08 - 00:43:42 - Seat 27
  00:43:42 - 00:43:43 - Seat 1
  00:43:43 - 00:43:44 - Seat 27
  00:43:44 - 00:43:50 - Seat 17
  00:43:50 - 00:44:04 - Seat 28
  00:44:04 - 00:44:07 - Seat 1
  00:44:07 - 00:44:52 - Seat 28
  00:44:52 - 00:44:54 - Seat 1
  00:44:54 - 00:45:10 - Seat 4
  00:45:11 - 00:45:12 - Seat 28
  00:45:12 - 00:45:13 - Seat 1
  00:45:13 - 00:45:32 - Seat 28
  00:45:32 - 00:46:36 - Seat 1
  00:46:36 - 00:46:37 - Seat 16
  00:46:37 - 00:46:38 - Seat 1
  00:46:38 - 00:46:57 - Seat 16
  00:46:57 - 00:47:00 - Seat 1
  00:47:00 - 00:47:03 - Seat 17
  00:47:06 - 00:47:07 - Seat 1
  00:47:07 - 00:47:10 - Seat 19
  00:47:10 - 00:47:11 - Seat 1
  00:47:11 - 00:47:13 - Seat 21
  00:47:13 - 00:47:15 - Seat 1
  00:47:15 - 00:48:01 - Seat 24
  00:48:01 - 00:48:02 - Seat 1
  00:48:02 - 00:48:03 - Seat 4
  00:48:03 - 00:48:05 - Seat 1
  00:48:05 - 00:48:06 - Seat 5
  00:48:06 - 00:48:07 - Seat 7
  00:48:07 - 00:48:08 - Seat 1
  00:48:08 - 00:48:21 - Seat 8
  00:48:21 - 00:48:28 - Seat 1
  00:48:28 - 00:48:32 - Seat 8
  00:48:32 - 00:48:38 - Seat 1
  00:48:38 - 00:48:49 - Seat 9
  00:48:49 - 00:48:50 - Seat 1
  00:48:50 - 00:48:52 - Seat 10
  00:48:52 - 00:48:53 - Seat 1
  00:48:53 - 00:48:54 - Seat 11
  00:48:54 - 00:48:56 - Seat 1
  00:48:56 - 00:48:59 - Seat 13
  00:48:59 - 00:49:04 - Seat 1
  00:49:04 - 00:50:02 - Seat 28
 5. 3.2

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aangepast om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Alle gemeenschappelijke regelingen hebben twee jaar de tijd om volledig te gaan voldoen aan de gewijzigde wet.
  Op 15 december 2023 hebben Provinciale Staten besloten om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college van Gedeputeerde Staten over de wijziging van deze gemeenschappelijke regeling. Het voorliggend Statenvoorstel is aangepast n.a.v. de zienswijzen die ingebracht zijn door een aantal gemeenten. Met dit Statenvoorstel worden uw Staten verzocht om toestemming te geven aan Gedeputeerde Staten om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Beoogd resultaat is het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg zodat deze tijdig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd dit onderwerp te behandelen in 2 termijnen met een voorgestelde behandelduur van 1 uur (spreektijd per fractie in eerste termijn van 2 minuten).

  00:49:31 - 00:50:02 - Seat 28
  00:50:02 - 00:50:03 - Seat 24
  00:50:03 - 00:50:04 - Seat 28
  00:50:04 - 00:50:28 - Seat 24
  00:50:28 - 00:50:45 - Seat 28
  00:50:45 - 00:51:04 - Seat 1
  00:51:04 - 00:51:10 - Seat 16
  00:51:10 - 00:51:13 - Seat 1
 6. 3.3

  De Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 RUD Limburg Noord ligt voor om eventueel zienswijzen over in te dienen. Bij besluit van 16-6-2014 (Presidium) is het indienen van zienswijzen bij begrotingen van gemeenschappelijke regelingen gemandateerd aan de Statencommissie tot wiens taakveld de betreffende gemeenschappelijke regeling behoort.
  De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 RUD Zuid-Limburg moet ingediend zijn voor augustus 2024.


  Behandeling:
  Fracties kunnen in 1 termijn hun eventuele zienswijzen inbrengen. Bij de behandeling kunt u betrekken de voorlopige jaarrekening 2022. GS wordt gevraagd te reageren op de ingebrachte zienswijzen.
  De door de commissie ondersteunde zienswijzen (meerderheid) worden via een brief van de voorzitter aangeboden aan de RUD Limburg Noord.
  Verwachte behandelduur is 30 minuten.

  00:56:05 - 00:57:33 - Seat 1
  00:57:33 - 00:57:54 - Seat 13
  00:57:54 - 00:57:58 - Seat 1
  00:57:58 - 00:59:53 - Seat 11
  00:59:53 - 00:59:55 - Seat 1
  00:59:55 - 00:59:57 - Seat 11
  00:59:57 - 00:59:59 - Seat 1
  00:59:59 - 01:00:18 - Seat 13
  01:00:18 - 01:00:27 - Seat 1
  01:00:27 - 01:00:30 - Seat 13
  01:00:30 - 01:00:32 - Seat 1
  01:00:32 - 01:00:47 - Seat 13
  01:00:47 - 01:00:49 - Seat 1
  01:00:49 - 01:00:50 - Seat 13
  01:00:50 - 01:01:21 - Seat 11
  01:01:21 - 01:01:35 - Seat 1
  01:01:35 - 01:02:06 - Seat 9
  01:02:07 - 01:02:11 - Seat 1
  01:02:11 - 01:02:24 - Seat 8
  01:02:26 - 01:02:28 - Seat 1
  01:02:28 - 01:03:11 - Seat 7
  01:03:11 - 01:03:14 - Seat 1
  01:03:14 - 01:04:32 - Seat 5
  01:04:33 - 01:04:36 - Seat 1
  01:04:38 - 01:06:14 - Seat 4
  01:06:15 - 01:06:20 - Seat 1
  01:06:20 - 01:08:10 - Seat 24
  01:08:10 - 01:08:13 - Seat 1
  01:08:13 - 01:09:32 - Seat 21
  01:09:33 - 01:09:35 - Seat 1
  01:09:35 - 01:10:26 - Seat 19
  01:10:26 - 01:10:30 - Seat 1
  01:10:32 - 01:12:11 - Seat 17
  01:12:12 - 01:12:14 - Seat 1
  01:12:14 - 01:12:24 - Seat 16
  01:12:24 - 01:12:29 - Seat 1
  01:12:30 - 01:15:29 - Seat 28
  01:15:29 - 01:15:40 - Seat 13
  01:15:40 - 01:15:43 - Seat 28
  01:15:43 - 01:16:03 - Seat 13
  01:16:03 - 01:16:06 - Seat 28
  01:16:06 - 01:16:07 - Seat 1
  01:16:07 - 01:18:11 - Seat 28
  01:18:11 - 01:18:13 - Seat 1
  01:18:13 - 01:18:14 - Seat 28
  01:18:14 - 01:18:42 - Seat 7
  01:18:42 - 01:18:44 - Seat 28
  01:18:44 - 01:18:45 - Seat 1
  01:18:45 - 01:19:15 - Seat 28
  01:19:15 - 01:19:16 - Seat 28
  01:19:16 - 01:19:30 - Seat 7
  01:19:30 - 01:19:31 - Seat 28
  01:19:31 - 01:19:32 - Seat 1
  01:19:32 - 01:20:53 - Seat 28
  01:20:53 - 01:20:54 - Seat 1
  01:20:54 - 01:20:56 - Seat 28
  01:20:56 - 01:21:21 - Seat 5
  01:21:21 - 01:21:22 - Seat 28
  01:21:22 - 01:21:33 - Seat 1
  01:21:33 - 01:21:56 - Seat 28
  01:21:56 - 01:21:57 - Seat 21
  01:21:57 - 01:22:00 - Seat 28
  01:22:00 - 01:22:19 - Seat 4
  01:22:19 - 01:22:29 - Seat 28
  01:22:29 - 01:23:24 - Seat 27
  01:23:24 - 01:23:25 - Seat 28
  01:23:25 - 01:23:50 - Seat 28
  01:23:50 - 01:23:51 - Seat 27
  01:23:51 - 01:24:06 - Seat 28
  01:24:06 - 01:24:08 - Seat 1
  01:24:08 - 01:24:48 - Seat 28
  01:24:49 - 01:24:55 - Seat 1
  01:24:56 - 01:25:11 - Seat 19
  01:25:12 - 01:25:13 - Seat 1
  01:25:18 - 01:25:48 - Seat 28
  01:25:48 - 01:26:56 - Seat 1
  01:26:56 - 01:27:03 - Seat 17
  01:27:03 - 01:27:13 - Seat 1
  01:27:13 - 01:27:29 - Seat 13
  01:27:29 - 01:27:40 - Seat 1
  01:27:41 - 01:29:31 - Seat 28
  01:29:31 - 01:29:32 - Seat 28
  01:29:32 - 01:29:51 - Seat 1
  01:29:51 - 01:30:06 - Seat 17
  01:30:06 - 01:30:27 - Seat 1
  01:30:28 - 01:31:47 - Seat 13
  01:31:47 - 01:32:00 - Seat 1
  01:32:01 - 01:32:05 - Seat 11
  01:32:06 - 01:32:15 - Seat 1
  01:32:15 - 01:32:19 - Seat 21
  01:32:19 - 01:32:50 - Seat 1
  01:32:50 - 01:33:18 - Seat 10
  01:33:18 - 01:33:20 - Seat 1
  01:33:21 - 01:34:01 - Seat 9
  01:34:02 - 01:34:06 - Seat 1
  01:34:06 - 01:34:31 - Seat 8
  01:34:32 - 01:34:34 - Seat 1
  01:34:34 - 01:37:23 - Seat 7
  01:37:23 - 01:37:26 - Seat 1
  01:37:26 - 01:37:27 - Seat 7
  01:37:27 - 01:38:02 - Seat 19
  01:38:02 - 01:38:05 - Seat 7
  01:38:05 - 01:38:06 - Seat 1
  01:38:06 - 01:38:58 - Seat 7
  01:38:58 - 01:39:14 - Seat 1
  01:39:14 - 01:39:25 - Seat 7
  01:39:25 - 01:39:26 - Seat 1
  01:39:27 - 01:39:39 - Seat 19
  01:39:39 - 01:39:42 - Seat 1
  01:39:42 - 01:39:44 - Seat 1
  01:39:44 - 01:40:49 - Seat 7
  01:40:50 - 01:40:55 - Seat 1
  01:40:55 - 01:41:07 - Seat 5
  01:41:07 - 01:41:11 - Seat 1
  01:41:12 - 01:42:37 - Seat 4
  01:42:37 - 01:42:42 - Seat 1
  01:42:42 - 01:42:50 - Seat 24
  01:42:50 - 01:42:52 - Seat 1
  01:42:52 - 01:43:53 - Seat 21
  01:43:53 - 01:44:06 - Seat 1
  01:44:06 - 01:44:50 - Seat 21
  01:44:52 - 01:44:54 - Seat 1
  01:44:54 - 01:47:05 - Seat 19
  01:47:05 - 01:47:07 - Seat 1
  01:47:07 - 01:47:20 - Seat 7
  01:47:20 - 01:47:22 - Seat 19
  01:47:22 - 01:47:26 - Seat 1
  01:47:26 - 01:47:38 - Seat 19
  01:47:38 - 01:47:39 - Seat 1
  01:47:39 - 01:48:09 - Seat 19
  01:48:11 - 01:48:14 - Seat 1
  01:48:14 - 01:50:16 - Seat 17
  01:50:16 - 01:50:19 - Seat 1
  01:50:19 - 01:50:34 - Seat 16
  01:50:34 - 01:51:31 - Seat 1
  01:51:32 - 01:57:14 - Seat 28
  01:57:14 - 01:57:17 - Seat 1
  01:57:17 - 01:57:18 - Seat 28
  01:57:18 - 01:58:02 - Seat 21
  01:58:02 - 01:58:38 - Seat 28
  01:58:38 - 01:59:04 - Seat 21
  01:59:04 - 01:59:05 - Seat 1
  01:59:05 - 01:59:51 - Seat 28
  01:59:51 - 02:00:02 - Seat 19
  02:00:02 - 02:00:03 - Seat 28
  02:00:03 - 02:00:18 - Seat 19
  02:00:18 - 02:00:19 - Seat 28
  02:00:19 - 02:00:21 - Seat 1
  02:00:21 - 02:01:05 - Seat 28
  02:01:05 - 02:01:06 - Seat 1
  02:01:06 - 02:01:22 - Seat 19
  02:01:22 - 02:01:23 - Seat 28
  02:01:23 - 02:01:24 - Seat 1
  02:01:24 - 02:01:47 - Seat 28
  02:01:47 - 02:01:48 - Seat 1
  02:01:48 - 02:03:34 - Seat 28
  02:03:35 - 02:03:40 - Seat 1
  02:03:41 - 02:03:42 - Seat 1
  02:03:42 - 02:03:43 - Seat 7
  02:03:43 - 02:04:35 - Seat 7
  02:04:35 - 02:04:37 - Seat 1
  02:04:37 - 02:04:41 - Seat 28
  02:04:42 - 02:05:20 - Seat 1
  02:05:20 - 02:05:24 - Seat 7
  02:05:24 - 02:06:10 - Seat 1
 7. 3.4

  De Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 RUD Zuid-Limburg ligt voor om eventueel zienswijzen over in te dienen. Bij besluit van 16-6-2014 (Presidium) is het indienen van zienswijzen bij begrotingen van gemeenschappelijke regelingen gemandateerd aan de Statencommissie tot wiens taakveld de betreffende gemeenschappelijke regeling behoort.
  De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 RUD Zuid-Limburg moet ingediend zijn voor 11 juni 2024.


  Behandeling:
  Fracties kunnen in 1 termijn hun eventuele zienswijzen inbrengen. Bij de behandeling kunt u betrekken de voorlopige jaarrekening 2022. GS wordt gevraagd te reageren op de ingebrachte zienswijzen.
  De door de commissie ondersteunde zienswijzen (meerderheid) worden via een brief van de voorzitter aangeboden aan de RUD Zuid-Limburg.
  Verwachte behandelduur is 30 minuten.

 8. 3.5

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 9. 4

  02:53:09 - 02:55:07 - Seat 1
  02:55:07 - 02:58:17 - Seat 22
 10. 5
  RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
 11. 5.1

  Eind 2025 is voorzien de vaststelling door PS van de aanscherping van de Omgevingsvisie vanwege de schaarste aan ruimte, milieuruimte, ruimte op het energienet en water, waarvoor scherpe keuzes in het fysieke domein gemaakt moeten worden. Op weg naar deze vaststelling worden de Staten regelmatig geconsulteerd en geïnformeerd. Dit loopt onder meer via de informele Statenwerkgroep Omgevingsvisie.


  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een behandelduur van 90 minuten (4 minuten per fractie).
  De commissie wordt gevraagd om in de bijdrage in te gaan op de sonderende vraag van GS zijnde: kennis te nemen van de beoogde aanpak om te komen tot een aangescherpte Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Desgewenst aandachtspunten en suggesties mee te geven met betrekking tot die aanpak.

  02:56:20 - 02:58:17 - Seat 22
  02:58:17 - 02:58:19 - Seat 1
  02:58:19 - 02:59:02 - Seat 10
  02:59:02 - 02:59:04 - Seat 1
  02:59:04 - 02:59:33 - Seat 22
  02:59:33 - 02:59:35 - Seat 1
  02:59:35 - 03:00:33 - Seat 18
  03:00:33 - 03:00:34 - Seat 22
  03:00:34 - 03:00:55 - Seat 22
  03:00:55 - 03:00:56 - Seat 1
  03:00:56 - 03:01:33 - Seat 18
  03:01:33 - 03:02:24 - Seat 22
  03:02:24 - 03:02:29 - Seat 1
  03:02:29 - 03:05:02 - Seat 22
  03:05:02 - 03:05:18 - Seat 1
  03:05:18 - 03:06:12 - Seat 18
  03:06:12 - 03:06:15 - Seat 1
  03:06:15 - 03:10:02 - Seat 20
  03:10:03 - 03:10:06 - Seat 1
  03:10:06 - 03:14:04 - Seat 17
  03:14:04 - 03:14:06 - Seat 1
  03:14:06 - 03:14:42 - Seat 16
  03:14:42 - 03:14:44 - Seat 1
  03:14:44 - 03:16:29 - Seat 10
  03:16:29 - 03:16:37 - Seat 1
  03:16:37 - 03:17:09 - Seat 22
  03:17:09 - 03:17:10 - Seat 10
  03:17:10 - 03:17:53 - Seat 10
  03:17:53 - 03:17:54 - Seat 10
  03:17:54 - 03:18:11 - Seat 22
  03:18:11 - 03:18:21 - Seat 1
  03:18:21 - 03:20:46 - Seat 10
  03:20:46 - 03:20:48 - Seat 1
  03:20:48 - 03:23:39 - Seat 9
  03:23:39 - 03:23:42 - Seat 1
  03:23:42 - 03:23:43 - Seat 9
  03:23:43 - 03:24:36 - Seat 8
  03:24:36 - 03:24:37 - Seat 9
  03:24:37 - 03:24:39 - Seat 1
  03:24:39 - 03:24:40 - Seat 9
  03:24:40 - 03:24:44 - Seat 7
  03:24:44 - 03:24:46 - Seat 9
  03:24:46 - 03:28:07 - Seat 7
  03:28:08 - 03:28:49 - Seat 17
  03:28:50 - 03:28:51 - Seat 1
  03:28:52 - 03:29:19 - Seat 7
  03:29:19 - 03:29:28 - Seat 1
  03:29:30 - 03:32:19 - Seat 5
  03:32:19 - 03:32:22 - Seat 1
  03:32:22 - 03:34:48 - Seat 4
  03:34:49 - 03:34:51 - Seat 1
  03:34:51 - 03:35:15 - Seat 10
  03:35:15 - 03:35:17 - Seat 4
  03:35:17 - 03:35:49 - Seat 4
  03:35:49 - 03:35:50 - Seat 1
  03:35:51 - 03:36:00 - Seat 20
  03:36:00 - 03:36:03 - Seat 4
  03:36:03 - 03:36:04 - Seat 1
  03:36:04 - 03:37:01 - Seat 4
  03:37:02 - 03:37:16 - Seat 1
  03:37:17 - 03:40:12 - Seat 28
  03:40:13 - 03:40:14 - Seat 1
  03:40:14 - 03:40:33 - Seat 22
  03:40:33 - 03:44:41 - Seat 28
  03:44:41 - 03:44:44 - Seat 20
  03:44:44 - 03:44:46 - Seat 1
  03:44:47 - 03:45:35 - Seat 20
  03:45:36 - 03:47:25 - Seat 28
  03:47:25 - 03:47:26 - Seat 17
  03:47:26 - 03:47:28 - Seat 1
  03:47:28 - 03:47:38 - Seat 17
  03:47:38 - 03:47:41 - Seat 28
  03:47:41 - 03:47:44 - Seat 28
  03:47:44 - 03:48:03 - Seat 1
  03:48:08 - 03:48:09 - Seat 17
  03:48:09 - 03:48:16 - Seat 1
  03:48:16 - 03:48:20 - Seat 17
  03:48:20 - 03:48:24 - Seat 28
  03:48:24 - 03:48:25 - Seat 17
  03:48:25 - 03:54:49 - Seat 28
  03:54:49 - 03:54:50 - Seat 1
  03:54:50 - 03:54:59 - Seat 9
  03:55:00 - 03:55:01 - Seat 1
  03:55:01 - 03:59:03 - Seat 28
  03:59:03 - 03:59:07 - Seat 1
  03:59:07 - 03:59:11 - Seat 5
  03:59:13 - 04:01:49 - Seat 28
  04:01:51 - 04:03:16 - Seat 4
  04:03:16 - 04:04:11 - Seat 28
  04:04:14 - 04:04:15 - Seat 1
  04:04:15 - 04:04:36 - Seat 4
  04:04:39 - 04:05:10 - Seat 28
  04:05:10 - 04:05:14 - Seat 1
  04:05:14 - 04:05:15 - Seat 5
  04:05:15 - 04:05:17 - Seat 1
  04:05:17 - 04:05:30 - Seat 5
  04:05:32 - 04:05:37 - Seat 28
  04:05:38 - 04:06:52 - Seat 1
  04:06:52 - 04:07:11 - Seat 28
  04:07:12 - 04:07:14 - Seat 1
  04:07:14 - 04:07:41 - Seat 18
  04:07:41 - 04:07:42 - Seat 1
  04:07:43 - 04:08:20 - Seat 28
  04:08:20 - 04:08:23 - Seat 1
  04:08:23 - 04:08:27 - Seat 28
  04:08:27 - 04:09:53 - Seat 1
 12. 5.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 13. 6
  Schorsing tot 7 juni 2024