Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 2753 Gewijzigd Loomans cs inzake ABP stopt met investeringen in fossiele industrie

ID
2753
Nr
2753
Titel
Motie 2753 Gewijzigd Loomans cs inzake ABP stopt met investeringen in fossiele industrie
Hoofdindieners
  • (Partij voor de Dieren) Loomans, P.J.M.
Medeindiener(s)
  • (SP) Wolters Gregório, J.
Dictum
Spreken uit dat: - Het ABP, als logisch gevolg van het onderschrijven van het Akkoord van Parijs, zijn investeringen in fossiele industrieën dient terug te trekken; - Verzoeken het College van GS deze oproep over te brengen aan het bestuur van het ABP
Deadline
Status
Verworpen
Stemuitslag
Verworpen Voor: SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Tegen: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG en SVL. Met stemverklaring tegen: D66.
Datum
18-6-2021
Gremium
Verantwoordelijke
Cluster
Medewerker
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan
18-6-2021
Relatie met
Afgedaan
Afgedaan
Stemmen