Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

gesprek gemeenten ondersteuning vereenvoudiging woningperceelsplitsing

ID
9325
Nr
9325
Titel
gesprek gemeenten ondersteuning vereenvoudiging woningperceelsplitsing
Toezegging
Gedeputeerde Theuns zegt toe in het kader van het versnellingsteam woningbouw in gesprek te gaan met gemeenten hoe de provincie zou kunnen ondersteunen om de mogelijkheden van woningperceelsplitsing eenvoudiger te maken en eventuele belemmeringen te verminderen.
Deadline
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Theuns, M.L.M. (Michael)
Cluster
Wonen en Leefomgeving
Medewerker
E. Beckers
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
15-5-2024 Zie MP van 7-5-2024
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Datum afgedaan
Afgedaan
Niet afgedaan
Gerelateerde items