Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

4e Gewijzigde Motie 3070 Wesseling c.s. inzake creatieve oplossingen netcongestie

ID
3070
Nr.
3070
Titel
4e Gewijzigde Motie 3070 Wesseling c.s. inzake creatieve oplossingen netcongestie
Hoofdindieners
  • (D66) Wesseling, A.
Medeindiener(s)
  • (CDA) IJpelaar, W.A.J.
  • (Forum voor Democratie) Driessen, R.B.
  • (GroenLinks) Sol, H.P.A.
  • (Horizon) Loomans, P.J.M.
  • (JA21) Blijlevens, R.P.
  • (VVD) Pelzer, E.M.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: - Met mede-overheden en energie partijen te verkennen: A. Of artificial intelligence een rol kan spelen in het verbeteren van netcongestiemanagement; B. Of en hoe we het mogelijk kunnen maken dat Limburgers zelf innovatieve oplossingen kunnen aandragen die op korte termijn bijdragen aan het tegengaan van netcongestie; C. Wat leveranciers nodig hebben om hierop in te spelen en meer kansen te verzilveren voor onder andere vrijwillig spitsmijden op het net; - De uitkomsten van deze verkenning terug te koppelen aan provinciale staten voor eind 2024.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2024 (7.3. G-24-011 Statenvoorstel kader Nieuwe Energie en een Schoon Leefmilieu, brief GS van 20-2-2024 (GS DOC-00608695))
vrijdag 12 april 9:30 tot 19:16
Statenzaal
Datum
12-4-2024
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Caldenberg van, M. (Marc)
Cluster
Wonen en Leefomgeving
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
21.05.2024 Netcongestiemanagement is primair een taak van de netbeheerders. In overleg met netbeheerders en direct betrokken partijen wordt bezien hoe invulling gegeven kan worden aan deze motie. Via een MPH wordt u in 2024 geïnformeerd.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 68%
tegen 32%
voor
BBB (Statenleden) (1), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (9), PVV (Statenleden) (4)