Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

3e Gewijzigde Motie 2998 IJpelaar c.s. inzake infra in control

ID
2998
Nr.
2998
Titel
3e Gewijzigde Motie 2998 IJpelaar c.s. inzake infra in control
Hoofdindieners
  • (CDA) IJpelaar, W.A.J.
Medeindiener(s)
  • (BBB) Huizing, J.
  • (D66) Vaessen, L.A.P.
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
  • (PvdA) Berghorst, A.
  • (SP) Wolters Gregório, J.
Dictum
Verzoeken het College • Een actuele doorrrekening op te stellen van de huidige portefeuille en daarbij de reële risico’s in geld in beeld te brengen • Op basis daarvan met voorstellen te komen voor maatregelen om de kosten op totaal-niveau te beheersen • Tot dat moment geen kredietbesluiten voor overschrijding van individuele projecten meer aan PS voor te leggen, uitgezonderd de reeds geagendeerde Parkstadroute
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Kuntzelaers, J.J.M. (Jasper)
Cluster
Wegaanleg
Medewerker
G. Bouvrie
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
9-1-2024 19 januari 2024 zal een informatiesessie voor PS worden georganiseerd waarin een toelichting, inzicht en vooruitblik wordt gegeven op de financiële stand van zaken van lopende infraprojecten binnen het IPML in relatie tot de beschikbare financiële ruimte. Tevens wordt in deze informatiesessie stilgestaan bij de werking van de financiële verordening in relatie tot het kapitaallastenplafond en wordt voor PS een vooruitblik op de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen gegeven. Middels deze informatiesessie wordt deze motie afgedaan.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
26-1-2024
Relatie met
Bijlage(n)
Gerelateerde items
Stemmen
voor 91%
tegen 9%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
GroenLinks (Statenleden) (4)