Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Aanbevelingen onderzoeken

Rapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’

Nr

1515

Titel

Rapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’

Onderzoek

Onderzoek OV concessie Limburg afspraken aangaande de te leveren kwaliteit OV door Arriva in relatie tot de OV concessie Limburg (periode 2015-2020)

Onderzoeker

Onderzoeksfunctie PS (Griffie)

Aanbeveling

Duidelijke kaders te formuleren waarbinnen Provinciale Staten vooraf dan wel achteraf geïnformeerd willen worden door Gedeputeerde Staten over bepaalde wijzigingen (bijvoorbeeld bij een afwijking groter dan x procent of bij een vertraging van meer dan x maanden)

Deadline
Status
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2021 (7.2. P-21-006 Statenvoorstel Rapport Onderzoek OV concessie Limburg afspraken aangaande de te leveren kwaliteit OV door Arriva irt de OV concessie Limburg (DOC-00185749))
vrijdag 5 november 9:30 tot 0:00
Feestzaal
Datum
Gremium

Mobiliteit en Duurzaamheid

Verantwoordelijke

Gaans-Gijbels van, M.W.A. (Maarten)

Cluster
Medewerker
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Toelichting

GS wordt verzocht aan PS een voorstel te doen over de formulering van kaders die gevraagd wordt in de aanbeveling.

Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afgedaan
Niet afgedaan