Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

3e Gewijzigde Motie 3027 Van Bijnen c.s. inzake PS Presentatie Stichting Omgevingsfonds MAA

ID
3027
Nr.
3027
Titel
3e Gewijzigde Motie 3027 Van Bijnen c.s. inzake PS Presentatie Stichting Omgevingsfonds MAA
Hoofdindieners
  • (PVV) Bijnen van, R.
Medeindiener(s)
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
  • (SP) Smeets, C.A.H.
  • (VVD) Pelzer, E.M.
Dictum
Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om: - De Stichting omgevingsfonds Maastricht-Aachen airport te verzoeken een presentatie te verzorgen voor Provinciale Staten over de uitvoering van het omgevingsfonds; - Bij de presentatie ook toe te lichten wat de stichting heeft gedaan of voornemens is te doen om bedrijven in de nabijheid aan te sporen een bijdrage te leveren aan het omgevingsfonds; - Bij de presentatie tevens toe te lichten op welke wijze de stichting juridische bijstand voor aanvragers mogelijk gaat maken; - De presentatie dit jaar (2023) nog te laten plaatsvinden en bij voorkeur bij de behandeling van de 13e voortgangsrapportage MAA op 24 november 2023. - De Stichting Omgevingsfonds Maastricht-Aachen Airport te verzoeken om óók de presentatie voor omwonende en gemeenten te verzorgen.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Satijn, S.H.M. (Stephan)
Cluster
Programma's en Projecten (PP)
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
9-1-2024 GS hebben voorgesteld om de presentatie begin 2024 te organiseren aangezien de verwachting van de stichting is dat ze dan verder zijn met het inrichten van de organisatie en het opstellen van regelingen. In overleg met de griffie wordt de presentatie op 23 februari 2024 gehouden.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
19-1-2024
Bijlage(n)
Stemmen
voor 98%
tegen 2%
voor
BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
50PLUS (Statenlid) (1)